Rektorbloggen

Publisert 5. aug. 2020 08:38

Aulaen ved Universitetet i Oslo (UiO) har gitt meg noen av mitt livs mest uforglemmelige opplevelser. Tawakkol Karmans tale om krisen i Jemen under Nobel Peace Prize Forum i 2019. Møtet i 2018 med tidsvitnene ved 75-års markeringen av de 644 UiO-studentene, som ble internert og deportert til Tyskland. Håvard Gimses Rachmaninov-tolkning under rektorinaugurasjoner i 2017 er tre nyere eksempler. Innlegg i Dagsavisen 5 august.

Bildet kan inneholde: mennesker, publikum, sosial gruppe, samfunnet, publikum.
Publisert 4. aug. 2020 12:39

Forskning og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har bedt UH-sektoren å planlegge for en så normal studiestart som mulig. Helsedirektoratet ber samtidig arbeidsgivere som har mulighet til å innføre hjemmekontor, om å gjøre dette.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.
Publisert 1. aug. 2020 19:45

Et levende demokrati og kunnskapssamfunn er avhengig av et levende offentlig ordskifte. Når hatefulle ytringer og trusler gjør at deltagere trekker seg tilbake fra politikk og den offentlige debatten, er resultatet en langsom undergraving av demokratiet. Politikere erfarer dette som et økende problem. Journalister, eksperter og flere av universitetets fremste formidlere erfarer det samme. Khronos intervju med Alexander H. Sandtorv er et nylig eksempel. Først publisert i Khrono 29 juli.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.