Velkommen til Oslo Peace Days – programmet er klart!

Fred, menneskerettigheter og bærekraft skal settes tydelig på UiOs, Oslos og den nasjonale agendaen 5. – 12. desember i år, når Oslo Peace Days går av stabelen.

Det er en stor glede å invitere til den første utgaven av hva vi tror vil utvikle seg til et svært viktig og synlig arrangement regionalt, nasjonalt og etterhvert internasjonalt.

Oslo Peace Days er et samarbeidsprosjekt hvor Universitetet i Oslo jobber tett med Nobelinstituttet, Oslo kommune, Nobels fredssenter og PRIO for å formidle kunnskap, for å utfordre både beslutningstakere og allmenheten, og for å bidra til en kunnskapsinformert politikk for en bærekraftig utvikling.

Det hele starter 5. desember med UiOs egen menneskerettighetspris. I år ærer vi en av våre egne; Professor Nora Sveaass ved Psykologisk institutt.

Bilde av Nora Sveaass, vinner av UiOs menneskerettighetspris 2018.
Psykologiprofessor Nora Sveaass mottar 5. desember UiOs menneskerettighetspris for 2018. Fot: Ola Sæther Uniforum / UiO.

Hun er tildelt UiOs Menneskerettighetspris for 2018 for hennes utrettelige og lange engasjement mot tortur og umenneskelig behandling. Sveaass har gjennom en lang karriere jobbet med flyktninger, menneskerettighetsbrudd og psykologiske konsekvenser av dette samt behandling og rehabilitering av mennesker utsatt for tortur og andre grove overgrep, både nasjonalt og internasjonalt.

Selve høydepunktet under Oslo Peace Days finner selvsagt sted 5 dager senere, 10. desember i Oslos rådhus. Da deles Nobels fredspris ut til Denis Mukwege og Nadia Murad for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter. Denis Mukwege som har viet sitt liv til å tale ofrenes sak. Nadia Murad er vitnet som forteller om overgrep mot seg selv og andre.

Dagen etter, den 11. desember, får vi høre Christine Amisis refleksjoner rundt arbeidet som hun og nobelprisvinner Denis Mukwege og flere andre gjør på Panzi Hospital i Kongo. Da deltar hun på et arrangement vi har sammen med PRIO, med tittelen «Sexual Violence as a Weapon of War: Reflections on the 2018 Nobel Peace Prize”.

Samme dag er det en stor ære å ta i mot Al Gore, fredsprisvinneren fra 2007 og tidligere visepresident i USA, i universitetets vakre aula. Han er hovedtaler på årets Nobel Peace Prize Forum, under overskriften “Hvordan løse klimakrisen?” Sammen med noen av verdens ledende forskere og klimaeksperter, ønsker Forumet å involvere publikum i kampen mot en av de største truslene for fred og utvikling i verden i dag.

Forumet arrangeres for tredje gang. og er et samarbeid mellom Nobelinstituttet og Universitetet i Oslo.

I tillegg til disse arrangementene har vi et spennende faglig program. Torsdag 6. desember er det seminar om menneskerettigheter i Gamle Festsal. Nora Sveaass innleder dagen med sitt prisforedrag. Deretter er det debatter og ulike spesialiserte parallellsesjoner med temaer som Barn på flukt, Folkemordkonvensjonen 70 år, Seksualisert vold i krig med mer.

Fredag er temaet fred og miljø. Geir Lundestad foreleser før lunsj om «Drømmer om fred og verdens realiteter: Nobels fredspris 1901-2018». Asle Toje om «Makt, konflikt og interesser: Geopolitikk i det 21. århundret». Etter lunsj er debatt om fred og miljø.

Dette faglige programmet komplementeres med filmfremvisninger, utstillinger og foredrag i regi av Kulturhistorisk museum og andre, samt fredsvandringer, stor utendørskonsert og seminar for skoleelever.

Det hele kulminerer den 12. desember, i åpningen av den årlige fredsprisutstillingen i Nobels fredssenter.

Se hele programmet på www.oslopeacedays.no

Jeg kan bare ønske velkommen og si tusen takk til alle som har bidratt for å utvikle Oslo Peace Days.Jeg ser frem til en viktig uke!

Publisert 1. nov. 2018 13:31 - Sist endret 20. feb. 2020 10:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO