2018

Bildet kan inneholde: bygning, arkitektur, campus, eiendom, by.
Publisert 1. jan. 2019 09:00

I februar stikkes spaden endelig i jorda! Et stort og viktig bygg for kjemi, farmasi og livsvitenskap er i ferd med å realiseres; det skal stå ferdig i 2024. Forventningene til bygget er store. Forskningsfronten skal helt klart angripes med tverrfaglig samarbeid - konvergens - som ledesnor. Men forventningene er ikke bare knyttet til å utvikle verdensledende fagmiljøer. Det er også betydelige forventninger til bygget som katalysator for en sterk norsk helse- og livsvitenskapsnæring. 2019 blir et særdeles viktig år!

Publisert 29. des. 2018 14:47

Romjulsnetter kan brukes til hyggelige forberedelser. 11 januar skal jeg være med å markere stedet hvor UiOs andre kvinnelige professor, Ellen Gleditsch, bodde de siste 37 år av sitt liv. Da setter Oslo Bys Vel opp et av sine blå historiske skilt på Jonas Reins gate 1. Ellen Gleditsch, som ble professor i 1929, var en markant kjemiker med sterke bånd til Marie Curie ved Sorbonne (en av fire med to Nobelpriser - og eneste kvinne). I en romjulsnatt løper likevel tankene ikke rett frem, og det ble mange avstikkere.

Publisert 21. des. 2018 10:41

Det er alltid svært mye å glede seg over på UiO når det nærmer seg jul og ett nytt år. Vi avsluttet denne uken det akademiske året med å være vertskap for representanter for ledelsen ved fem andre sterke og forskningsintensive europeiske universiteter. Vi er i startblokken for å inngå i en europeisk universitetsallianse og viljen og intensiteten i samarbeidet er stor. Det lover godt for 2019, hvor vi dessuten skal stikke spaden i jorda for vårt nye livsvitenskapsbygg, ønske studenthelsetjenesten velkommen tilbake til Blindern, sørge for at undervisning blir mer meritterende ved både ansettelser og opprykk, åpne dørene på Klimahuset på Tøyen, starte innflyttingen i det nye Domus Juridica og utforme en ny strategi for UiO de neste 10 årene. For å nevne bare noe av hva 2019 har å by på.

Publisert 16. des. 2018 19:45

Som universiteter står vi i alltid i et spenningsforhold mellom tradisjon og fornyelse, mellom historie og fremtid, mellom å bevare det som er og berede grunnen for det som kommer. De vi utdanner – våre studenter, doktorer og kandidater – har alltid vært universitetenes viktigste bidrag til å endre verden.

Kreeringstalen holdt 6 desember bygger på et innlegg i Morgenbladet 20 november.

Publisert 15. des. 2018 10:53

Buore beaivvi buohkaide, rektorii, direktevrii, dekánaide, doaktáriidda, gussiide. Giitu go lehpet mu bivdán dadjat moadde sáni dáppe odne. 

God dag alla, rektor, dekaner, direktör, doktorer, gäster. Tack för att ni bett mig säga några ord här idag.

Publisert 13. des. 2018 16:17

Forskningsrådet jobber videre med sin politikk for åpen tilgang. Prosessen er dessverre ikke spesielt åpen. Kanskje bør forskningsrådet lære av universitetenes åpne styrearbeid? Skal denne reformen lykkes kreves det at de berørte involveres og engasjeres. 

Publisert 5. des. 2018 09:47

Det er i år 29. gang UiOs menneskerettighetspris deles ut og første gang det skjer innenfor rammen av Oslo Peace Days. Årets prisvinner Nora Sveaass knytter bånd til prisens opprinnelse med sitt arbeid for torturofre.

Publisert 2. des. 2018 08:38

Jorunn Sem Fure uttrykte under gårsdagens 75 års markering for arrestasjonen av 1200 av våre studenter den 30. november 1943 et sterkt håp om at den historiske erfaring som ikke lenger sitter i så mange enkeltmenneskers hukommelse, må gi en institusjonell hukommelse; en hukommelse som sitter i veggene, som fortelles, og som utvikles i en stadig institusjonell selvrefleksjon og kritisk evaluering av egne verdier.

