Rektorbloggen

Publisert 21. jan. 2022 13:24

Kunnskapsdepartementet (KD) legger opp til at utviklingsavtalene skal få en mer sentral plass i styringsdialogen med universiteter og høyskoler. Forlaget til nytt rammeverk som nå er på høring signaliserer at vi i mindre grad skal indikatorstyres, og i større grad målstyres. Det er positivt, og handlingsrommet dette gir må utnyttes.

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, bord, møbler, dataskjerm.
Publisert 16. jan. 2022 15:03

I forrige uke kom nyheten om at regjeringen ønsker å utsette av kravet om to sensorer på alle eksamener med bokstavkarakter. Det er gode nyheter – ved Universitetet i Oslo har vi gjentatte ganger argumentert for at kravet skaper unødige begrensninger for den faglige autonomien som universiteter bør ha og at pålegget vil flytte ressurser fra undervisnings- og læringsaktiviteter til eksamensavvikling.

Bildet kan inneholde: paraply, svart, menneskelig, gatemote, tekstil.
Publisert 11. jan. 2022 14:22

En rekke ulike hensyn skal løftes og brynes mot hverandre når tiltakene mot koronasmitte i disse dager nok en gang vurderes. I denne helheten må studentene ivaretas. Jeg mener det nå er nødvendig å åpne opp for betydelig mer fysisk undervisning ved universiteter og høyskoler.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, smil, samfunnet, gjøre, halsbånd.
Publisert 10. jan. 2022 12:08

Opprettelsen av the European Research Council (ERC) i 2007 representerer et vannskille i europeisk forskningspolitikk. Denne ordningen for fremragende forskningen har vært en gedigen suksess, og sikrer oppmerksomhet om grunnleggende forskning på forskningsfronten. Det er stor grunn til å glede seg over dagens tildeling av 9 starting-grants til forskere ved norske institusjoner. Fem av disse er fra UiO.

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO