Bærekraft, miljø, fred – sammenheng, helhet og samarbeid

Alt henger sammen med alt. Oslo Peace Days har vært lærerikt, inspirerende og sterkt. Hovedlærdommen for meg: for å bidra til en fredeligere og mer bærekraftig verden er det avgjørende å se helheten, sammenhenger og hvordan hele verden er koblet sammen.

Gjennom Oslo Peace Days har vi preget Oslo og satt agendaen. Takk til alle som bidro til en viktig uke!

Et forsøk på oppsummering av Oslo Peace Days må begynne med kjernen, Nobels fredspris:

Mandagens fredsprisseremoni var vakker, verdig og vond. Fredsprisvinner Denis Mukweges tale skildret de grusomste overgrep og forbrytelser mot menneskeheten, men var også tydelig på the root causes for grusomhetene som har utspilt seg i hans hjemland. Han beskrev Kongo som «et av klodens rikeste land. Allikevel er mitt folk et av de fattigste i verden». 

I Norge er vi vant til å se på vår oljerikdom som en velsignelse. For Kongo beskriver Mukwege det som en forbannelse: «Den foruroligende realiteten er at overfloden av naturressurser i landet vårt – gull, coltan, kobolt og andre strategisk viktige mineraler – er den underliggende årsaken til krig, ekstrem vold og ekstrem fattigdom».

Vi kan ikke se bort fra sammenhengen mellom rikdommen og fattigdommen i verden. Vi kan ikke være likegyldige til lidelsene som rammer andre folkeslag, på andre kontinenter og land. Som Mukwege sa det: «Hvis det er én krig som skal føres, er det krigen mot likegyldigheten som tærer på våre samfunn».

Nadia Murads tale var rystende, og et vitnemål over et folkemord og en forbrytelse mot menneskeheten som det er vanskelig å ta innover seg. For det internasjonale samfunn er det også et vitnesbyrd som utvetydig slår fast at man har sviktet i å forsvare en minoritet utsatt for forfølgelse, og at krigene og destabiliseringen i hennes hjemland Irak har skapt enorme menneskelige lidelser. 

Tirsdag kom Al Gore til universitetets aula og til Nobel Peace Prize Forum. Hans budskap er kjent, men ikke mindre kraftfullt av den grunn: verden står overfor en global krise, en krise som har blitt verre, ikke bedre, selv om verden har visst om den i lang tid nå og har lagt ned et omfattende arbeid for å møte den.

Hvert land, hver bedrift, hver by, hver organisasjon og hver enkelt av oss bør nå mobilisere for å dramatisk kutte klimagassutslippene, er det tydelige budskapet fra Al Gore. På universitetsplassen var det for anledningen blåst opp en ballong som skulle synliggjøre ett tonn CO2. 110 millioner tonn CO2 blir sluppet ut i jordens atmosfære hvert døgn, fortsatte Gore. Størrelsen på utfordringen som klimakrisen representerer virker nærmest ufattelig. 

Oslo Peace Days ble åpnet med utdelingen av UiOs menneskerettighetspris til Nora Sveaas.  Årets prisvinner minner oss om at kampen for menneskerettigheter utkjempes daglig hjemme og ute, faglig og politisk, individuelt og systemisk. Nora Sveaas er professor i psykologi ved UiO og har brukt hele sitt faglige liv i kampen mot tortur og umenneskelig behandling av fanger, flyktninger og andre.

Viktige samarbeidspartnere: Raymond Johansen, Liv Tørres, Olav Njølstad og undertegnede speider etter Al Gore - professorboligen UiO.

Gjennom Oslo Peace Days har noen av verdens største utfordringer blitt synliggjort. Gjennom utviklingen av dette arrangementet og samarbeidet med våre partnere, har Universitetet i Oslo bidratt til å sette dagsorden. Men utover arbeid med formidling og arrangementer, hvordan kan vi bidra til å løse noen av disse utfordringene som menneskeheten og kloden står overfor?

Helhet, sammenheng og samarbeid. Som breddeuniversitet er tverrfagligheten en sentral styrke. Som et internasjonalt universitet kan vi gjøre en forskjell i hele verden. Vi kan være brohodet til den internasjonale forskingsfronten. Vi kan påvirke politikk, og påvirke samfunnet rundt oss gjennom de studentene og kandidatene vi utdanner. 

FNs bærekraftsmål har et helhetlig syn på utviklingen mot en bedre og mer bærekraftig verden. UiO skal følge opp bærekraftsmålene gjennom forskning, utdanning, formidling og vår egen drift.

Neste år er Oslo Europas miljøhovedstad og UiO er med som en aktiv partner. Vi lanserer vårt program snart, men vi skal også bruke anledningen til å ta grep om egen drift. UiO har allerede gjort mye for å blir grønnere, men vi har ingen tid å miste med å gjøre enda mer for å kutte være egne utslipp. 

Oslo Peace Days er over. Disse dagene har gitt inspirasjon til videre arbeid, og sterke inntrykk til ettertanke. Uansett størrelsen på utfordringene verden står overfor er det ikke annet å gjøre enn å brette opp ermene å forsøke å bidra som best man kan.

Av Svein Stølen
Publisert 11. des. 2018 21:37 - Sist endret 13. des. 2018 15:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO