Nytt tverrfaglig studieprogram med braksuksess

Rekordmange har søkt seg til Universitetet i Oslo, og 11 400 søkere har fått tilbud om studieplass høsten 2020. Totalt har UiO i år 3,3 førstevalgssøkere per studieplass.

Svært mange ønsker seg til det nye tverrfaglige studieprogrammet «Filosofi, politikk og økonomi» som fikk hele 23,6 førstevalgssøkere per plass. Blant de mest attraktive studiene ved UiO finner vi også profesjonsutdanningene i medisin, odontologi og psykologi, samt Honours-programmet og «Informatikk: digital økonomi og ledelse».

Fra velkomstseremonien på Universitetsplassen i 2019. I år blir seremonien digital og kan følges på nett. Foto: Morten Kanne-Hansen / UiO

– Jeg er glad for at så mange av landets aller beste studenter starter på Universitetet i Oslo til høsten. Profesjonsutdanningene som medisin, psykologi og odontologi tiltrekker seg som vanlig mange av de beste studentene. Mange vil til helsefagene. Det er åpenbart et godt valg. I tillegg er det svært gledelig at så mange ser verdien av tverrfaglige utdanninger som vårt nye studieprogram «Filosofi, politikk og økonomi», sier prorektor Gro Bjørnerud Mo.

På tvers av fag for å løse utfordringer i vår verden

Honours-programmet ble tilbudt for første gang i fjor, og har enda flere søkere i år. Studentene kan velge fordypning innen realfag eller humaniora. Programmet retter seg mot særlig motiverte og ambisiøse studenter, og studentene tar 10 studiepoeng mer hvert år enn på et vanlig bachelorprogram. Gjennom en bachelor i Honours-programmet vil studentene få en solid faglig plattform innen realfag eller humaniora, samtidig som de får erfaring med å jobbe i tverrfaglige team og prosjekter.

– Skal vi løse de store utfordringene i vår tid, må vi tenke på tvers av tradisjonelle fagdisipliner. Vi lever i en verden som trenger mennesker som kan arbeide på tvers av fag. Derfor er jeg glad for at så mange svært godt kvalifiserte studenter søker seg til våre nye tverrfaglige studier, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Filosofi, politikk og økonomi er et nytt tverrfaglig studieprogram der studentene får perspektiver på hva som er et godt samfunn, hvordan det bør organiseres, hva som er rettferdig fordeling av godene – og hvordan vi kan oppnå det. 2433 kvalifiserte søkere ønsket seg til programmet som har 25 studieplasser. Antall førstevalgssøkere var 590, noe som gir 23,6 førstevalgssøkere per studieplass.

Populære studieprogrammer

Også Informatikk: digital økonomi og ledelse, rettsvitenskap, kriminologi og filosofi er blant de aller mest populære studietilbudene.

– Nå gleder jeg meg til å ta imot høstens nye studenter! De kan se frem til å møte engasjerte forelesere, fremragende forskere og våre dedikerte studentfaddere som skal hjelpe dem med overgangen til studentlivet. Vi er glade og stolte over at så mange velger å studere ved Norges beste universitet, avslutter Mo. 

Nøkkeltall for UiO

  • 20 985 førstevalgssøkere til studietilbud ved UiO
  • 11 400 har fått tilbud om plass (7212 kvinner, 4188 menn)
  • 3,3 førstevalgssøkere per studieplass 
  • UiO er det lærestedet med flest søknadsalternativer med poenggrense over 60 poeng i ordinær kvote (18 studieprogrammer).

UiOs studieprogrammer med høyest poenggrenser

  Ordinær kvote Kvote for førstegangsvitnemål
Medisin, høst 69,0 61,6
Medisin, vår 68,1 60,2
Honours-programmet, studieretning realfag 67,1 62,7
Psykologi, høst 66,8 58,0
Odontologi 66,1 57,9
Psykologi, vår 65,7 56,5
Filosofi, politikk og økonomi 65,4 59,3
Honours-programmet, humaniora, filosofi, lingvistikk 64,4 59,7
Samfunnsøkonomi, årsenhet 64,1 50,0
Informatikk: Digital økonomi og ledelse 64,0 53,5
Informatikk, årsenhet 63,6 alle
Psykologi årsenhet 63,5 54,9
Jus, høst 63,0 56,0
Kriminologi, årsenhet 62,0 54,7
Idehistorie, årsenhet 61,6 51,5
Jus, vår 61,4 54,0
Filosofi, årsenhet 60,5 53,5
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet 60,5 48,5

Kontakt

Pressekontakt ved UiO
Liv Dalen Tennøe 
pressekontakt@uio.no
Tlf: 48 24 71 91

Publisert 24. juli 2020 10:00