SHoT 2018: UiO skal bli et enda tryggere og vennligere sted

Kjære UiO-studenter: Tidligere i vår fikk dere tilsendt Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) med oppfordring om å svare ærlig på hvordan dere har det som studenter ved UiO. Over 5000 av dere svarte. Tusen takk for svar og for ærligheten!

Rektor og prorektor i samtale med studenter før velkomstseremonien. Fotot: Jarli & Jordan/UiO

Rektor og prorektor i samtale med studenter før velkomstseremonien. Fotot: Jarli & Jordan/UiO

Resultatene forteller oss at det store flertallet av dere er fornøyd med Oslo som studieby, dere blir godt mottatt på studieprogrammet og dere opplever å ha god fysisk helse. Dere er også mer aktive i foreningslivet enn landsnittet.  Men det er også nedslående resultater: Det er mange som oppgir at de opplever ensomhet og som strever med alvorlige psykiske plager.

Andelen studenter med psykiske plager øker

30% av UiOs studenter rapporterer i undersøkelsen at de opplever psykiske plager. Det er alarmerende tall. Vi finner lignende utvikling og en svakere psykisk helse blant elever på ungdoms – og videregående skole (ungdata.no). SHoT-undersøkelsen viser at problemene er store også ved landets universiteter og høyskoler. Vi må spørre oss selv: Har vi gjort nok for å forebygge psykiske plager? Det er det ikke lett å svare på. Vi vet at vi gjør mer enn noen gang for at dere skal trives som studenter på UiO og lykkes med studiene. Likevel går andelen studenter med psykiske plager opp.

Undersøkelsen er rykende fersk. Den ble lagt fram i dag morges. Vi har bare rukket en første gjennomgang. Men for UiO ser SHoT ut til å bekrefte at et godt studiemottak og gode faglige-sosiale rammer fra dag én har positive ringvirkninger for trivsel resten av studietiden. Vi gjør helt klart mye rett, men undersøkelsen viser at vi må gjøre en enda større innsats.

Se den som sitter alene

«Vær en Jørgen», sa faddersjef Sarah Frost Logan i sin velkomsttale til de nye studentene. Jørgen er medstudenten som sa «Kom og sett deg med meg» da Sarah kom alene inn på første forelesning. Jørgen åpnet en dør for Sarah, og vi håper alle, både studenter og ansatte, vil bidra til flere åpne dører.

Det handler om å se den som sitter alene. Det handler om å invitere til lunsj, og kanskje til og med middag. Det handler om å se hverandre i øynene og snakke sammen. Alt blir enklere om vi sammen tar ansvar for det større fellesskapet. Vær snill, sa rektor i sin tale til dere på universitetsplassen. La oss følge rådet fra Sarah: la oss alle ta fram vår indre «Jørgen».

Skremmende tall om seksuell trakassering

Vi har arbeidet lenge for å forebygge seksuell trakassering. Det har vært høyt på våre agenda fra vi tiltrådte i fjor. Vi har fokusert på problemene både i handlingsplanen for likestilling og UiOs årsplaner. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider nye tiltak. Forebygging av trakassering er innlemmet i kursene våre ledere går på. Til årets studiestart ble det også laget nye faddervettregler. Reglene handler om bevisstgjøring av grenser. Årets faddere fikk også kursing i bruk av Si fra systemet og hvilke varslingsrutiner som finnes på UiO.

Det er skremmende at 28% av UiOs studenter forteller at de har blitt utsatt for seksuell trakassering. SHoT viser at de aller fleste hendelsene finner sted utenfor utdanningsinstitusjonen. SHoT-resultatene forteller om et omfang av seksuell trakassering våre egne varslingssystemer ikke har fanget opp. Men seksuell trakassering mellom studenter finner sted og i noen tilfeller er studenter utsatt for trakassering fra ansatte. La det ikke råde noen tvil om hva vi mener: Begge former for trakassering er helt uakseptable.

Dersom dere skulle oppleve noe dere mener er kritikkverdig ved UiO, ber vi dere si fra. Dere kan bruke studentombudet, der kan dere få konfidensiell veiledning. Eller meld fra via si-fra-systemet, hvis det er saker dere vil at vi skal følge opp.

Vi skal lære av SHoT!

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse gir oss heldigvis ikke bare dystre nyheter. Vi kan lære og bruke funnene til å gjøre UiO til et enda tryggere og vennligere sted. Når vi får sett nærmere på egne tall, kan vi se hvor vi internt på UiO kan lære av hverandres feil og suksesser. For eksempel, viser årets undersøkelse forskjeller på våre fakulteter i spørsmålet om ensomhet. Kanskje det henger sammen med studentpopulasjonen eller fagenes tradisjoner, men det kan også handle om hvordan studiestart, undervisning og det sosiale og faglige miljøet er organisert

Når man spør får man svar – årets undersøkelse bekrefter ting vi visste fra før, men byr også på overraskelser, på godt og ondt. Vi takker igjen for de ærlige svarene. Vi skal gå grundig gjennom resultatene i fellesskap, med studenttillitsvalgte, fakultetene og SiO. Noen av dem er det vondt å lese om, men vi lover å gjøre en stor innsats for å løse de utfordringene dere peker på.


Les også aktueltsak fra UiO: SHoT 2018: Studentene forteller om helse og trivsel

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 5. sep. 2018 11:15 - Sist endret 6. sep. 2019 12:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.