Open science og excellence med minst budsjettvekst i Horizon Europe

Horizon Europe er endelig lansert. Det har vært hard tautrekking mellom ulike interessegrupper og ulike mål og behov. Etter en første rask gjennomgang er hovedinntrykket at det er et OK budsjett. Studentmobilitet prioriteres. Erasmus dobles. Globale utfordringer koples mot bærekraftsmålene. Budsjettet for å spre kvalitet økes betydelig. Men alt er ikke like klokt.

Horizon Europa - Logo

Logo: Horizon Europe

European Research Council publiserte nylig og for tredje år på rad en evaluering av effekten av forskningen de finansierer. Ett av fem prosjekter blir vurdert å gi vitenskapelige gjennombrudd. Kanskje er det som vi forventet? Mer interessant, og kanskje overraskende for mange, er at ERC står for 29 % av patentene i perioden 2007-2013 med bare 17 % av finansieringen. 

Vitenskapelig kvalitet lønner seg! Dette hadde vi forventet skulle reflekteres i Horizon Europe som i går ble lagt frem. Dessverre viser budsjett-tallene for Horisont Europa at denne virkeligheten ikke er forstått. Den første pilaren, som nå kalles Open Science, har den svakeste budsjettveksten. En parallell utvikling ser vi i Norge. Fremragende og langsiktig forskning blir gitt for lav prioritet.

Innovasjonspilaren til ERC lanseres på den annen side med brask og bram. Mens ERCs budsjett viser en svak vekst og er på 16.6 milliarder Euro, vil det nye innovasjonsinstrumentet, the European Innovation Council (EIC), ha et budsjett på 10 milliarder Euro. Her vil de prøve å overføre ERCs store suksess til innovasjonsarenaen. Vi må her jobbe videre og forsøke sikre en bred bro mellom den mer grunnleggende og den mer anvendte forskningen. Kanskje blir det viktigste å insistere på utdanningsdimensjonen må ivaretas godt. Studentene er viktige i koplingen mellom akademia og næringsliv. Det er også studentene som mest effektivt overfører vår kunnskap til samfunn- og arbeidsliv.

Men mitt viktigste budskap: uten en sterk satsning på grunnleggende forskning vil Europa tape i den globale kunnskaps-konkurransen. 

Oppdatert: Gen.sekr. i The Guild om Horizon Europe. ‘Moonshot’ science trumps basic research in EU budget proposals

 

Av Svein Stølen
Publisert 8. juni 2018 07:51 - Sist endret 11. juni 2018 14:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.