På sporet av en ny utdanningssatsing på UiO

Denne uken møttes utdanningskomiteen og studieledere på Losby for å diskutere hvordan vi i fellesskap kan skape en framtidsrettet satsning på utdanning ved UiO. Dette var første gang alle med det øverste ansvaret, både faglig og administrativt, for studietilbudet ved UiO var samlet for å diskutere strategiske spørsmål. Det ble et utrolig lærerikt seminar!

Utdanningskomiteen og studielederne på Losby. Foto: Marianne Andenæs

Forslaget om en framtidsrettet satsing på utdanning, som ble diskutert i universitetsstyret den 6. februar, identifiser hovedprinsipper for en framtidsrettet politikk for UiOs studier: Det bærende prinsippet for satsingen er å sikre en tettere kobling mellom forskning og utdanning.

Nå begynner arbeidet med å konkretisere hvilke områder eller tiltak UiO skal prioritere både på kort og lengre sikt. Arbeidet løper i første omgang fram til juni, da universitetsstyret vedtar planer og budsjett for en ny periode. Denne våren må vi derfor arbeide fram et forslag til hvordan vi best sikrer en god oppstart for satsingen.

I september 2018 starter dessuten arbeidet med å lage en ny strategi for UiO. Tiltak eller prioriteringer som krever langsiktighet vil derfor bli bakt inn i diskusjonene i den videre strategiprosessen.

skispor
På jakt etter et felles spor. Foto: Simon Matzinger via Unsplash

Alt strategisk arbeid på et stort og bredt universitet som UiO er krevende. Jeg mener vi har mye å vinne på å bygge videre på det vi allerede lykkes godt med. Vi dro derfor til skogs for å lære mer både av våre nærmeste kolleger og fra fakultet på den andre siden av plassen. Seminaret på Losby startet derfor med at alle deltakerne fortalte om utviklingsarbeid de er fornøyd med. Det var et stort og mangfoldig landskap og et omfattende løypenett som ble synlig gjennom presentasjonene.

Deltakerne diskuterer fakultetenes utviklingsarbeid. Foto: Marianne Andenæs

Et døgn senere, etter intense gruppearbeid, engasjerte diskusjoner og gode pausesamtaler satt vi igjen med en rekke innspill både til årsplan og strategiarbeidet. I en siste felles kraftanstrengelse begynte vi å orientere oss inn mot noen fellesspor.

På vei mot fellesspor

Det ble tidlig enighet om at UiO må bygge videre på det gode arbeidet som er gjort over flere år med utviklingen av eget studietilbud. Mange ivrer for å styrke samarbeidet om profesjonsfagene. Det vil i første omgang bli tatt initiativ til å opprette et profesjonsfaglig forum. Det er også bred enighet og et klart eierskap til planen om at satsingen både på kort og lang sikt bør struktureres rundt de tre hovedområdene:

  • Styrke koblingen mellom forskning og utdanning
  • Kunnskap i bruk
  • Utnytte faglig bredde

Det er også allerede nå klart at digitalisering og digitalt læringsmiljø må være en hovedsatsing for UiO framover, både på kort og lang sikt.

Jeg oppfordrer alle ansatte og studenter til å følge med i arbeidet og engasjere seg i diskusjonene både denne våren og i den videre strategiprosessen. Sakspapirer ligger tilgjengelig på nett, møtene i universitetsstyret streames. Rektoratet vil fortsette å fortelle om arbeidet i denne bloggen og gjennom sosiale medier.

Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid
Presentasjon og diskusjon av gruppeoppgavene. Foto: Marianne Andenæs
Fakultetene presenterer sitt utviklingsarbeid
Fakultetene legger frem sitt utviklingsarbeid med bruk av plakater. Foto: Marianne Andenæs

                               

Av Gro Bjørnerud Mo
Publisert 4. mars 2018 18:19 - Sist endret 5. mars 2018 15:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.