Berlin, London, Louvain, Oslo, Paris, Århus - UiO inn i utdanningsfokusert europeisk allianse

I Wien, den 18 oktober, signerte jeg en intensjonserklæring (MoU) vi håper skal vise seg å bli viktig for den videre utviklingen av Universitetet i Oslo. UiO vil sammen med fem andre ledende forskningsintensive universiteter i Europa søke status som ett av 20 European Universities – EUs nye storsatsing innenfor høyere utdanning.

UiOs partnere er Aarhus Universitet (Danmark), Humboldt-Universität zu Berlin (Tyskland), King's College London (UK), Université catholique de Louvain (Belgia) og Université Paris Diderot (Frankrike). Lykkes vi i arbeidet som starter nå, vil fremtidens UiO-studenter kanskje ikke bare være studenter ved UiO, men også ved andre universiteter i Europa i byer som Berlin, London og Paris.

EU ser på høyere utdanning som et sentralt virkeområde for å styrke felles europeisk identitet og verdigrunnlag, samt for å bidra til den europeisk kunnskapsøkonomien og sysselsettingen. Det er her etableringen av European universities har en sentral rolle. Målet er at disse alliansene skal utvikle seg til å bli flaggskip for utviklingen av høyere utdanning i Europa. Med European Universities ønsker ikke minst EU å bidra til utjevning av forskjeller innad i EU. Tredjepartsland er i noen grad invitert inn og Norge har fulle rettigheter gjennom EØS-avtalen.

EU har satt som mål at det innen 2025 skal dannes omlag 20 slike større European Universities. Ideen ble lansert av Frankrikes president Emmanuel Macron i en tale ved Sorbonne Universitetet i September 2017 og videreutviklet under Social Summit for Fair Jobs and Growth i Gøteborg 17 november i fjor. Siden har arbeidet gått svært raskt, og ikke minst ført til stor bevegelse i universitetslandskapet. Universitetsledere i hele Europa ser både mulighetene og utfordringene knyttet til initiativet, og har i det store reagert meget positivt. Flere allianser er allerede lansert, og vi kjenner til flere som er under utvikling. 

Representanter fra de seks universitetene etter signering i Wien 18 oktober.

Forventningene fra EUs side er store: disse alliansene skal utvikle integrerte utdanningssamarbeid med kobling til forskning og innovasjon, hvor ulike former for mobilitet skal inngå på alle nivåer i utdanningen. Studentene vil få en europeisk utdannelse hvor man bygger på hverandres styrke. Dette skal gi studentene en unik perspektivrikdom.

For UiO er dette en naturlig utvikling. Vi er et ledende europeisk universitetet med en sterk internasjonal profil. Gjennom European Universities ønsker vi å bidra til å ta det europeiske samarbeidet ett skritt videre til beste for våre studenter, fagmiljøer og samfunnet.

Vi er i startgropa. Koordineringsgruppen for søknaden som skal utvikles vil ha sitt første møte i Oslo 20. desember. Vi rekker ikke den første pilotutlysningen, men sikter mot en søknad til den andre pilotutlysningen i februar 2020. Her skal og må selvsagt fakulteter og fagmiljøer involveres, og både styret og dekanmøtet vil følge arbeidet. 

Hvordan skiller så denne alliansen seg fra The Guild of European Research Intensive Universities? Det har med målsetningene å gjøre. Mens The Guild hovedsakelig er en viktig forskningspolitisk enhet, dreier denne alliansen seg om tett institusjonelt samarbeid med vekt på utdanning. Og så har selvsagt den kjennskapen universitetene i The Guild har fått til hverandre vært viktig. Det viser hvordan The Guild fungerer som en plattform for kreativt samarbeid mellom "likesinnede" universitet. Fire av partnerne vi nå danner en allianse med er også medlemmer av The Guild. Det er samtidig viktig å understreke at dette ikke hindrer andre samarbeidsakser verken i Europa eller globalt.

Vi ser frem til det videre arbeidet.

Av Svein Stølen
Publisert 12. nov. 2018 06:26 - Sist endret 13. nov. 2018 12:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.