Oslo Life Science-konferansen – vi bygger livsvitenskapsbyen Oslo

Ved UiO har vi i mange år snakket om at vi vil bygge et kraftsentrum for livsvitenskap i Oslo – vi vil bygge livsvitenskapsbyen Oslo. Med Oslo Life Science-konferansen (engelsk) markerer vi sammen en rekke aktører som har samme mål som oss, at vi er på god vei med byggeprosjektet.

Bygg-metaforen henspiller selvsagt på at vi faktisk skal bygge et bygg – livsvitenskapsbygget som blir Norges største forsknings- og undervisningsbygg. Her kan vi glede oss over at vi har fått oppstartsbevilgning på årets statsbudsjett. Samtidig med at vi forbereder oss til konferanse neste uke, starter UiO sammen med Statsbygg og Kunnskapsdepartementet å planlegge bygget i detalj.

Konferansen på sin side viser all byggeaktiviteten vi må gjøre på andre plan for å faktiske bygge livsvitenskapsbyen Oslo og kunne ta i bruk livsvitenskapsbygget på en god måte fra dag én.

Vi må blant annet bygge sterke, tverrfaglige forskningsmiljøer, og vi må bygge en kultur for innovasjon ved UiO.

Jeg håper at flest mulig tar turen til hovedarrangementet i universitetets aula 13. februar for å se gode eksempler på nettopp dette.

Vår satsing på livsvitenskap UiO:Livsvitenskap har i løpet av det siste året finansiert nye tverrfaglige forskningsgrupper som skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Satsingen har også sparket i gang innovasjonsprogrammet SPARK Norway. Norge er dermed det tredje landet i Europa som etablerer dette programmet som er basert på det velrenommerte Stanford SPARK.

Vi har også bygget Oslo Life Science-konferansen stein for stein. Vi startet med fire timer i 2016 og har fire dager nå i 2018.

I forbindelse med konferansen har jeg skrevet lederen i life-science-bilaget som kommer med Aftenposten torsdag. Der har jeg trukket fram at vi i år for første gang har et eget arrangement for studenter og stipendiater og et arrangement for befolkningen – en lysvandring i Botanisk hage med glimt av livsvitenskap.

Det er morsomt å se at disse nye arrangementene har slått godt an med lange ventelister for studentarrangement og stor interesse for lysvandringen på Facebook. Da bør vi som jobber med dette til daglig, kjenne vår besøkelsestid og melde oss på den faglige delen av konferansen og bygge videre på allerede godt samspill mellom ulike aktører. Studer programmet og meld deg på!

Publisert 7. feb. 2018 10:33 - Sist endret 8. mars 2021 15:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO