Rekord ved UiO

Aldri før har så mange søkt seg til UiO.  Nesten 20000 søkere har UiO som sitt førstevalg. Digital økonomi og ledelse er for annet år på rad det mest populære teknologistudiet på UiO. På topp troner profesjonsstudiet i psykologi med 17 førstevalgssøkere per plass.

Årets søkertall viser at UiO er det mest attraktive universitet i Norge på svært mange fagområder. Hele 19175 søkere hadde UiO som sitt førstevalg. Det er enda bedre enn rekordåret 2017, da vi hadde hele 18450 førstevalgssøkere.  

Det er svært viktig for UiO at vi fortsetter å tiltrekke oss så mange godt kvalifiserte søkere. På UiO vil studentene møte flere av Europas aller beste forskere i undervisningen. De har mye å glede seg til, sier prorektor for utdanning Gro Bjørnerud Mo

I fjor var det nyopprettede studieprogrammet «Informatikk: Digital økonomi og ledelse» (DigØk) det mest populære studiet i hele Norge. På tross av nye og strengere opptakskrav og dobling i antall studieplasser, er DigØk også i år det teknologistudiet på UiO med flest førstevalgssøkere per plass.

– UiO har en viktig rolle for å sikre forskningsbasert utdanning av høy kvalitet i en av Europas mest kunnskapsrike regioner. Med stor etterspørsel etter teknologikompetanse i arbeidslivet, er det ikke overraskende at mange søker seg til våre informatikkutdanninger. Stadig flere jenter søker seg også til disse utdanningene! fortsetter Gro Bjørnerud Mo.

Profesjonsstudiet i psykologi er igjen blant landets mest populære studievalg, med 17 førstevalgssøkere per plass. Prorektor ved UiO mener det er spesielt positivt at flere gutter i år søker på studiet.

– Vi er glade for at landets aller flinkeste elever vil bli psykologer, og bidra til kunnskapsutviklingen innen et så viktig fag. Profesjonsstudiet i psykologi har over lenger tid hatt veldig skjev kjønnsbalanse og kvoteringstiltak har vært etterspurt for å få flere menn inn på studiet. Som samfunn trenger vi både kvinnelige og mannlige psykologer og det er derfor gledelig å se at flere gutter søker i år, avslutter Gro Bjørnerud Mo.

Noen nøkkeltall fra UiO

Mange av UiOs fagområder opplever en økt popularitet. Samfunnsfagene øker til 4,11 førstevalgssøkere per studieplass versus 3,71 i fjor. I tillegg til psykoligi øker søkertallene til eksempelvis «Offentlig administrasjon og ledelse» til 4 søkere per studieplass og den nye årsenhet i samfunnsøkonomi har 7,5 søkere per studieplass. På tross av strengere opptakskrav til flere av realfagene, er søkertallene fortsatt høye. DigØk har 6,33 søkere per studieplass på tross av strengere mattekrav. Flere av lektorprogrammene har i år flere søkere enn i fjor. Lektorprogrammet i kultur og samfunnsfag er det mest populære, med 3,73 førstevalgssøkere per plass.

UiO har totalt sett 3,12 førstevalgssøkere per studieplass. 

For mer informasjon om søkertallene, se nettsidene til Samordna opptak

Fakta om UiO

  • Norges eldste og høyest rangerte universitet
  • 28 000 studenter
  • 8 fakulteter
  • Campus på Blindern, i sentrum, på Gaustad og Tøyen.
  • Årlig budsjett 7.5 mrd. kroner
  • Over 50 % av de norske tildelingene fra det Europeiske forskningsrådet (ERC), over 40 % av Norges sentre for fremragende forskning.

Kontakt

Pressevakt UiO: 930 77 006
pressekontakt@uio.no

Publisert 19. apr. 2018 11:30 - Sist endret 19. apr. 2018 13:26