Reformer som kommer, reformer som går

På torsdag hadde jeg den store gleden av å ønske velkommen til Partnerforums høstkonferanse.  Reformer som kommer, reformer som går var konferansens tema: Hva kjennetegner dagens reformer i kommune-, justis- og UH-sektoren? Og skaper reformene forandring til det bedre?

Det mangler ikke eksempler innenfor dette tema, og heller ikke i vår egen sektor. Kvalitetsreform, strukturreform, samt endringer i finansieringssystem, og i forvaltningen. I tillegg ble kommunereformen og reformer i justissektoren gjennomgått og analysert. Jeg skulle gjerne fått med meg mer av konferansen og hørt de mange ulike innledernes perspektiver på ulike reformer og deres betydning. For det er nettopp det som er Partnerforums styrke. Partnerforum handler om samspill, nyskapning, og om å skape møteplasser for erfaringsutveksling. Det er et kompetent forum for å diskutere og ta i bruk forskning tett på forvaltning og arbeidsliv. Vi har stor nytte av å møtes. Og hvorfor det? Jo, fordi vi gjerne møter de samme problemstillingene og utfordringene – om enn fra ulike ståsted. Da er det godt å dra veksler på andres erfaringer og innsikter. Det er derfor, tror jeg, at Partnerforum har holdt koken i over 20 år.

Partnerforum representerer også et unikt samspill mellom BI og UiO siden 1993. I dag er flere med - hele 21 partnere er vi. Departementer, direktorater, og etater. Alle sektorer er representert, fra finans til justis til helse. Her møtes representanter fra alle nivåer i organisasjonene, fra toppledere til eksperter og generalister. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nye medlemmer fra neste år og jeg vil gjerne ønske dem velkommen.

Formålet med partnerskapsforumet er å formidle, utveksle og utvikle kunnskap. Forumet skal bidra til overføring av kunnskap mellom UiO, BI og de statlige partnerne; legge til rette for dialog og nettverksbygging mellom de statlige partnerne og aktuelle fagmiljøer, og bidra til kunnskapsoppbygging hos den enkelte partner.

Vi skal bidra til en kunnskapsbasert politikkutforming og samfunnsutvikling, og det er paradoksalt at denne typen kunnskapsformidling sjelden synliggjøres tydelig når universitetenes samfunnsoppdrag skal vurderes. Et eksempel på dette er Norges forskningsråds nylig framlagte indikatorrapport som skal si noe om hvordan norsk forsknings- og innovasjonsinnsats ser ut til å utvikle seg. At denne rapporten, som har blitt utgitt årlig i 20 år, har et indikatorbatteri som ikke fanger opp universitetenes samspill med offentlig sektor er mildt sagt underlig. Utelatelsen illustrerer hvordan de kategoriene vi bruker når vi snakker om ‘resultat’ og ‘effekt’ har implisitte konsekvenser for hva som synliggjøres og hva som vektlegges. Men dette kommer vi tilbake til i en egen blogg eller i et debattinnlegg.

Partnerforum er viktig for UiO og for partnerene, og det er partnernes ønsker og behov som danner grunnlaget for forumets aktivitet. I fjor satte Partnerforum rekord med 3000 deltakere og 102 innledere på 25 arrangementer, det er nær et hver annen uke! Takk til kontaktutvalget som består av kontaktpersoner fra hver partner, som møtes jevnlig for erfaringsutveksling og som har vært med å gi innspill og sette agendaen for nettopp denne konferansen, og for Partnerforums arbeid for øvrig.

Det var utrolig motiverende å se hvor mange som hadde satt av dagen til denne konferansen. Det forteller meg at Partnerforum trengs. Nå skal jeg få med meg de foredragene jeg gikk glipp av. For heldigvis streames arrangementet, og opptak blir lagt ut på Partnerforums nettsider i etterkant, så enda flere enn de som var påmeldt kan se det i etterkant.

Publisert 28. okt. 2017 11:35 - Sist endret 28. okt. 2017 11:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.