UiO best i Norge på EU-midler, men kan bli mye bedre

Siden oppstarten i 2014 har norske aktører deltatt aktivt og hentet hjem over 4 milliarder kroner fra EUs åttende rammeprogram, Horisont2020. Dette viser Forskningsrådets nye nettsider som visualiserer den norske innsatsen så langt. UiO er med knapp margin den største norske aktørene og har hentet inn ca. 50 millioner Euro. Tirsdag fikk vi igjen gode nyheter fra Det europeiske forskningsrådet (ERC): to av våre toppforskere har begge fått midler fra ERC for andre gang. En bragd!

Det er ingen som blir overrasket av at UiO gjør det best innen pilaren «fremragende forskning». 76 % av UiOs EU-midler kommer fra denne pilaren, 16 % fra samfunnsutfordringer og 8 % fra konkurransedyktig næringsliv. 

Tabell fra Sveriges innovasjonsmyndighet Vinnova som viser UiOs uttelling i H2020 så langt

Vi har størst suksess innen Det europeiske forskningsrådet (ERC). Tirsdag kom det enda mer gledelige nyheter da ERC offentligjorde hvem som er tildelt Consolidator Grants. Av 2500 søkere var det 329 som nådde opp. Fem av disse kom fra Norge, tre fra Universitetet i Bergen og to fra Universitetet i Oslo. En stor gratulasjon til Kristine Walhovd ved Psykologisk institutt og Hans Kristian Eriksen fra Institutt for teoretisk astrofysikk! Begge to har tidligere mottatt ERC Starting Grants og de går dermed inn i en svært eksklusiv klubb av toppforskere som har mottatt ERC-grants to ganger. Les mer om forskerne som nå får ERC-støtte her: 

Selv om vi i norsk målestokk gjør det bra så må vi sikte høyere. Da rektoratet besøkte ERCs kontorer i Brussel var Direktør Pablo Amor klar på at vår suksess ikke sto i proporsjon til våre ressurser. Hvordan jobber dere med kvalitet i norsk forskning og ved UiO, var hans spørsmål. Dette er en diskusjon rektoratet starter opp med dekanene imorgen, og som vil være tema for vårens seminarer med universitetsstyret og dekanmøtet.

Slik det ser ut til nå så har samfunnsvitenskapene og realfagene hatt størst suksess, og samfunnsvitenskapene gjør det godt i et europeisk perspektiv.

Takk til Peter Maassen for data hentet fra CORDIS

Horisont2020 sliter med et «nytter-ikke» omdømme ved UiO!

Det skal ikke stikkes under stol at søknadsskrivingen er krevende. Konkurransen er dessuten hard og økende. Til tross for at UiOs forskere søker stadig mer, øker ikke prosjektportefølgen i samme takt. Men det er likevel mye å hente, og da tenker vi ikke først og fremst økonomisk, men på mulighetene som ligger i samarbeid med sterke forskere og institusjoner i hele Europa.

Vi hører ofte at samfunnsvitenskap og humanoria (SSH) utgjør en så liten del av H2020 at det ikke er noe poeng å søke. Men det er en sannhet med modifikasjoner. UiO kommer for eksempel på andreplass i Europa når det gjelder utdanningsinstitusjoner som har fått mest pengestøtte fra delprogrammet Europa i endring: Inkluderende, innovative og reflekterende samfunn.

Rangeringen ser slik ut:

  1. Universitetet i Utrecht
  2. Universitetet i Oslo
  3. Oxford Universitet
  4. Delft Tekniske Universitet
  5. Universitetet i Bologna

Fem av våre prosjekter er beskrevet i en nyhetssak fra SV-fakultetet. I tillegg har vi et prosjekt ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og et ved Det juridiske fakultet.

Vi kan lykkes enda bedre. Det krever sterke fagmiljøer. Det har vi. Men det krever nok også forskningspolitisk påvirkningsevne. Vi kan med samlet innsats påvirke kommende utlysninger i langt større trad enn vi har gjort inntil nå.

Her utgjør arbeidet i The Guild en betydelig mulighet. Fredag var vi i Frankfurt og bidro til at 40 skisser til Europeiske «månelandinger» i det kommende FP9 ble omformet til seks the Guild-forslag som nå utvikles videre. Dette er forslag med temaer som vil være gode for forskningsintensive breddeuniversiteter som UiO. Felles for forslagene er at de vektlegger en sterkere kopling mellom forskning og utdanning også i EU. I hvilken grad vi så lykkes i Brussel, gjenstår å se.

Men før dette programmet lanseres så er det fortsatt store muligheter i H2020. Det skal de kommende tre år deles ut nye milliarder. Forum for forskningsdekaner arbeider nå med en handlingsplan, og vil komme opp med et knippe tiltak som vi mener vil hjelpe oss videre til suksess i Europa.

Av rektor Svein Stølen og viserektor Åse Gornitzka
Publisert 28. nov. 2017 10:10 - Sist endret 19. juli 2018 10:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.