2018

Publisert 13. des. 2018 16:17

Forskningsrådet jobber videre med sin politikk for åpen tilgang. Prosessen er dessverre ikke spesielt åpen. Kanskje bør forskningsrådet lære av universitetenes åpne styrearbeid? Skal denne reformen lykkes kreves det at de berørte involveres og engasjeres. 

Publisert 11. des. 2018 21:37

Alt henger sammen med alt. Oslo Peace Days har vært lærerikt, inspirerende og sterkt. Hovedlærdommen for meg: for å bidra til en fredeligere og mer bærekraftig verden er det avgjørende å se helheten, sammenhenger og hvordan hele verden er koblet sammen.

Publisert 9. des. 2018 16:49

Professor Nora Sveaass gjesteblogger om Nobels fredspris 2018.

Publisert 5. des. 2018 09:47

Det er i år 29. gang UiOs menneskerettighetspris deles ut og første gang det skjer innenfor rammen av Oslo Peace Days. Årets prisvinner Nora Sveaass knytter bånd til prisens opprinnelse med sitt arbeid for torturofre.

Publisert 2. des. 2018 08:38

Jorunn Sem Fure uttrykte under gårsdagens 75 års markering for arrestasjonen av 1200 av våre studenter den 30. november 1943 et sterkt håp om at den historiske erfaring som ikke lenger sitter i så mange enkeltmenneskers hukommelse, må gi en institusjonell hukommelse; en hukommelse som sitter i veggene, som fortelles, og som utvikles i en stadig institusjonell selvrefleksjon og kritisk evaluering av egne verdier.

Publisert 29. nov. 2018 12:00

De prestisjefylte tildelingene fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) henger høyt i internasjonal forskning. ERC Consolidator Grants går til forskere med 7-12 års erfaring etter fullført ph.d-grad, og nå er tildelingene for 2018 klare.

Nazistene på universitetesplassen
Publisert 26. nov. 2018 10:52

«I voldelige konflikter og i samfunn i autoritær utvikling er universiteter og studenter alltid utsatt», skrev en av oss i Morgenbladet forrige uke. Det er en trist sannhet vi kanskje føler er fjern fra vår virkelighet i dag. Men sannheten er at vi ikke kan ta dagens virkelighet som en selvfølge. Vi skal ikke lengre tilbake i tid enn til andre verdenskrig. Under den tyske okkupasjonen, var det våre egne studenter som ble sett som en trussel. Det skulle få et fatalt utfall for mange.

Publisert 24. nov. 2018 15:27

Den reviderte langtidsplanen for forsking og høgare utdanning (LTP) legg stor vekt på behovet for å lykkast med ei sterkare kopling mellom forsking og utdanning. Dette er eit svært velkome grep som nok reflekterer at sektoren sjølv ikkje har evna å utnytte potensialet i ei slik kopling fullt ut. Regjeringa skal ha ros for å løfte fram verdien av ein tydelegare og meir systematisk integrasjon av forsking og utdanning.

Publisert 23. nov. 2018 14:39

Universitetet i Oslo kan ta deg til helt nye steder, sa LINK-leder og ordstyrer Bjørn Stensaker med smilet på lur. Utdanningsledere og studenttillitsvalgte fra UiO var denne uken samlet på Alna for den første utdanningskonferansen i regi av sittende rektorat.

Studenter på Universitetsplassen. Foto: Jarli&Jordan
Publisert 19. nov. 2018 14:44

I morgen går UiOs utdanningskonferanse av stabelen med over 100 påmeldte! I år er våre utdanningsledere målgruppen, og studentene er selvfølgelig godt representert. Ambisjonen til rektoratet er at dette blir starten på en årlig utdanningskonferanse ved UiO.

Publisert 17. nov. 2018 23:47

Jeg synes faktisk ikke det er helt enkelt å finne gode og ansvarlige måter å jobbe med bærekraftsmålene på. Det er lett å lage synlige arrangementer hvor vi snakker oss varme. Arrangementer hvor bærekrafts-symbolene blafrer over scenen, men er det dette vi først og fremst skal bidra med? Eller er det vel så interessant hvordan vi jobber i det daglige i universitetets store indre, langsiktig, konsentrert og lavmælt?

Publisert 15. nov. 2018 09:20

The University of Oslo is an international university. It is of great importance for us to attract, recruit and retain highly talented researchers from all over the world. Relocating to a new country and work environment can be challenging. Our new International Staff Mobility Office supports international staff, PhD candidates, guest researchers, and their families in all practical relocation issues.

Publisert 12. nov. 2018 06:26

I Wien, den 18 oktober, signerte jeg en intensjonserklæring (MoU) vi håper skal vise seg å bli viktig for den videre utviklingen av Universitetet i Oslo. UiO vil sammen med fem andre ledende forskningsintensive universiteter i Europa søke status som ett av 20 European Universities – EUs nye storsatsing innenfor høyere utdanning.

