Nora Sveaass får Universitetet i Oslos menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond

Nora Sveaass har gjennom hele sin karriere nedlagt et enestående og meget viktig arbeid for å bekjempe tortur og i behandling av ofre for tortur. Sveaass er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Professor Nora Sveaass ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, er tildelt UiOs menneskerettighetspris for 2018, for sitt utrettelige og lange engasjement mot tortur og umenneskelig behandling.
Foto: Psykologisk institutt / UiO

- Nora Sveaass er en av våre aller fremste eksperter på tortur og rehabilitering av ofre for tortur. Utdelingskomiteen er derfor svært fornøyd med å ha funnet en så verdig vinner av UiOs menneskerettighetspris, sier Ragnhild Hennum, leder av priskomiteen og direktør på Senter for menneskerettigheter.

Fortjent pris

Sveaass har gjennom en lang karriere jobbet med flyktninger, menneskerettighetsbrudd og psykologiske konsekvenser av dette samt behandling og rehabilitering av mennesker utsatt for tortur og andre grove overgrep, både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi gratulerer Nora Sveeaas med en meget fortjent pris. Hennes arbeid for menneskerettigheter og mot tortur har vunnet stor anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. Hun er regnet som en av våre aller fremste eksperter i kampen mot tortur og umenneskelig behandling, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Stor innsats for menneskerettigheter

Hun bidro sterkt til opprettelsen av et menneskerettighetsutvalg i Norsk psykologforening og har siden opprettelsen i 1998 ledet denne. Hun var medlem av FNs torturkomité fra 2005 til 2013, og er fra 2014 medlem av FNs subkomité for forebygging av tortur.

Nora Sveaass leder Health and Human Rights Info, et prosjekt med formål å formidle kunnskap, retningslinjer og erfaringer til personer som i sitt arbeid møter mennesker utsatt for grove menneskerettighetsbrudd i forbindelse med krig, konflikt og katastrofe (www.hhri.org). Hun har utviklet en manual om arbeid med kvinner utsatt for seksuell vold i konflikt. Hun er president i Rådet i den norske Helsingforskomiteen.

Tidspunkt for prisutdeling

Dato for prisutdelingen er onsdag 05. desember 2018 kl. 1800 i Gamle Festsal, med påfølgende mottakelse for prisvinneren.

Om prisen:

  • Prisen deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder, i videste forstand.
  • Leo Eitinger (1912-1996) var norsk-jødisk humanist, lege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Eitinger ble født i Brno, Tsjekkia, og kom til Norge som flyktning i 1939. Under 2. verdenskrig ble han deportert til tilintetgjørelsesleirene Auschwitz og Buchenwald. Av de 762 norske jødene som ble deportert, var Eitinger én av 23 som overlevde.
  • Han ble senere professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og er kjent for sine vitenskapelige arbeider om psykiske senskader hos holocaust-ofre. Han var en utrettelig forkjemper for menneskerettighetene. Særlig jødenes, krigsfangenes og krigsveteranenes sak lå ham på hjertet.
  • Eitinger var kommandør av St. Olavs orden. I 1973 ble han utnevnt til æresmedlem av Den tjekkoslovakiske psykiatriske forening som takk for utviklingen av kollegiale og vitenskapelige forbindelser mellom forskere i Norge og Tsjekkoslovakia. I 1988 mottok han Fritt Ord-prisen.
  • Sammen med sin kone, dannet han Lisl og Leo Eitingers fond i 1984.
Publisert 20. sep. 2018 10:08 - Sist endret 20. sep. 2018 10:21