Rektorbloggen

Publisert 19. okt. 2020 10:48

Havet har alltid vært viktig for Norge. Havet har formet vår utenrikspolitikk, vår økonomi, vår kultur og vår identitet. Det har vært et hav av muligheter! Det må vi sikre at det blir også i fremtiden. Derfor er årets TV-aksjon så viktig. Gi så det monner!

Bildet kan inneholde: bygning, tak, arkitektur, belysning, lobby.
Publisert 11. okt. 2020 14:10

«Behovet for internasjonal solidaritet og multilaterale institusjoner er mer åpenbart en noen gang». Berit Reiss-Andersen første ord da Verdens matvareprogram (WFP) ble annonsert som årets vinnere av Nobels fredspris 2020 var valgt med klokskap og omhu.

Bildet kan inneholde: begivenhet, varmeapparat, opptreden.
Publisert 5. okt. 2020 09:12

Hvor går karriereveiene for yngre forskere og hvor relevant er forskerutdanningen de får for det arbeidsmarkedet de møter? Dette spørsmålet ble tirsdag diskutert basert på Doktorgradsundersøkelsen 2019 (NIFU Rapport 2020:19). Svarene gir hjelp til å sette en tydelig kompasskurs for UiOs videre arbeid med karrierestøtte.

Publisert 3. okt. 2020 20:08

I Aftenpostens Uviten-spalte tirsdag gir redaktør i forskning.no Nina Kristiansen politikerne skryt for håndteringen av koronapandemien. Det er sikkert helt på sin plass: politikere har fattet skjebnetunge beslutninger under faglig usikkerhet og hardt tidspress. Men når hun så løfter fram politikerne som helter i kontrast til forskningen, tar innlegget en for meg overraskende vending. Her slår hun fast at verdens forskere har oppnådd svært lite på et halvt år og på denne måten ikke har bidratt nok til å redde liv. Det kan ikke stå uimotsagt.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.