2018 - Side 3

UiO-student i praksis.
Publisert 10. aug. 2018 13:08

Endelig kan vi dele nyheten om hvilke skoler som skal være Universitetet i Oslos universitetsskoler frem til 2022. Skolene og UiO vil ha et forpliktende, gjensidig partnerskap, av stor betydning for både lærere, elever, studenter og forskere. Blant 43 sterke søknader er 18 skoler fra Oslo og Akershus plukket ut. 

Skjermdump, SPARK
Publisert 5. aug. 2018 09:30

Når næringsministeren og helse- og omsorgsministeren snart skal levere stortingsmelding om helsenæring, skal veien pekes ut for en næring som mange har høye ambisjoner for og store forventninger til. Samtidig satser mange vestlig land på å bygge helseindustri. Hvordan skal Norge lykkes?

Publisert 4. aug. 2018 15:33

Rosland og Kobbeltvedt fra Raftostiftelsen kritiserer norske utdanningsinstitusjoner for manglende refleksjon om samarbeid med Kina. De hevder norsk akademia er naive om de tror at akademisk samarbeid vil fremme demokrati og menneskerettigheter i Kina. Analysen deres er unyansert og bygger på påstander som ikke kan stå uimotsagt.

Skjermdump UiOs arrangementer på arendalsuka
Publisert 30. juli 2018 08:00

Kommentarer av typen «alt er galt med akademia i Norge» har nærmest blitt en egen sjanger. Tonen er gjerne nostalgisk og raljerende. Noen temaer går igjen, og det er god plass til påstander uten noe særlig belegg: alt var bedre før; ingenting godt kommer ut av internasjonalisering; studentene kan for lite og så videre. Sist ut er Asle Toje, som rekker over en imponerende liste elendighetsbetraktninger i sin kommentar 20. juli. Felles for dem alle: utviklingen går – mildt sagt – i feil retning.

Skjermdump Arendalsuka
Publisert 29. juli 2018 08:00

Norge er helt avhengige av å være fullverdige medlemmer i det europeiske forskningssamarbeidet. Både Norges og Europas globale konkurranseevne og produktivitet er avhengig av kvalitet i utdanning, forskning og innovasjon og vår evne til å utdanne nye generasjoner av innovative kandidater.

Publisert 27. juli 2018 13:24

De prestisjefylte ERC tildelingene henger høyt i internasjonal forskning. Her teller kvalitet, djervhet og evne til å stille og belyse fundamentale spørsmål helt i den internasjonale forskningsfronten. Vi gratulerer seks nye vinnere av ERC starting grants. Hele 5 av disse innen SH (samfunnsvitenskap og humanoria). I tillegg fikk Harald Stenmark ett nytt advanced grant tidligere i år. Vi gleder oss med vinnerene og deres fagmiljøer og institutter.

Publisert 30. juni 2018 23:00

På denne tiden er de fleste av oss litt lave på batteri og trenger ferie. I rektoratet er vi klare for å la humla suse noen uker (apropos humler...). Vi tenker tilbake på universitetsåret 2017/2018 som et godt år. Vi har virkelig blitt kjent med det store, mangfoldige, argumenterende og vakre Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: flagg, landemerke, bygning, usas flagg, arkitektur.
Publisert 28. juni 2018 16:55

Da er vi midt i årets Oslo Pride og regnbueflagget er heist til topp på vår campus. Jeg håper flagget og vår deltakelse på årets Pride gir et tydelig signal til alle våre studenter og ansatte: På UiO skal alle føle seg fri til å være den man er.  

Publisert 25. juni 2018 23:30

Arendalsuka har blitt en viktig møteplass og debattarena, og da er det viktig at universitetene er til stede. Vårt mål er å formidle aktuell kunnskap og bidra til gode debatter om globale og lokale samfunnsutfordringer.

International Summer School students. Photo: UiO/Mantas Grigaliunas
Publisert 25. juni 2018 07:54

Today is the opening day of the 72nd session of the International Summer School (ISS) at the University of Oslo. We say, “Come to Norway – Experience the world!” and with that, we mean that we want the International Summer School to be an international learning experience.

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, skrift, skjermbilde, organisme.
Publisert 18. juni 2018 23:29

For ett år siden ble evalueringen av norsk humanistisk forskning presentert. I mars kom evalueringen av utdanningsvitenskapelig forskning, og vi kan i dag glede oss over et meget godt resultat i evalueringen av samfunnsvitenskapene. Bildet er tydelig. Vi får samlet de sterkeste evalueringene nasjonalt og skal være godt fornøyde selv om målestokken for UiO ikke er Norge, men verden. Vi må fortsette å strekke oss i en internasjonal kontekst.

Publisert 13. juni 2018 18:46

Interessant og hyggelig å delta på ett dialogmøte om Hvordan vi måler og synliggjør universitetenes bidrag til innovasjon ved NTNU i dag. Min gode kollega Gunnar Bovim og NTNU ønsker et bredere målesystem for UH-sektoren, og har i sin utviklingsavtale programfestet at de skal bidra til å utvikle et bedre og bredere indikatorbatteri. Det handler mest av alt om universitetenes tredje samfunnsoppdrag.

Horizon Europa - Logo
Publisert 8. juni 2018 07:51

Horizon Europe er endelig lansert. Det har vært hard tautrekking mellom ulike interessegrupper og ulike mål og behov. Etter en første rask gjennomgang er hovedinntrykket at det er et OK budsjett. Studentmobilitet prioriteres. Erasmus dobles. Globale utfordringer koples mot bærekraftsmålene. Budsjettet for å spre kvalitet økes betydelig. Men alt er ikke like klokt.

Publisert 7. juni 2018 19:56

I dag har det vært kreeringsseremoni i aulaen for 83 av de 118 doktorene som har disputert siste kvartal. Her er min tale til dem.

Publisert 6. juni 2018 13:24

The Guild of European Research-Intensive Universities er et viktig redskap for UiO. Det er nyttig å møte rektorer fra ledende universiteter i Europa i åpen, tillitsfull dialog. Men selve essensen er arbeidet med å påvirke EUs forskningsagenda og fremtid.

Publisert 5. juni 2018 00:01

UiO's goal is, in line with the Government's guidelines, to make all scientific articles from publicly funded research openly available for everyone. We still haven’t reached our goal, and need to work actively to increase the share of uploaded articles at UiO. Here is my request to you – take part in the Open Access “dugnad” at UiO, upload all your scientific articles from 2017 and onwards in Cristin!

 

Publisert 1. juni 2018 11:31

One in five people in the world still lack access to modern electricity. Is it possible to greatly improve energy access without jeopardizing the climate? Can we combine development with sustainability at a scale that truly matters? How can Africa avoid being left behind as “The Dark Continent”?

Publisert 31. mai 2018 13:47

Universitetet i Oslo (UiO) har fram til nå hatt bare én kvinnelig rektor. Nåværende rektorat ledes også av en mann. 7 av 8 dekaner er menn. Dette er synlige bevis på at noe fremdeles glipper på likestillingsområdet, når priser skal deles ut, når kampen om stillinger spisses til, når ledere velges eller tilsettes. Det er lite som tyder på at den mer uformelle verdifastsettelsen i akademia er kjønnsnøytral.

Publisert 30. mai 2018 10:40

Espen Solberg ved NIFU undersøker i Forskningspolitikk hvordan man kan fange opp universitetenes bidrag til innovasjon. Vi argumentert på liknende vis i vårt innlegg for en ny formidlingspolitikk i Nytt Norsk Tidsskrift Jeg er likevel overrasket over at ikke forskningens langsiktige effekter reflekteres tydeligere. Spesielt når Solberg argumenterer for behov for større forståelse, bredere mål, men også nye insentiver.

Publisert 24. mai 2018 11:12

Nils Chr. Stenseth og Olav Gjelsvik argumenterer i Uniforum for at UiO i for liten grad tar vare på sine sentre for fremragende forskning (SFF) og toppforskningsmiljøer. Dessverre fremstiller de to tidligere SFF-lederne fakta feil, og de nevner ikke prosessen som nettopp er satt i gang for å utforme en tydelig senterpolitikk ved UiO – som begge to var med på starten av.

Publisert 18. mai 2018 09:35

Livsvitenskapsbygget en planlagt ferdig i 2024. Første spadetak blir tatt første kvartal 2019. Hva er bestemt så langt om hvem og hva som skal inn i bygget? Og hva skjer i byggeprosjektet fremover? Dette er tema for et åpent møte i Sofus Lies auditorium onsdag 23 mai.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO