Tøffere kamp om studieplassene ved UiO

UiO har søkerrekord i år med nesten 20 000 førstevalgssøkere og kampen om plassene spisser seg nå til på stadig flere studier. De mest populære studiene, med høyest poenggrense, er medisin, psykologi, odontologi, rettsvitenskap og digital økonomi og ledelse.

Bilde fra velkomstseremonien på Universitetsplassen.

I år, som i fjor, er UiOs profesjonsstudium i medisin det mest populære studiet i landet, med poenggrense på 68.5. Rettsvitenskap ved UiO er studiet i landet med flest søkere. I år er det i tillegg blitt vanskeligere å komme inn på informatikk, estetiske og pedagogiske fag.

– Vi har mange av landets mest populære studier og det er gledelig at vi kan tilby plass til så mange kvalifiserte søkere. 10829 søkere har fått tilbud om plass på Norges beste universitet, og de kan se fram til å møte engasjerte og forskningssterke undervisere her på UiO, sier Gro Bjørnerud Mo 

Totalt sett opplever lektorutdanningene og realfagene en nedgang i antall kvalifiserte søkere. Nedgangen kan skyldes innføring av strengere realfags- og mattekrav. Lektorprogrammene i engelsk og i fremmedspråk har derimot en økning, både i søkertall og poenggrense

Mange og gode søkere til teknologiutdanningene

UiOs informatikkutdanninger er svært attraktive og blir stadig mer populære. De opplever i år en prosentvis økning på 5.26 i antall kvalifiserte søkere. I fjor var det nyopprettede studiet, Informatikk: Digital økonomi og ledelse (DigØk), det mest attraktive studiet i Norge. Selv om vi i år dobler antall studieplasser, er det vanskeligere å komme inn på DigØk i år enn i fjor.

– UiOs informatikkutdanninger tilbyr oppdatert, forskningsnær og tverrfaglig teknologikompetanse og svarer på de store behovene i arbeidslivet. Relevant digital kompetanse er viktig for samtlige av UiOs fag. Digitalisering har en sentral plass i vår utdanningssatsing, fortsetter Gro Bjørnerud Mo.  

I 2017 lanserte UiO en ny studieportefølje i realfag og teknologi, som blant annet tilbyr mer databeregninger og eksponering for forskning i utdanningene. UiO har kommet lengst i landet med digital eksamen, og eksamen vil være tilnærmet heldigitalisert i løpet av 2018. Denne høsten introduseres en ny digital læringsplattform på UiO, som vil gi flere og nye muligheter for bruk av digitale verktøy i og utenfor undervisningen.

Flere menn til helsefag

Profesjonsstudiene i medisin, odontologi og psykologi har i en årrekke vært blant de mest populære studiene i landet. Dette er studier hvor det har vært skjev kjønnsbalanse og kvinneandelen er svært høy. I år får litt flere menn enn i fjor tilbud om plass på disse studiene. Medisin har størst økning, hvor 20 flere menn blir tilbudt plass i år, sammenlignet med i fjor.

– Det er positivt at kjønnsbalansen bedrer seg noe for flere av våre helseprofesjoner. Det er viktig for UiO, men aller viktigst for samfunnet og for helsesektoren, som har behov for både kvinner og menn til disse yrkene. Vi skulle gjerne sett at enda flere menn fikk tilbud om plass, men pilen peker i riktig retning og vi vil fortsette arbeidet for å bedre kjønnsbalansen, avslutter Gro Bjørnerud Mo.

UiO har søkt Kunnskapsdepartementet (KD) om pilotering av 30% (mannlig) kvote på opptak til profesjonsstudiet i psykologi og forsøksordning med alternativt opptakskriterium for 10% av studieplassene for medisin. KD har imidlertid ikke gitt klarsignal for innføring av noen av de nevnte tiltakene.

Nøkkeltall for UiO:

  • Søkerrekord i år med 19175 førstevalgssøkere
  • 10829 har fått tilbud om plass
  • Rettsvitenskap hadde i år 1861 førstevalgssøkere
  • Informatikk øker med +5.26% i antall kvalifiserte søkere fra i fjor.
  • Estetiske fag øker +13.83% i antall kvalifiserte søkere fra i fjor og Musikkvitenskap  øker mest i antall kvalifiserte søkere (poenggrense 44,8, ordinær kvote 2018)
  • Pedagogiske fag øker med +14.21% i antall kvalifiserte søkere fra i fjor og Pedagogikk øker mest i antall kvalifiserte søkere (poenggrensen for ordinær kvote øker fra 46,4 i 2017 til 47,8)
  • Lektorprogrammene opplever nedgang -5.36% i antall kvalifiserte søkere fra i fjor. Lektorprogrammene i engelsk og fremmedspråk har flere søkere enn i fjor. Engelsk øker poenggrensen fra 49,1 til 52,5 (ordinær kvote) og Fremmedspråk øker fra 46,8 til 53,6 (ordinær kvote)
  • Samfunnsfagene øker i popularitet med 5,36% økning i kvalifiserte søkere

Nytt årstudium i samfunnsøkonomi går rett inn på 10. plass med poenggrense på 59,5

UiOs mest populære studier

 

 

Ordinær kvote

Kvote for førstegangsvitnemål

1

Medisin, høst

68,5

60,4

2

Medisin, vår

67,2

59,0

3

Psykologi, høst

66,2

56,8

4

Odontologi

65,0

57,1

5

Psykologi, vår

64,9

54,9

6

Informatikk: digital økonomi og ledelse

63,2

52,9

7

Rettsvitenskap, høst

62,0

55,0

8

Rettsvitenskap, vår

60,4

52,6

9

Klinisk ernæring

60,0

52,3

10

Samfunnsøkonomi, årsstudium

59,5

47,3

11

Nordisk (…), årsstudium

59,4

Alle kval. fikk tilbud

12

Statsvitenskap, årsstudium

58,8

49,0

13

Psykologi, årsstudium

57,5

50,3

14

Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium

57,5

47,1

15

Farmasi

57,3

52,5

16

Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium

57,1

47,4

17

Psykologi, bachelor

57,0

49,2

18

Informatikk: programmering og systemarkitektur

57,0

45,9

19

Internasjonale studier

56,9

53,8

20

Fransk, årstudium

56,6

37,6


Kontakt

Pressekontakt ved UiO
pressekontakt@uio.no
Tlf: 930 77 006

Publisert 19. juli 2018 11:34 - Sist endret 11. nov. 2019 14:35