Rektorbloggen

Publisert 21. feb. 2020 13:26

Det er en misforståelse at Horisont Europa representerer en revolusjon. Det må ikke brukes til å gjennomføre kostbare omrokkeringer i det norske virkemiddelapparatet. Innlegget er først publisert i Khrono 20 februar.

Publisert 20. feb. 2020 23:18

Samarbeidet med Afrika står høyt på den politiske agendaen i EU. Med god grunn. Komplekse utfordringer som klima, migrasjon, digitalisering, helse og sikkerhetspolitikk krever ikke minst tilstrekkelige menneskelige ressurser på det hele det afrikanske kontinent. Skal vi lykkes kreves et retningsskifte. En kortere versjon er publisert i Vårt Land 19 februar.

Bildet kan inneholde: collage, snapshot, photography, kunst.
Publisert 18. feb. 2020 15:26

Universitetet i Oslo (UiO) har i over to hundre år undersøkt, utfordret og formet det norske samfunnet og skapt verdier med betydning for hele verden. Kvaliteten og bredden i forskning og utdanning plasserer UiO i en nasjonal særstilling og utgjør grunnlaget for UiOs posisjon som et europeisk ledende forskningsintensivt breddeuniversitet. Fredag 14. Februar 2020 ble UiOs nye strategi, Strategi2030 vedtatt, og dermed er retningen for neste tiår fastlagt.

Publisert 13. feb. 2020 12:39

Valgt eller tilsatt rektor ved universitetene har vært ett betent spørsmål i mange år. Den nye UH-loven lar den ballen ligge, men vil til gjengjeld lovfeste ekstern styreleder. Dette er løsningen på ett ikke-eksistrende problem, og vil gitt dagens forskningspolitiske klima kunne svekke vår samfunnskritiske og samfunnsbærende rolle, og kunne øke trykket på umiddelbar nytte.

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, mixed-bruk, urbant design, campus.
Publisert 7. feb. 2020 11:09

10-13. februar arrangeres Oslo Life Science-konferansen for femte gang. Det som begynte forsiktig som en fire timer lang konferanse, er nå fire dager, med mange internasjonale deltagere. Konferansen er et uttrykk for UiOs store ambisjoner innen livsvitenskap.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.