Samfunnsvitenskapene - UiOs kvalitet og sektorens SAK-utfordring

For ett år siden ble evalueringen av norsk humanistisk forskning presentert. I mars kom evalueringen av utdanningsvitenskapelig forskning, og vi kan i dag glede oss over et meget godt resultat i evalueringen av samfunnsvitenskapene. Bildet er tydelig. Vi får samlet de sterkeste evalueringene nasjonalt og skal være godt fornøyde selv om målestokken for UiO ikke er Norge, men verden. Vi må fortsette å strekke oss i en internasjonal kontekst.

NFR lanserer i morgen den internasjonale evalueringen av samfunnsvitenskapene i Norge. Rapporten er lagt ut, og her er våre første refleksjoner.

Dagens evaluering gir våre miljøer innen antropologi, sosiologi og økonomi vurderingen excellent, mens statsvitenskap og geografi får vurderingen very good. De sterkeste evalueringene blir gitt fagmiljøer ved SV-fakultetet og det juridiske fakultet. Av 15 forskergrupper som evalueres får syv vurderingen excellent og syv very good. Tilsvarende ga evalueringen av 20 forskergrupper ved UiO innen humanoria 18 excellent, 13 very good og 5 good (16 av forskergruppene fikk både en overall vurdering og en forskningskvalitetsvurdering!). Evalueringen av den utdanningsvitenskapelige forskningen oppsummeres enklest i figuren under. Bildet er konsistent og godt. UiO er Norges ledende forskningsinstitusjon.

Tekst
Figur hentet fra NFRs evaluering av utdanningsforskning, utgitt februar 2018

Evalueringen av samfunnsvitenskapene munner ut i anbefalinger til kunnskapsdepartementet, til forskningsrådet, men ikke minst til institusjonene. Disse er skrevet i en total nasjonalt kontekst, mens bildet for hver enkelt institusjon kan divergere. Komiteen understreker feks at vi nasjonalt er gode på tverrfaglig forskning, men at vi ikke må prioritere ned disiplinene. Det er videre tydelig at det bygges samfunnsvitenskapelige miljøer ved mange UH-institusjoner. Flere av disse er svake og under kritisk masse. De er trolig motivert av studentpoeng mer enn noe. Mange av disse jobber med mer anvendte problemstillinger og det er her balansen mellom tverrfaglighet og disiplinær forskning virkelig problematiseres.

Evalueringen er interessant og bekrefter vår forståelse av norsk forskning innen samfunnsvitenskapene. Den har mange anbefalinger, men prioriterer ikke disse. Den drøfter i overraskende liten grad spørsmål om behovet for konsentrasjon av innsatsen. Forskningsbasert utdanning krever konsentrasjon og spesialisering. Det å bygge opp små samfunnsvitenskapelige miljøer ved mange institusjoner er neppe riktig oppskrift. Dette er en tilbakevendende utfordring. Vi så det samme i juni i fjor da evalueringen av humanoria ble lansert, og i mars da utdanningsforskningen sto for tur. Det blir spennende å se om det finnes politisk vilje til å følge opp denne utfordringen. Det er her utviklingsavtalene virkelig kan gjøre en forskjell. Vi trenger diversitet i sektoren; samarbeid, arbeidsdeling og ikke minst konsentrasjon.

Av Svein Stølen, Åse Gornitzka
Publisert 18. juni 2018 23:29 - Sist endret 18. juni 2018 23:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.