CaNoRock: en gullstandard i studentaktiv forskning

Det var et stort privilegium å følge kanadiske og norske studenter i siste fase av oppskytingen av en studentrakett på Andøya i går. 20 studenter inkludert fem fra UiO var tydelig preget da nedtellingen startet en time før launch. De ble mer og mer urolige og nervøse jo nærmere launch vi kom. En nervøsitet som smittet.

CaNoRock XIV: UiO-studenter sammen med rektor Svein Stølen.

Foto: Hilde Lynnebakken, UiO

De hadde grunn til å være nervøse. De hadde selv bygget raketten, og kunne til min store glede konstatere at nesten alt gikk som det skulle. Nå er det dataanalysen som gjenstår. Her er forskning og utdanning i høyeste grad koplet. Jøran Moen og de andre faglig og administrativt ansvarlige har dessuten øye for både innovasjon og internasjonalisering.

Med Jøran Moen som en tydelig strateg og nesten like mye som operativ leder i et prosjekt som startet i 2008, fikk jeg æren av å holde en tale før de nå 14 partnerne signerte en MoU for 2018-2020. Og ingen ringere enn Canadas ambassadør til Norge, Artur Wilczynski, kastet glans over seremonien. Og gårsdagen representerte en milepæl i samarbeidet; for første gang vil industri være inkludert i arbeidet.

Bloggen handler ikke om seremonier og taler, men om kjerneoppgavene våre; om studentaktiv forskning og langsiktig og strategisk arbeid for å lykkes som universitet. Jøran snakket metaforisk om teknologiske dinosaurer og deres utfordringer. Universitetet i Oslo blir ingen universitets-dinosaur når vi lar faglighet og utålmodighet dominere; når vi støtter sterke fagpersoner som vil noe med en god og løsningsorientert administrasjon.

canorock

Både i Norge og EU er kopling av forskning og utdanning et aktuelt tema. Ofte strander beslutninger fordi mange ikke helt ser hvordan denne koplingen best kan gjennomføres. Da er forskning og studenttrenings-programmet mellom Canada og Norge godt å ha. CaNoRock handler om raketter, romfysikk og teknologi, og er hva jeg ikke nøler med å kalle en gullstandard på området. Programmet er basert på aktiv læring ved at studentene selv bygger raketter som de selv skyter opp fra Andøya Space Center. Samarbeidet har utviklet seg over tid fra det startet i 2008. Det startet med studentutveksling på bachelor nivå, men har utviklet seg til å inkludere master og phd-nivå studenter. Det har kort og godt vært en kjempesuksess, og de bolde ildsjelene går nå inn i en ny fase hvor målet er en Joint International Space Master degree. Ingen trivialitet, men som Cindy May Graham fra Calgary sa: "Vi vet det er vanskelig, men vi skal jobbe hardt og vi skal lykkes."

Hva er den reelle gevinsten her? Vel, vi møtte genuint inspirerte studenter som lærer gjennom praktisk forskning, som skaffer seg et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt, som lærer teamarbeid og som tenker målsetning, progresjon og måloppnåelse. Og det var ikke minst svært hyggelig å se kjønnsbalansen. Tre av UiOs studenter var kvinner. Også totalt sett var kjønnsbalansen god. All honnør til de godt samarbeidende faglige og administrativt tilsattes evne til å tenke kjønn aktivt i rekrutteringsprosessen.

Og kandidatene - de må da bare bli særdeles attraktive på arbeidsmarkedet!

Se også

Publisert 20. okt. 2017 14:10 - Sist endret 25. okt. 2017 09:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.