Publisert 10. nov. 2018 09:47

Jeg gjestet i går The Guilds blogg og brukte tittelen Care before speed. Vi må nå utvikle en Plan I - en plan for realistisk implementering. Jeg ringte også Jon Kåre Time i Morgenbladet og snakket om viktigheten av en sterk akademisk kultur når røvertidsskrifter truer. Reaksjonene rundt Plan S og endringene vi ser i publiseringslandskapet er viktige. Kanskje kan vi nå komme videre? Kompromiss i sikte rapporterte nylig Universitetsavisa.

Publisert 1. nov. 2018 13:31

Fred, menneskerettigheter og bærekraft skal settes tydelig på UiOs, Oslos og den nasjonale agendaen 5. – 12. desember i år, når Oslo Peace Days går av stabelen.

Publisert 30. okt. 2018 10:01

Universitetet i Oslo gjenopptar tradisjonen med Humanoriadagene og det i en tid hvor humanistiske fag og perspektiver er under press mange steder i verden. Samtidig er vi i en helt annen situasjon i Norge.

Publisert 21. okt. 2018 11:28

Alle som har besøkt University of California Berkeley vet at Sather gate og Sather Tower preger dette ett av verdens aller beste universiteter. En positiv bivirkning av den norske immigranten Peder Sæthers sentrale rolle ved opprettelsen av det første universitetet i California i 1868 er at dette har gitt UiO og de andre norske universitetene en fin inngang til samarbeid om studentutveksling og innen forskning.

Publisert 20. okt. 2018 12:55

The Guild har siden etableringen sommeren 2016 utviklet seg til en viktig aktør i Europeisk forskningspolitikk, og til et svært viktig nettverk for UiO. Fredag var det generalforsamling i Wien og en anledning til både å se tilbake på året som har gått, og frem mot året som kommer.

Publisert 13. okt. 2018 20:31

I think we understand the science. I think we understand the economics of abatement. We understand pretty much the damages. But we don’t understand how to bring countries together. That is where the real frontier work is going on today. 

Publisert 12. okt. 2018 18:51

Det var interessant å være tilbake ved Nagoya University denne uken. Jeg tilbrakte min post.doc. periode der. Det universitetet jeg møtte denne uken opplever jeg som radikalt forskjellig fra universitetet jeg forlot i 1990.

RITMO er en ny SFF ved UiO, og en av våre tverrfaglige suksesshistorier
Publisert 12. okt. 2018 08:23

For å utvikle Universitetet i Oslo (UiO) til et enda bedre europeisk forskningsuniversitet er tverrfagligheten et sentralt tema. De faglige mulighetene er åpenbare, men likevel vet vi at det finnes mange barrierer mot tverrfaglighet i praksis.

Publisert 8. okt. 2018 20:18

Jeg vet vi skal si tre positive ting før vi problematiserer det som er negativt. Ja, vi er glade for at tidligere lovnader følges opp.  Og - ja - jeg vet det er mye vilje i vår regjering - men i dag er jeg skuffet. Det handler om fremragende forskning og det handler om skjør verdensarv. Jeg hadde ærlig talt forventet bedre.

Bilde av Frode Vartdal
Publisert 5. okt. 2018 13:42

Anders Jahres medisinske hovedpris utdeles til professor Claes Ohlsson ved Sahlgrenska Akademiet i Gøteborg, mens prisene til yngre medisinske forskere går til Martin R. Jakobsen ved Aarhus Universitet og Espen Melum ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Prisene gis for banebrytende forskning som vil kunne legge grunnlaget for bedre behandling av flere typer sykdom.

Publisert 3. okt. 2018 10:54

Vi jobber med forskerstøtte langs flere akser. Vi er feks i ferd med å utvikle en tydeligere senterpolitikk. En del av dette handler om å gjøre det enklere å søke og drifte slike store prosjekter. Dette er selvsagt en mer generell problemstilling, og den har prosjekt UiO:Forskerstøtte tatt tak i. Vi har dermed nylig lanserte nye nettsider for forskere og ansatte i forskerstøtten. Håpet er at sidene vil gi nyttig informasjon og hjelp til forskere som skal søke om eksterne midler og gjennomføre slike forskningsprosjekter. 

Publisert 30. sep. 2018 18:24

Denne høsten setter vi i gang arbeidet som skal lede frem til en ny strategi for UiO i perioden 2020 til 2030. Som rektorat har vi et sterkt ønske om å ta i bruk kunnskapen som finnes på og utenfor UiO på best mulig måte. Vi håper å skape engasjement og sikre god involvering i utviklingen av en ny strategi. Vi har derfor bestemt oss for å bruke god tid og har satt av tre semestre til arbeidet. 

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.