Svært populært å studere ved UiO

UiO har tre søkere per studieplass, viser søkertallene til høyere utdanning som ble offentliggjort i dag, torsdag 25. april. Profesjonsstudiet i psykologi er fortsatt det mest populære studieprogrammet, mens nye og tverrfaglige studieprogrammer også gjør det svært godt. Det tverrfaglige Honours-programmet innen realfag og humaniora har henholdsvis 7,3 og 6,4 søkere per studieplass. 

Velkomstseremoni på universitetsplassen

UiO er et populært studiested. Her fra velkomstseremonien på universitetsplassen 2018 (Foto: Jarli og Jordan, UiO).

– Det er svært gledelig å se at nye og fremtidsrettede studietilbud slår an. Honours-programmet kombinerer tung disiplinkunnskap og tverrfaglighet og er et studieprogram som beveger seg på tvers av de humanistiske og naturvitenskapelige fagene. Skal vi for eksempel nå FNs bærekraftsmål, må vi tenke på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, slik Honours-programmet gjør, sier prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo.

Nye, tverrfaglige studieprogrammer og årsenheter slår an

Andre nye studieprogrammer er også attraktive blant søkerne. Blant annet har den nye årsenheten i informatikk over syv søkere per studieplass, mens bachelorgraden Klart språk har 2,3 søkere per studieplass. UiOs øvrige årsenheter har god søking med tre søkere per studieplass. 

– Hvis vi skal snakke om trender, ser vi at studietilbud som også er relativt smale er attraktive blant søkere. Flere av våre studenter er allerede yrkesaktive og søker tilbake til UiO for å spe på med ny kunnskap for eksempel gjennom å ta en årsenhet. Her er etterspørselen stor, og våre studietilbud som tilrettelegger for livslang læring blir dermed populære, sier Bjørnerud Mo. 

Tre søkere per studieplass

Hele 18 164 søkere hadde studier ved UiO som sitt førstevalg. Det betyr at UiO har tre søkere per studieplass. For første gang siden 2010 har det vært en nedgang i søkning til høyere utdanning nasjonalt og for UiOs del er denne nedgangen på fem prosent. 

– Årets søkertall viser flere tendenser, blant annet at søkerne er på leting etter tverrfaglighet, bredde og spiss, og ulike utdanningstyper. Sånn sett viser tallene aktualiteten for et universitet med så stor bredde i fag som UiO har. Jeg er glad for å se at så mange fortsatt ønsker å bygge fremtiden sin hos oss ved UiO, avslutter Bjørnerud Mo.      

Fakta om UiO 

  • Norges eldste og høyest rangerte universitet
  • 28 000 studenter
  • 8 fakulteter
  • Campus på Blindern, i sentrum, på Gaustad og Tøyen.
  • Årlig budsjett 7.5 mrd. kroner
  • Over 50 % av de norske tildelingene fra det Europeiske forskningsrådet (ERC), over 40 % av Norges sentre for fremragende forskning      
Publisert 25. apr. 2019 11:05