Vi vil gjøre det lettere å bli helseinnovatør

Samfunnet forventer økt innovasjon og entreprenørskap fra universitetene. Det skal vi levere.

På Helseinnovatørskolen løser deltakerne reelle problemstillinger fra bedrifter. 31. desember er det søknadsfrist for å komme med i neste runde av Helseinnovatørskolen. Foto: Monica Bring Estensen/UiO

Av Gunnar Bovim, rektor ved NTNU, Ole Petter Ottersen, rektor ved Karolinska Institutet og Svein Stølen, rektor ved UiO

Akademia forvalter en av kunnskapssamfunnets viktigste ressurser, nemlig våre unge forskere. Det er i disse vi må investere for å løse mange av våre samfunnsutfordringer. Vi har et stort og urealisert potensiale for innovasjon og entreprenørskap fra de medisinske fakultetene, som er tett integrert med universitetssykehusene.

Derfor har de medisinske og helsefaglige fakultetene ved UiO, NTNU og Karolinska Institutet etablert Helseinnovatørskolen i tett samarbeid med næringsklyngen Nansen Neuroscience Network. Også andre som Copenhagen Business School, universitetssykehus, innovative forskningsmiljøer, TTOer, næringsklynger og industriaktører i Norden bidrar med sin kunnskap og erfaring med å kommersialisere forskningsfunn. 31. desember er det søknadsfrist for å komme med i neste runde av Helseinnovatørskolen. Det var rift om plassene i fjor, og vi håper mange søker i år også. Vi ser frem til at nok et kull fra Helseinnovatørskolen vil omskape forskningen sin til ny diagnostikk og behandling til det beste for pasientene.

Målet med Helseinnovatørskolen er å gi kunnskap om hvordan nye ideer kan gro og utvikles blant helseforskere, og styrke innovativ tenkning og kultur til det beste for pasienter, for verdiskapning og flere arbeidsplasser. Vi har et godt utgangspunkt. Våre helseforskere arbeider i eller nært de kliniske avdelingene ved universitetssykehusene. Denne nærheten til pasienter, som trenger bedre behandling, er en sterk driver for innovasjon. Dette fører stadig til at nye behandlingsmetoder, utstyr og legemidler blir utviklet, men det er også store muligheter til å skape næringsliv og arbeidsplasser med utgangspunkt i vår forskning som ikke er utnyttet.

Helsenæringen er et viktig svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med høyt forskningsbidrag og stor eksportandel har næringen et enormt potensial. Helsenæringen er en ung næring. For at den skal modnes og styrkes er det viktig at forskningen får gode vekstvilkår og kan bidra til en bedre forebygging, diagnostikk og behandling. Om 15 år vil det være dobbelt så mange over 70 år i Norge, og en 70-åring bruker helsetjenesten dobbelt så mye som en 40-åring. En økende andel aldrende befolkning vil kreve raske omstillinger i helsevesenet. Å imøtekomme disse endringene på en god måte vil kreve risiko- og innovasjonsvilje. Å gi helseforskere kompetanse til å bidra i slike prosesser er en viktig prioritering. Derfor er det en topp-prioritering å få utløst entreprenør- og innovasjonspotensialet hos de yngre forskerne våre.

Samarbeidet mellom akademia, helseforetak og næringsliv er sentralt. Dette er også filosofien bak Helseinnovatørskolen, og nettopp derfor er den så viktig. Helseinnovatørskolen er et nasjonalt kurstilbud i innovasjon og entreprenørskap for fremtidens leger og helseforskere. Vi tror at økt samarbeid mellom helseforskere fra helseforetakene og fra universitetene gjør at vi får mer innovasjon ut. Vi tror at samarbeidet mellom akademia, helseforetak og næringsliv er avgjørende for at vi skal løse mange av våre store samfunnsutfordringer.

Representanter fra prosjektgruppen bak Helseinnovatørskolen avbildet med statsminister Erna Solberg etter lansering tidligere i år. F.v:Jan Frich/UiO, Samer Yammine/KI, Hilde Nebb/UiO, statsminister Erna Solberg, Jan Terje Andersen/OUS og Bjarte Reve UiO/NNN. Foto : Kristin Ellefsen/UiO

I dag er det bare én av fire doktorgradsstipendiater som fortsetter i akademia. Det betyr at det samfunnets oppgave å synliggjøre og utvikle flere karriereveier for at deres kunnskap og kompetanse skal komme best mulig til nytte. Å tilrettelegge for at flere av disse kan lære om entreprenørskap og bidra til næringsutvikling innen helseområdet er en god løsning.

På Helseinnovatørskolen skal deltakerne få slike verktøy og kunnskap gjennom å lære hvordan innovasjonsprosesser i relevante bedrifter fungerer, og de skal trenes i tverrfaglig tenkning. Det er også lagt opp til gruppearbeid med utgangspunkt i case fra nystartede selskap hvor studentene får viktig kunnskap om sentrale problemstillinger innen forretningsmodellering og kommersialiseringsstrategi innenfor helseinnovasjon. Flere anerkjente internasjonale foredragsholdere er også med på å gjøre undervisningen attraktiv og relevant i en større sammenheng. Et suksesskriterium, mener vi, er at næringsklyngene Nansen Neuroscience Network, Norway Health Tech og Oslo Cancer Cluster har hjulpet oss med å koble på aktuelle eksempler fra næringslivet. Hospitering ute i bedrifter og institusjoner som Copenhagen Business School er en del av programmet. Evalueringen fra første kull var så positive at dette har ført til at programmet er videreført med et trinn II mentorprogram for de mest motiverte studentene.

Er dette noe for deg eller noen du kjenner? Søknadsfristen er 31. desember.

Les mer og send søknad her.

Publisert 18. des. 2017 08:12 - Sist endret 18. des. 2017 08:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.