Rektorbloggen

Publisert 13. des. 2018 16:17

Forskningsrådet jobber videre med sin politikk for åpen tilgang. Prosessen er dessverre ikke spesielt åpen. Kanskje bør forskningsrådet lære av universitetenes åpne styrearbeid? Skal denne reformen lykkes kreves det at de berørte involveres og engasjeres. 

Publisert 11. des. 2018 21:37

Alt henger sammen med alt. Oslo Peace Days har vært lærerikt, inspirerende og sterkt. Hovedlærdommen for meg: for å bidra til en fredeligere og mer bærekraftig verden er det avgjørende å se helheten, sammenhenger og hvordan hele verden er koblet sammen.

Publisert 9. des. 2018 16:49

Professor Nora Sveaass gjesteblogger om Nobels fredspris 2018.

Publisert 5. des. 2018 09:47

Det er i år 29. gang UiOs menneskerettighetspris deles ut og første gang det skjer innenfor rammen av Oslo Peace Days. Årets prisvinner Nora Sveaass knytter bånd til prisens opprinnelse med sitt arbeid for torturofre.

Publisert 2. des. 2018 08:38

Jorunn Sem Fure uttrykte under gårsdagens 75 års markering for arrestasjonen av 1200 av våre studenter den 30. november 1943 et sterkt håp om at den historiske erfaring som ikke lenger sitter i så mange enkeltmenneskers hukommelse, må gi en institusjonell hukommelse; en hukommelse som sitter i veggene, som fortelles, og som utvikles i en stadig institusjonell selvrefleksjon og kritisk evaluering av egne verdier.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.