Nye formidlingskurs på UiO!

Formidling av forskning er en helt sentral del av samfunnsoppdraget vårt. Det er begrunnet i norsk lov, men også i lange tradisjoner. At akademia er i dialog med samfunnet gjør forskningen bedre, det sikrer en opplyst offentlighet og kunnskapsbaserte beslutninger. 

En viktig del av forskningsformidlingen foregår ved at universitetsforskere deltar i samfunnsdebatten. Man kan bruke faglige kunnskaper og innsikter for å avklare spørsmål i det offentlige ordskifte, eller til å sette nye temaer på den offentlige dagsorden. Uansett er det forskerens oppgave å gjøre vitenskapelige resultater og arbeidsmåter forståelige, spennende og relevante for publikum.

Vi har mange utmerkede formidlere på UiO. UiO-forskere stiller opp i media og på konferanser som eksperter, og debattanter og bidrar aktivt i det offentlige ordskiftet. Men det er ikke alle som synes det er like enkelt å drive med dette. Derfor er vi nå også i gang med å tilby kurs til vitenskapelig ansatte i flere former for utadrettet formidling. Allerede åttende februar tilbys det første kurset som kronikkskriving med kursledere fra forskning.no. Dette kurset gir deg gjennomprøvde råd og noen enkle triks for å skrive om faget ditt slik at alle kan forstå.

Her finner du resten av kursporteføljen, som tilbys vitenskapelig ansatte i denne omgang.

Vi håper mange vil benytte seg av kursene!

Publisert 26. jan. 2018 11:22 - Sist endret 1. aug. 2018 11:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.