Studenter nå til dags – flittigere enn foreldrene

Dagens studenter er helt klart flittigere enn foreldrene deres var. Professorene Hagvet og Knutsen skriver lite opplysende om tilstanden på universitetene.

Studenter på velkomstseremoni. Foto: UiO/Terje Heiestad

I flere innlegg, senest i DN 11. april, angriper professorene Bernt Hagtvet og Torbjørn L. Knutsen først studenter, så journalister. De bidrar til en fordreid svartmaling av tilstanden i høyere utdannelse og til en uheldig polarisering av den universitetspolitiske debatten.

Endringer i akademia møter ofte motstand, men den som drømmer seg tilbake til universitetene før kvalitetsreformen, må ha selektiv hukommelse.

Påstanden om at det er blitt så altfor mange studenter etter 2003, må nyanseres. Universitetet i Oslo (UiO) har færre studenter i dag enn på 1990-tallet. Det er ikke dekning for å hevde at dagens norske campus preges av «late studenter» og «sure forelesere»: Studentene er helt klart flittigere enn foreldrene deres var. Dagens studenter tar 20 prosent flere studiepoeng årlig enn studentene gjorde for 15 år siden. Før kvalitetsreformen i 2003, der man med en viss grad av sikkerhet kan plassere foreldregenerasjonen til våre nåværende studenter, studerte gjennomsnittsstudenten enda langsommere.

I 2016–2017 har vi tatt opp de mest hardtarbeidende studentene vi har sett på lenge (kilde: DBH).

Selvsagt kan vi bli enda bedre. Men vi vet at høyere utdannelse i all hovedsak er preget av gode relasjoner mellom student og foreleser. Kontakten er preget av gjensidig respekt. Mange steder også av et brennende felles faglig engasjement. Det vil alltid finnes unntak, men la oss ikke føre en viktig debatt om kvaliteten i høyre utdannelse med utgangspunkt i noen få eksempler.

Undersøkelser viser kort og godt at studenter og forelesere ønsker mer tid sammen. Det må vi få til.

En annen påstand som fremsettes, er at utdannelse var mer sosialt utjevnende før. Det stiller jeg meg spørrende til. Flere tar utdannelse enn tidligere. Kvinner har vært i flertall blant studentene siden 1980-tallet. Den store andelen studenter med minoritetsbakgrunn viser at mye går godt i det norske utdannelsessystemet. Dette til tross for et lite tilbakeslag offentliggjort av SSB denne uken.

Fra tid til annen dukker bekymringsmeldinger om «Google-studenten» opp. Hagtvet og Knudsen deler også denne bekymringen. Kritiske diskusjoner om læring og metoder er viktige og må gjerne holde høy temperatur, men å hevde at vi nå er i en situasjon der studenter kun tilegner seg overfladisk kunnskap og «tror alt ligger på nettet», er etter min mening å trekke forhastede slutninger.

Studentene ved UiO sier at biblioteket er blant de tilbudene de er mest fornøyd med. Studentene er digitalt nysgjerrige og undersøkende på måter som kan gjøre mange – meg selv inkludert – misunnelige. På biblioteket lærer de å bruke både digitale og boklige kilder. Bibliotekene bringer tradisjonelle og nye teknologier sammen på måter som har stor og bred appell hos studentene.

Les også: Journalister nå til dags!
I fjor deltok over 11.000 UiO-studenter på kurs og tilbud hos universitetsbiblioteket. Dette er ikke obligatorisk undervisning, men tilbud som studentene oppsøker fordi de ser dem som viktige for å lykkes i akademia. Cirka 30 prosent av studentene våre deltar. Den høye interessen bringer oss langt bort fra forestillingen om at ekstraordinær studentinnsats hører sjeldenhetene til.

Som mangeårig leder og professor ved Humanistisk fakultet, og nå som prorektor, besøker jeg ulike studiemiljøer både på og utenfor UiO. Lite har fått meg til å tenke i de baner som Hagtvet og Knudsen gjør. Jeg har et helt annet inntrykk av de samfunnsvitenskapelige miljøene de beskriver. Der møter jeg stadig oftere nyskapende arbeidsformer og et dypt engasjementet både blant studenter og undervisere.

Når jeg også orienterer meg i de ulike undersøkelsene om tilstanden i vår sektor, ser situasjonen egentlig ganske lys ut, både for studenter og professorer.


Innlegget ble først publisert i Dagens Næringsliv

Av prorektor Gro Bjørnerud Mo
Publisert 16. apr. 2018 15:01 - Sist endret 16. apr. 2018 15:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.