Godt arbeidsmiljø lønner seg

At godt arbeidsmiljø «lønner» seg, har jeg personlig aldri vært i tvil om. Det «lønner» seg for hver enkelt av oss som enkeltmennesker, og det «lønner» seg for oss kollektivt som universitet, for bedrifter, etater og for nasjonen. Under NHOs årskonferanse var dette et av flere tema som ble illustrert.

  

Det var flere gode innlegg. Inspirerende var ikke minst Pål Molander, som jeg for mange år siden kjente som en svært våken student ved Kjemisk institutt. Han vektla viktigheten av trygghet, forutsigbarhet og autonomi som sentrale arbeidsmiljøfaktorer. Pål er i dag direktør for Arbeidsmiljøinstituttet. Petter Stordalen, uttrykte seg litt friskere, men sa det samme med større bokstaver. Det handler ikke om å utvikle svulstige visjoner eller om alternative kreativ lederkurs. Det handler om hard jobbing i fellesskap for et godt arbeidsmiljø. Alle må bidra og ledelsen må sette standarden. Og Stordalens hotellkjede har tre prosent sykefravær. Imponerende. 

Interessant var det også å høre Javad Mushtaq snakke om mangfold i arbeidslivet. Når vi nå skal følge opp den nye handlingsplanen for likestilling står mangfold tydelig på agendaen. Og vi inviterer Javad til vårt første seminar om temaet, for koordineringsgruppen for likestilling, fakultetsdirektørene og dekanene.

Hva gjør vi så selv? Vel, personalpolitikk er en stor sak på styremøtet sjette februar. Vi intensiverer ikke minst arbeidet for å redusere midlertidigheten og setter ned en partssammensatt gruppe som skal dykke dypere inn i problemstillingen. Dette utgjør starten på det jeg håper skal bli en ny giv. Parallelt fortsetter det ordinære arbeidet med å redusere midlertidighet. Vi har nå vært så tydelige at vi har mange øyne på oss. Midlertidighet har vært for eksempel vært et av temaene vi har tatt opp uformelt i et møte med LO-leder Gabrielsen. Dette er en komplisert problemstilling, men vi må nå klare å få til en reell nedgang i midlertidigheten.

Arbeidet mot trakassering står selvfølgelig fortsatt sentralt. En arbeidsgruppe er nedsatt, og vi ser det jobbes aktivt med arbeidsmiljø og ytringskultur i mange deler av universitetet. Vi skal holde intensiteten i arbeidet.

Og, selv om Pål Molander var negativ til trening og den slags som arbeidsmiljøtiltak, så tror jeg på at dette i tillegg til andre typer mer arbeidsnære tiltak har en positiv effekt. Vårt ønske om å bruke Holmenkollstafetten kollektivt tror jeg vil bidra til fellesskap og arbeidsmiljø. Det ser jeg bare av iveren i den etasjen av Lucy Smiths hus hvor jeg sitter. Her blir det lag! Alle i rektoratet og universitetsdirektøren har fått etapper, og dersom vi kommer skadefrie gjennom «oppkjøringen» stiller vi til start med 10 andre, mer eller mindre spreke løpere fra etasjen. Dette skal vi ta med humør! Det viktigste er å delta - for halvveis å sitere biskopen av Pennsylvania og hans tale under sommer-OL i London i 1908 - og å bli litt sprekere, og litt bedre kjent med kollegaer.

Publisert 14. jan. 2018 13:54 - Sist endret 16. apr. 2018 09:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.