God utdanningsledelse og tilbakemeldinger til studentene

I morgen går UiOs utdanningskonferanse av stabelen med over 100 påmeldte! I år er våre utdanningsledere målgruppen, og studentene er selvfølgelig godt representert. Ambisjonen til rektoratet er at dette blir starten på en årlig utdanningskonferanse ved UiO.

Studenter på Universitetsplassen. Foto: UiO/Jarli&Jordan

UiO har om lag 28000 studenter, fordelt på rundt 200 forskjellige studieprogrammer, fra korte årsstudier til lange profesjonsstudier. Vi tilbyr en fantastisk variasjon og bredde til våre studenter. Vi har alt fra små programmer i språk til store programmer i rettsvitenskap og naturvitenskap. Ressurssituasjonen for de ulike studieprogrammene er forskjellig, men uansett studier, er studentene alltid opptatt av utdanningen og undervisningens kvalitet.

De nasjonale forventningene kvaliteten i høyere utdanning har de siste årene økt. Stortingsmeldingen «Kultur for Kvalitet», mest kjent som «Kvalitetsmeldinger», er et eksempel. Med meldingen fulgte kravene om sensorveiledning, meritteringssystem og forventninger om bedre og hyppigere tilbakemeldinger til studentene. Den nye tilsynsforskriften inneholder også flere krav enn tidligere. Totalt sett, er det mange formelle forpliktelser som utdannelsesledere må håndtere og ta ansvar for.

Samtidig har studentene egne forventninger til kvalitet, og heldigvis er det store flertallet av studentene fornøyd med kvaliteten (3 av 4 er fornøyd). MEN studentene er mindre fornøyd med tilbakemelding på eget arbeid og krever mer faglig samhandling, ikke minst med underviserne.

Med dette som bakteppe samles vi for nettopp å diskutere både hvordan vi kan bli enda bedre på utdanningsledelse og hvordan tilbakemeldinger kan fremme studentenes læring.

Hvordan kan vi lykkes med god utdanningsledelse?

Årets konferanse vil fokusere på utdanningsledelse. Hvordan kan vi sammen lykkes med god utdanningsledelse i møte med økte ambisjoner for utdanningskvaliteten ved UiO?

Konferansen skal være en arena hvor utdanningsledere på alle nivåer både kan få faglig inspirasjon til eget arbeid og tid til å drøfte rammebetingelsene for god utdanningsledelse med kollegaer ved UiO. Innspillene fra konferansen tar vi med oss i arbeidet med ny strategi for UiO.

Vi er så heldige at vi har fått Professor David Boud, en av verdens ledende forskere på vurderinger, tilbakemeldinger og «student-centered learning», som keynote speaker. Han vil innlede under tittelen «Transforming teaching and learning through feedback – a question of design and digitalization?». Hans innledning vil bli fulgt opp med gruppearbeid og en felles diskusjon. Det er også mulighet til å få med seg Boud torsdag 22.11. LINK har nemlig tatt initiativ til et åpent seminar om studentaktiv undervisning. 

Av Svein Stølen
Publisert 19. nov. 2018 14:44 - Sist endret 8. mars 2021 14:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO