Vikingskipene kan kollapse

Regjeringen gambler med fremtiden til Norges mest ikoniske kulturarv. Vikingskipene trenger umiddelbar sikring, men prioriteres likevel ikke i statsbudsjettet for 2019.

Brytes ned: I sommer måtte det utføres akutt oppstøtting av Gokstadskipet etter at deler av skroget begynte å sige. Foto: Lill-Ann Chepstow-Lusty, KHM

Se for deg et Norge uten vikingskipene på Bygdøy. Dette scenariet kan bli en realitet uten de nødvendige bevilgninger til et nytt vikingtidsmuseum.

– Politikerne synes dessverre ikke å ha tatt innover seg hvor dramatisk situasjonen er. For hver dag som går skades samlingen, og uten midler til nødvendig sikring fortsetter den alvorlige ødeleggelsen, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Det siste året er det oppdaget nye urovekkende skader på både Gokstadskipet og Osebergskipet, og i sommer måtte det utføres akutt oppstøtting av Gokstadskipet, etter at deler av skroget begynte å sige. Uten omfattende sikring vil skipene langsomt brytes ned og til slutt kollapse over dagens oppstøttinger.

Vikingskipene er en nasjonal kulturskatt og en del av vår felles verdensarv. Internasjonalt er det en enorm interesse for vikingtiden, og Vikingskipshuset er Norges best besøkte museum. Hvert år kommer over en halv million besøkende fra hele verden for å oppleve verdensarven på Bygdøy. I regjeringens forslag til langtidsplan for forskning og høyere utdanning nevnes Vikingtidsmuseet som ett av tre ferdig prosjekterte byggeprosjekter. Det fremgår likevel ikke når byggestart skal skje. UiO frykter at arbeidet går for langsomt.

– Vi har lenge visst at vi må gjøre noe for å sikre vikingtidssamlingen på en forsvarlig måte for fremtiden. Skadene som ble påvist denne sommeren forteller at tiden betyr alt i denne saken, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

I sommer sendte Universitetet i Oslo, som har ansvaret for gjenstandene, et bekymringsbrev til statsråd Iselin Nybø for å orientere om alvoret i situasjonen. Statsråden har altså informasjon om at vikingtidssamlingen står i fare og at en utsettelse av sikringsarbeidet medfører økt risiko for skader.

Glørstad mener avgjørelsen strider mot Jeløya-plattformen som Regjeringen presenterte i januar.

- Der kom de med et løfte om å satse på museer i Norge. Da er det oppsiktsvekkende at Regjeringen velger å se bort fra opplysningene om at skipene står i fare for å ødelegges, og ikke tar ansvar for å sikre Norges mest ikoniske kulturarv for ettertiden, sier Glørstad.

UiO merker seg at de allerede lovede midlene (5 mill. kr) til forskningsprosjektet Saving Oseberg II videreføres i 2019. Dette løser imidlertid ikke de akutte behovene i det videre konserveringsarbeidet for vikingskipene.

disse sidene kan du laste ned illustrasjoner og finne mer informasjon om det nye Vikingtidsmuseet.

 

Kontaktpersoner
 

Svein Stølen, rektor

Mobil: 906 33 514

E-post: svein.stolen@admin.uio.no

 

Håkon Glørstad, museumsdirektør
Mobil: 992 92 802
Telefon: 22 85 95 74

Epost: hakon.glorstad@khm.uio.no

 

Øivind Gulliksen, kommunikasjonsansvarlig

Mobil: 907 87 318

Epost: oivind.gulliksen@khm.uio.no

 

Publisert 8. okt. 2018 10:34 - Sist endret 8. okt. 2018 15:27