Kinas vannkanaler

For mer enn 2000 år siden begynte Kina arbeidet med å etablere vannkanaler mellom sine største byer.

Fraktebåt på Beijing-Hangzhou Grand Canal.

Transportårene på kanaler og elver i Kina har hatt en enorm betydning for handel og utvikling av landet. Imponerende konstruksjon og de mange tusen kilometerne med vannkanaler må kunne sies å være helt på høyde med den kinesiske mur. Lørdag reiste vi på Beijing-Hangzhou Grand Canal og fikk en innføring av vår kinesiske kollegaer ved Zheijiang universitetet og representanter for Hangzhous forvaltning. De fortalte oss om båtfolket og hvordan kinesiske myndigheter arbeider for å hindre forurensing av vannressursene samt restaurere disse viktige kanalene.

Mer enn 100 000 kinesere jobber på båtene som blant annet frakter råvarer til bygningsvirksomhet i Kina. Familier lever sine liv på båtene og nå skal norske studenter delta i et forskningsprosjekt og reise sammen med familiene. Gjennom forskningen ønsker man å finne ut mer om menneskene som lever sine liv på vannveiene i Kina. Gjennom dette får man også kunnskap om deres erfaringer med vannkvalitet, klima og miljø langs vannkanalene.

Nyttig og lærerik ekskursjon i regi av vårt nye Sino-Norwegian Centre for the Study of Society and Environment.

Publisert 15. apr. 2018 07:15 - Sist endret 15. apr. 2018 07:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.