Påvirkning av neste EU-rammeprogram

UiO var blant initiativtakerne til det europeiske universitetsnettverket The Guild of research intensive universities. Fredag deltok jeg for første gang på the Guilds generalforsamling.

Guild-rektorene i Tartu. 

Rektorene møttes i Tartu, Estland, og på agendaen sto viktige saker som felles påvirkning av EU-prosessene fram mot neste rammeprogram, mulige konsekvenser og samlet respons på Brexit, den europeiske utdanningsagendaen og andre felles og svært aktuelle problemstillinger.

Jeg er overbevist om at UiOs stemme i Europa blir sterkere av å spille på lag med likesinnede europeiske universiteter, og generalforsamlingen gjorde meg ikke mindre optimistisk.

Viktigste tema fredag var ikke minst the Guilds faglige strategi. Denne kan oppsummeres gjennom fire hovedmål

  • påvirkning av EUs forskning, utdanning og innovasjonspolitikk
  • sette agendaen for fremtidens forsknings og utdannings-Europa
  • utvikling av tillit og utveksling av beste praksis innad i the Guild
  • utvikling av faglig samarbeid blant nettverkets medlemmer

Påvirkning av politikkutformingen i EU er hovedoppgaven til the Guild. Gjennom the Guild får vi innpass i de store prosessene rundt Horisont2020, det 9nde rammeprogram og Erasmus+. Mye vekt legges på å påvirke innovasjonspolitikken, så universitetenes rolle blir tydelig. Vi er opptatt av at innovasjon ikke må defineres snevert og markedsnært. Samfunnseffekt er med andre ord et begrep som må tydeliggjøres i EUs forskningspolitikk i tiden som kommer. Videre er definisjonen av de varslede Missions innenfor det kommende rammeprogrammet et svært altuelt tema. Det jobbes for å utvikle ca 10 store utfordringsdrevne programmer under et overordnet tema som vi kan kalle samfunnsutfordringer. The Guild vil her spille inn konkrete forslag, og er ikke minst opptatt av å inkludere humsam-perspektiver og utdanningsaspekter i disse.

The Guild ønsker videre å sette agendaen for fremtidens forskning og utdanningspolitikk. Det er ingen andre påvirkningsaktører som like sterkt vil og kan fremme utdanning som en investering for fremtiden. Forskningsbasert utdanning har blitt definert som et spesielt fokusområde. Andre fokusområder vil måtte utvikles over tid.

Selv om the Guild allerede har fått stor innflytelse i Brussel, er det å utvikle tillit mellom de involverte universitetene svært viktig. Generalforsamlingen var en meget positiv opplevelse, med rektorer med lave skuldre og godt humør. Åpne og inkluderende i alle diskusjoner. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne bruke nettverket til å lære mer av hverandre.

Ser vi lengre frem i tid, er utviklingen av nye og sterke faglige samarbeid en svært viktig mulighet vi må utnytte. Bottom-up er viktig, så i første omgang kartlegger vi sampublisering og samarbeid mellom UiO og de andre 18 universitetene. Vi vil også søke å kartlegge de andre universitetenes faglige styrker, og benytte dette til å invitere til faglige samlinger som kan danne utgangspunkt for fremtidig samarbeid.

The Guild er fortsatt en ung organisasjon, men den har kommet langt på ett år, og vi har kun ett valg fra dagens situasjon. Vi må legge inn vilje og energi i å bidra sterkt til videre utvikling. Forskning, utdanning og innovasjon/samfunnseffekt er ikke kretsmesterskap, men en global konkurransearena. The Guild kan hjelpe oss til å utvikle oss videre som et ledende Europeisk forskningsuniversitet.

Publisert 13. okt. 2017 23:46 - Sist endret 13. okt. 2017 23:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.