La det ikke herske noen form for tvil!

UiO og rektoratet aksepterer ingen form for trakassering, hverken seksuell eller rasistisk.

Første dag på jobb som rektor– det vil si 1. august – krevde jeg å få oversikt over hvordan UiO arbeider med å bekjempe seksuell trakassering. Deretter har jeg arbeidet hver dag for å gjøre UiO til en trygg og god arbeidsplass for alle. Gitt de siste dagers hendelser har jeg behov for å understreke at dette arbeidet ikke bare vil bli videreført, men vil bli ytterligere forsterket.

Vi kommer til å være tydelig på verdier og holdninger, men vi kommer ikke til å kommentere enkeltsaker i mediene. Det kan vi som ledelse kort og godt ikke gjøre. Men vi kan love at hver eneste sak følges opp internt og behandles med det største alvor.

I dag har vi diskutert hvordan vi som UiOs ledelse følger opp trakassering i et utvidet dekanmøte og i koordineringsgruppen for likestilling. Det er besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som vil arbeide med tiltak mot trakassering. Vi er takknemlig for at tidligere prorektor Ragnhild Hennum har påtatt seg det store ansvaret å lede gruppen.

La det ikke herske noen tvil! UiO og rektoratet aksepterer ingen form for trakassering, hverken seksuell eller rasistisk.

Publisert 22. nov. 2017 17:59 - Sist endret 22. nov. 2017 17:59

Bra!! Dere opptrer helt riktig her - var en åpenbar agenda/tabloid slagside i Universitas i dag. Stå på!

madsdan@uio.no - 22. nov. 2017 18:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.