Når vi ser fremover!

Det har vært en uke preget av de lange linjer. Det startet i Forskningsparken mandag med en diskusjon mellom politikere, næringslivsledere og forskningsinstitusjoner om mulighetene for en framtidig Oslo Science City. Vi avsluttet fredag med å diskutere bærekraft med Statssekretær Rebekka Borsch i det ærverdige kollegierommet i Domus Academica.

Bildet kan inneholde: begivenhet.

Staselig Olav Thon seremoni i vår vakre Aula på selveste kvinnedagen. Foto: UiO/Terje Heiestad

Kunnskap i bruk er et begrep jeg liker godt. Det var tema da næringsbyråd Kjetil Lund inviterte til innspillsmøtet mandag. Han ville ha hjelp til å svare på spørsmålet om hvordan vi kan bygge «Oslo Science City». Hva skal til for å utvikle et internasjonalt kraftsenter for kunnskapsintensiv næringsutvikling i området som strekker seg fra Gaustad, går via Blindern videre til Majorstuen? Og skal vi tro innledere som Torger Reve (BI), Daniel Ras-Vidal (Abelia), Karl-Christian Agerup (OsloTech), Arne Norheim (IBM) og Morten Wasstøl (plan og bygningsetaten) så ligger alt til rette for at et slikt prosjekt skal lykkes.

Næringsbyråd Kjetil Lund under paneldebatten mandag. Foto: Ninja Sandemose/Oslo kommune

Engasjementet og viljen for å bygge Norges ledende helse- og kunnskapsklynge er stor. Og UiO befinner seg i hjertet av det området byens politikere, byplanleggere og næringsliv nå sier de ønsker å satse på i framtiden. På kort sikt betyr det at UiO må intensivere arbeidet med Nedre Blindern pluss. Samtidig skal vi verken glemme Tullinløkka eller Tøyen.

UiO utvikler seg med samfunnet, men av og til er vi ikke helt i takt. Skal vi tjene samfunnet godt, må universitetet speile samfunnets mangfold. 8 mars har fått fornyet fokus etter #meetoo. Møtet og debatten i professorboligen denne uken var viktig for meg som rektor.

8 mars arrangementet i Professorboligen var godt besøkt. Foto: Hege Elisabeth Løvbak/UiO.

Arbeidet mot seksuell trakassering er viktig og berører de helt sentrale verdiene som skal prege et godt universitet. En trygg og sterk ytringskultur krever selvsagt et trygt og sterkt arbeidsmiljø hvor folks integritet respekteres. Uniforum oppsummerte dagen og paneldebatten godt. Ad. ytringskultur. Det er vanskelig i dag ikke å påpeke at vi som universitet må gå foran. Demokratiet vårt trenger det!

Vi er ikke i mål med likestillingarbeidet. Det går for sakte. 31.9 % av UiOs professorer er kvinner. Ved MatNat er andelen bare 20 %. Dette er for lavt. Vi vet at kjønn påvirker hva vi underviser i og hva som studeres i forskningen. Dette prøvde vi å belyse i en 8. mars blogg som trakk frem tre sterke kvinner. Dette handler om likestilling, men det handler ikke minst om å videreutvikle et godt og relevant universitet som speiler samfunnet. Hva vi underviser, hva vi forsker rundt bestemmes av hvem vi er! 

Fredag til uken følger vi opp likestillingsspørsmålet med en ny paneldebatt. NFRs Balanseprogram arrangerer sin midtveis-konferanse, og spørsmålene som stilles er «For å bedre kjønnsbalansen i forskning og innovasjon trenges det organisasjonsendring, systemendring og kulturendring. Hvordan skal vi få til dette? Hvordan fikser vi systemet?»

Olav Thon og vinner av den internasjonale forskningsprisen Riita Hari. Foto: UiO/Terje Heiestad.

Det var derfor gledelig og på sin plass at en sterk kvinne mottok Olav Thons Internasjonale forskningspris. Professor Riitta Hari er et godt eksempel på hvordan gjennombrudd i vitenskap ofte bygger på mange års kunnskapsutvikling og grunnleggende forskning uten umiddelbar nytteverdi. Hennes forskning og bidrag til vår forståelse av hjernen er dypt imponerende og har nå stor betydning for pasienter og klinikere.

Jeg hadde den store gleden å ta imot prisvinnerne og Olav Thon og Sissel Berdal Haga til seremonien i vår vakre Aulaen. Det er en fremoverskuende Olav Thons stiftelse vi så i virksomhet! Det deles ut priser for arbeid som er gjort, og penger til det arbeidet som må gjøres. Og ikke minst er jeg glad for at fremragende undervisere premieres, og at studentaktiv forskning støttes. Jeg vil påstå at Olav Thon Stiftelsen er unik i sin anerkjennelse og vekt på utdanning og lærere. På Universitetet i Oslo deler vi troen på at utdanning og forskning er like viktig for et ledende universitet, og vi vil legge utdanning høyere på vår strategiske agenda i årene som kommer. Vårt hovedmål i tiden som kommer er å styrke sammenhengen mellom forskning og utdanning.

Integrasjon av forskning og utdanning løp som en tykk rød tråd gjennom fredagens to timer lange presentasjon av UiO for Statssekretær Rebekka Borsch i KD. KD hadde bedt om et program som speilet UiO i stort. De henvendte seg en sen fredag uken før. Men i løpet av helgen hadde allerede syv av UiOs mange sterke fagpersoner takket ja til å bidra med fortellinger om hva UiO er. Seks minutter fikk de hver. Det var et seminar som jeg tror gjorde alle som var til stede svært glade. Det er fantastisk å møtes på tvers av store UiO. Statssekretæren var fornøyd, men jeg har også inntrykk av fagfolkene involvert satte stor pris på å kunne høre på hverandre. Rektoratet smilte bredt på vei inn i helgen. Ikke minst fordi vi vet vi kunne invitert så mange andre til å holde tilsvarende innlegg og fortsatt ville vi sitte igjen med den samme godfølelsen. UiO som et europeisk ledende forskningsuniversitet, og med sterke dedikerte forskere og lærere med et stort hjerte for studenter og utdanning - en kilde til inspirasjon på mange ulike måter.

Gro, undertegnede og Statssekretæren lytter oppmerksomt under fredagens seminar i Kollegierommet. Foto: UiO/Tove Kristin Karlsen.

Bærekraft ble et viktig samtalepunkt på møtet med Borsch. Arbeidet med oppfølgingen av bærekraftmåleme vil prege det løpet vi nå designer frem mot arbeidet med en ny strategi for UiO. På veien dit kan jeg jo reklamere for en ny paneldebatt. Den kommer 21 mars. Da blir det frokostseminar om universitetenes rolle i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Kan universitetene redde verden, er det store spørsmålet som skal besvares.

Publisert 11. mars 2018 10:59 - Sist endret 8. mars 2021 14:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.