Statsbudsjettet 2020: Klarsignal til nytt vikingtidsmuseum

Regjeringen har i statsbudsjettet satt av de første 35 mill. kroner av en totalbevilgning på 2,4 mrd. kroner til å starte byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Vi forvalter vikingskipene og vikingarven for hele verden. Å bygge et nytt vikingskipsmuseum er nødvendig for å sikre dem for fremtiden, sier rektor Svein Stølen. Illustrasjon: UiO 

–Vi er svært glad for å se forslaget om startbevilgning for nytt viktigtidsmuseum svart på hvitt. Vi forvalter vikingskipene og vikingarven for hele verden. Å bygge et nytt vikingskipsmuseum er nødvendig for å sikre dem for fremtiden, sier rektor Svein Stølen.

Tilfreds med avklaring om nytt Oslo universitetssykehus (OUS)

- Vi er tilfreds med at planene om nytt OUS nå ser ut til å få en avklaring. For UiO er det viktig å se dette prosjektet i sammenheng med vår forsknings- og utdanningsvirksomhet og ikke minst tilknytningen det nye sykehuset vil få til Livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen, sier Stølen.

Regjeringen har tidligere varslet at UiO ville måtte betale husleie til OUS for sine universitetsarealer i sykehuset. Tidligere ble dette fullt ut kompensert over statsbudsjettet, men en ny finansieringsordning introdusert i 2018 tilsier at maksimalt 75 pst. av husleiekostnadene kan dekkes.

–UiO har vært kritisk til denne nye finansieringsordningen, men vi er svært glade for at regjeringen nå har lyttet til våre innspill og gått inn for maksimalsatsen i husleiekompensasjon til UiO. En lavere kompensasjonsgrad ville betydd betydelige kutt i faglig aktivitet, fortsetter Stølen.

ABE-kutt

I regjeringens forslag til statsbudsjett videreføres avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

- Siden ABE-reformen ble innført har UiO fått redusert sin bevilgning med om lag 500 mill. kroner. Dette tilsvarer 400-450 administrative stillinger. Det er grenser for hvor mye administrasjon vi kan kutte, særlig med tanke på at universitetene stadig får nye oppgaver. Dette betyr at vi må kutte i faglige aktiviteter, avslutter rektor Svein Stølen.

Vi ser flere gode enkelttiltak i budsjettet. Blant annet satsingen på unge forskertalenter, satsing på muliggjørende teknologier og fullført innfasing av elleve måneders studiestøtte.

 

For mer informasjon: 

Pressevakt UiO: 930 77 006
 

Publisert 7. okt. 2019 10:32 - Sist endret 7. okt. 2019 12:27