Rektorbloggen

Bildet kan inneholde: briller, hånd, visjon omsorg, mikrofon, hørsel.
Publisert 11. juni 2021 17:58

Stortinget har vedtatt at det skal være minst to sensorer ved alle vurderinger der det brukes karakterskala A-F. Vi har advart tydelig mot de økonomiske konsekvensene av vedtaket, men har ikke blitt hørt. En regjering og et Storting som sier de vil styre i det store og ikke i det små, går her svært detaljert til verks. I realiteten øremerkes midler til én oppgave, og det oppstår en situasjon der andre oppgaver står i fare for å bli skadelidende. Først publisert i Khrono.

Publisert 5. juni 2021 20:16

Regjeringen avviklet gaveforsterkningsordningen fra 1. januar. Statssekretær Horrigmo argumenterer på NRK nyheter for at ordningen ikke har fungert etter intensjonen fordi den ikke har gitt flere donasjoner på over 3 millioner kroner. Beslutningen tar ikke inn over seg at store donasjoner, som de fra Kreftforeningen, kommer fra alt fra å strikke votter til kakelotteri. Først publisert i Khrono.

Bildet kan inneholde: øyevipper, produkt, gest, lykkelig, font.
Publisert 5. juni 2021 09:50

I snart halvannet år i en pandemi er vi hver dag blitt minnet om livsvitenskapens betydning for vår livskvalitet. Vi har fått demonstrert hvordan verdens bærekraftsmål ikke kan realiseres uten en kraftinnsats innen livsvitenskap. Det samme gjelder den overordnede visjonen, å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, og stoppe klimaendringene innen 2030. I Norge har vi unike muligheter til å bygge opp en sterk helsenæring i årene som kommer. Når regjeringen nå skal revidere gjeldende Langtidsplan, mener UiO at Livsvitenskap og helse bør utgjøre en av planens fem langsiktige prioriteringer.

Se lenke til fullstendig versjon av innspillet her. Tusen takk til andre deltakere i arbeidsgruppen Jens Petter Berg, Eivind Engebretsen, Reidunn Aalen og Lars Tjelta Westlye.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.