Lukke avvik - jo fortere, jo bedre

Det er pasientene og studentene som er universitetsledelsen hovedanliggende når vi nå har mottatt rapporten som påpeker en rekke avvik fra advokatfirmaet Kluge. 

Vi ønsker sammen med Universitetsstyret, fakultets- og instituttledelse, ansatte, studentrepresentanter og tjenestemannsorganisasjoner så raskt som mulig å lukke avvikene, slik at pasienter og studenters behov og interesser ivaretas. Vi må i den grad påkrevd dessuten finne interimløsninger.

Fra gårsdagens allmøte ved Psykologisk institutt. Foto: Ola Sæther, Uniforum.

Selv om vi kunne ha besøkt Psykologisk institutt i en hyggeligere sammenheng, var det fint å se det store engasjementet både blant studenter og ansatte. Det er ingen tvil om stor kollektiv dedikasjon og et betydelig engasjement for pasienter, for studenter og for institutt. Det er vi svært glade for å se.

Vi har dessuten ingen problemer med å se at vi kommunikasjonsmessig kunne ha vært dyktigere enn vi har vært. Det er et ansvar jeg tar på min kappe. Likevel velger jeg å se fremover.

Nå må vi transformere dette store engasjementet og dedikasjonen i handling. Vi må sørge for rutiner og en praksis som er i overenstemmelse med dagens lover og regler. Jo raskere vi kan normalisere pasientbehandling og studentpraksis, jo bedre. UiOs ledelse er selvfølgelig villige til å bidra med ressurser, både økonomisk og kompetansemessig for å rydde opp.

Samtidig avventer vi en rapport fra UiOs internrevisor, og vi intensiverer dialogen med ulike tilsyn. At vi fortsatt ikke har absolutt alle utfordringer på bordet betyr ikke at vi ikke likevel kan jobbe med de problemstillingene som er avdekket.

Vårt mål er bidra til at en utdanning som er særdeles viktig for UiO både har høyest mulige standard og er tidsmessig. Vi holder dialogen gående, og lover ikke minst å involver student-tillitsvalgte i det videre arbeidet.

Publisert 18. okt. 2017 08:53 - Sist endret 18. okt. 2017 08:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.