Nazistene på universitetesplassen
Publisert 26. nov. 2018 10:52

«I voldelige konflikter og i samfunn i autoritær utvikling er universiteter og studenter alltid utsatt», skrev en av oss i Morgenbladet forrige uke. Det er en trist sannhet vi kanskje føler er fjern fra vår virkelighet i dag. Men sannheten er at vi ikke kan ta dagens virkelighet som en selvfølge. Vi skal ikke lengre tilbake i tid enn til andre verdenskrig. Under den tyske okkupasjonen, var det våre egne studenter som ble sett som en trussel. Det skulle få et fatalt utfall for mange.

Publisert 24. nov. 2018 15:27

Den reviderte langtidsplanen for forsking og høgare utdanning (LTP) legg stor vekt på behovet for å lykkast med ei sterkare kopling mellom forsking og utdanning. Dette er eit svært velkome grep som nok reflekterer at sektoren sjølv ikkje har evna å utnytte potensialet i ei slik kopling fullt ut. Regjeringa skal ha ros for å løfte fram verdien av ein tydelegare og meir systematisk integrasjon av forsking og utdanning.

Bildet kan inneholde: linje, illustrasjon, skrift.
Publisert 23. nov. 2018 14:39

Universitetet i Oslo kan ta deg til helt nye steder, sa LINK-leder og ordstyrer Bjørn Stensaker med smilet på lur. Utdanningsledere og studenttillitsvalgte fra UiO var denne uken samlet på Alna for den første utdanningskonferansen i regi av sittende rektorat.

Studenter på Universitetsplassen. Foto: Jarli&Jordan
Publisert 19. nov. 2018 14:44

I morgen går UiOs utdanningskonferanse av stabelen med over 100 påmeldte! I år er våre utdanningsledere målgruppen, og studentene er selvfølgelig godt representert. Ambisjonen til rektoratet er at dette blir starten på en årlig utdanningskonferanse ved UiO.

Publisert 17. nov. 2018 23:47

Jeg synes faktisk ikke det er helt enkelt å finne gode og ansvarlige måter å jobbe med bærekraftsmålene på. Det er lett å lage synlige arrangementer hvor vi snakker oss varme. Arrangementer hvor bærekrafts-symbolene blafrer over scenen, men er det dette vi først og fremst skal bidra med? Eller er det vel så interessant hvordan vi jobber i det daglige i universitetets store indre, langsiktig, konsentrert og lavmælt?

Publisert 15. nov. 2018 09:20

The University of Oslo is an international university. It is of great importance for us to attract, recruit and retain highly talented researchers from all over the world. Relocating to a new country and work environment can be challenging. Our new International Staff Mobility Office supports international staff, PhD candidates, guest researchers, and their families in all practical relocation issues.

Bildet kan inneholde: tekst, gul, oransje, skrift, linje.
Publisert 10. nov. 2018 09:47

Jeg gjestet i går The Guilds blogg og brukte tittelen Care before speed. Vi må nå utvikle en Plan I - en plan for realistisk implementering. Jeg ringte også Jon Kåre Time i Morgenbladet og snakket om viktigheten av en sterk akademisk kultur når røvertidsskrifter truer. Reaksjonene rundt Plan S og endringene vi ser i publiseringslandskapet er viktige. Kanskje kan vi nå komme videre? Kompromiss i sikte rapporterte nylig Universitetsavisa.

Publisert 21. okt. 2018 11:28

Alle som har besøkt University of California Berkeley vet at Sather gate og Sather Tower preger dette ett av verdens aller beste universiteter. En positiv bivirkning av den norske immigranten Peder Sæthers sentrale rolle ved opprettelsen av det første universitetet i California i 1868 er at dette har gitt UiO og de andre norske universitetene en fin inngang til samarbeid om studentutveksling og innen forskning.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO