2018 - Side 5

Publisert 23. mars 2018 17:56

Nå er det påske igjen, og strie strømmer av nordmenn drar til fjells for å gjennomføre kjemiske eksperimenter som handler om å finne den optimale friksjonen mellom kunstfibermaterialer og snøkrystaller. Kort sagt: De skal på skitur

Bildet kan inneholde: begivenhet, publikum, publikum.
Publisert 18. mars 2018 10:02

Jeg liker det yrende livet i Oslo. Jeg liker det å bare være i byen og blant mennesker. Mange har tenkt og skrevet om dette før meg. Mest berømt er kanskje Baudelaires beskrivelse av den distinkt urbane gleden over å bade i folkehavet.

Publisert 16. mars 2018 13:24

Ved doktorkreeringene på Universitetet i Oslo blir en av doktorandene bedt om å holde en tale på vegne av de nyslåtte doktorene. Vi har fått lov til å dele talen til Fredrik Meyer, som forteller om sin vei til en doktorgrad i matematikk. En inspirerende tale for alle som brenner for forskning og høyere utdanning! 

Publisert 16. mars 2018 11:15

I går hadde jeg gleden av å kreere 121 nye doktorer ved Universitetet i Oslo. Det er en stor bragd å gjennomføre en doktorgrad og vi gratulerer så mye! Fra UiO kommer det hvert år nærmere 500 nye doktorer. Det utgjør en tredjedel av alle landets doktorgrader. Under følger bilder fra seremonien og min tale til kandidatene.

Publisert 13. mars 2018 13:09

Ordningen med Sentere for fremragende forskning (SFF) har hevet kvaliteten i norsk forskning betydelig, og er kanskje den viktigste forskningspolitiske nyvinningen som har blitt introdusert de siste 20 årene. Det å svekke SFF-ordningen er en svært dårlig ide. Det blir helt feil å fjerne konkurranseelementet som et virkemiddel for å få frem toppforskningsmiljøer. Heller enn å introdusere nye virkemidler må SFF-ordningen hegnes om og videreutvikles.

Bildet kan inneholde: begivenhet.
Publisert 11. mars 2018 10:59

Det har vært en uke preget av de lange linjer. Det startet i Forskningsparken mandag med en diskusjon mellom politikere, næringslivsledere og forskningsinstitusjoner om mulighetene for en framtidig Oslo Science City. Vi avsluttet fredag med å diskutere bærekraft med Statssekretær Rebekka Borsch i det ærverdige kollegierommet i Domus Academica.

Publisert 7. mars 2018 22:59

Da jeg disputerte i 1988 var kun et fåtall kvinner. I fjor uteksaminert vi i Norge 1493 doktorer, og da var om lag halvparten kvinner. På 30 år har det har gått fra total mannsdominans til et flertall kvinnelige doktorer på mange fagfelt.

Bildet kan inneholde: produkt, tekst, jobb, samfunnet, design.
Publisert 6. mars 2018 14:03

Hvordan er det egentlig å studere ved UiO? Det får over 3000 potensielle studenter svar på når de torsdag 08. mars besøker Åpen dag ved UiO. Åpen dag er en stor begivenhet for UiO. Da viser vi frem studieprogrammer, studieliv, læringsmiljø, våre vakre campus og ikke minst studentene våre. Vi gleder oss!

Publisert 4. mars 2018 18:19

Denne uken møttes utdanningskomiteen og studieledere på Losby for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan skape en framtidsrettet satsning på utdanning ved UiO. Dette var første gang alle med det øverste ansvaret, både faglig og administrativt, for studietilbudet ved UiO var samlet for å diskutere strategiske spørsmål. Det ble et utrolig lærerikt seminar!

Publisert 2. mars 2018 08:00

Fra tid til annen rykkes det ut i norsk offentlighet med beskrivelser av hvor ille det er fatt med norsk akademia. Sist ute er Akademiet for yngre forskere (AYF), som poengterer at norsk akademia presterer høyst middels og at Norge ikke har noen universiteter blant de 100 beste i verden. Denne elendighetsbeskrivelsen må nyanseres!

Denne bloggen er først publisert som et debattinlegg i Khrono.

Bildet kan inneholde: transportere, begivenhet, jobb, publikum.
Publisert 27. feb. 2018 14:03

UiO skal styrke innsatsen på innovasjon for å bidra til kunnskapsoverføring og verdiskaping. Et viktig virkemiddel er å styrke innovasjonen i utdanningene. Vi stimulerer til økt kreativitet og problemløsning gjennom breddeundervisningen, samtidig som vi utvikler flere spesifikke virkemidler for å sette studentene i stand til å skape sin egen virksomhet.

Publisert 25. feb. 2018 18:00

Det akademiske felleskap handler om mennesker. Uten mennesker intet universitet. Dette felleskapet skal og må kjennetegnes av åpenhet, respekt og stor takhøyde for ytringer. Den samme store takhøyden må også gjelde for å si fra når fellesskapet eller enkeltmenneskers integritet utfordres.

Publisert 22. feb. 2018 19:48

I dag ble den første boken fra det omfattende forskningsprosjektet om kongsgården på Avaldsnes på Karmøy i Rogaland lansert. Var det Dagfinn Skre selv som sa det i dag? Dette er ikke kunnskap vi kan leve av, men det er kunnskap vi kan leve for. 

Bildet kan inneholde: begivenhet, dress, yttertøy, arbeid, formelt antrekk.
Publisert 19. feb. 2018 13:29

Det tas ofte til orde for at universitetene må snus opp ned, at vi må moderniseres, at vi ikke evner å endre oss. Og: Jo, selvsagt må vi utvikle oss, men det gjør vi da vitterlig også kontinuerlig. Men i en slik utvikling er det som Åse og Gro skrev i sin oppsummering etter bærekraftskonferansen i Bergen nylig, et dårlig råd å be oss endre Universitetets DNA. For å få til gode og varige endringer må vi arbeide med dynamikken i akademia - ikke mot den. La meg illustrere hva jeg mener ved å reflektere over den uken vi nettopp har lagt bak oss.

Bildet kan inneholde: begivenhet, samarbeid.
Publisert 12. feb. 2018 23:02

The SDGs have a holistic approach to development. Offering such integrated approaches is precisely what strong broad-based universities can contribute with. One discipline cannot solve the great societal challenges of today. Interdisciplinarity and cooperation across sectors, institutions and countries are crucial when carving out answers and solutions.

Publisert 8. feb. 2018 17:45

Et nos petimus astra, også vi søker stjernene, er et tydelig motto i UiOs Strategi2020, og noen ganger handler forskning om de virkelig store spørsmålene: Hvordan startet rom og tid? Hva er universet laget av? Hvorfor eksisterer vi i det hele tatt?

Publisert 28. jan. 2018 12:24

Ikke sjelden kritiseres universitetene for at de ikke legger nok vekt på utvikling av ledere og lederkompetanse. Vi har helt klart våre utfordringer, men kritikken er overdrevet. UiO har de siste årene satset mye på å bygge opp ledelseskompetansen i egen organisasjon.

Publisert 26. jan. 2018 11:22

Formidling av forskning er en helt sentral del av samfunnsoppdraget vårt. Det er begrunnet i norsk lov, men også i lange tradisjoner. At akademia er i dialog med samfunnet gjør forskningen bedre, det sikrer en opplyst offentlighet og kunnskapsbaserte beslutninger. 

Publisert 20. jan. 2018 10:38

Internasjonalisering og ‘natur’ var hovedtema da vi på vår Tour de Guild besøkte Nederland torsdag og fredag. Torsdagens besøk ved Radboud University blåste rett og slett bort. 8 timer forsinkelse på Gardermoen, etterfulgt av togstopp i Holland og minst 200 m drosjekø på Schiphol var dagens fasit. På den annen side, vi fikk tenkt og jobbet mye på turen!

Publisert 16. jan. 2018 13:22

Today our Ministry of Education and Research is hosting its annual Kontaktkonferanse for Rectors and Directors of Norwegian universities and university colleges. I am talking in the international session about technological transformations and their impact on the university. Is the game changing digital revolution for universities finally here?

Publisert 14. jan. 2018 13:54

At godt arbeidsmiljø «lønner» seg, har jeg personlig aldri vært i tvil om. Det «lønner» seg for hver enkelt av oss som enkeltmennesker, og det «lønner» seg for oss kollektivt som universitet, for bedrifter, etater og for nasjonen. Under NHOs årskonferanse var dette et av flere tema som ble illustrert.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO