Takk for 2018 - velkommen 2019

Det er alltid svært mye å glede seg over på UiO når det nærmer seg jul og ett nytt år. Vi avsluttet denne uken det akademiske året med å være vertskap for representanter for ledelsen ved fem andre sterke og forskningsintensive europeiske universiteter. Vi er i startblokken for å inngå i en europeisk universitetsallianse og viljen og intensiteten i samarbeidet er stor. Det lover godt for 2019, hvor vi dessuten skal stikke spaden i jorda for vårt nye livsvitenskapsbygg, ønske studenthelsetjenesten velkommen tilbake til Blindern, sørge for at undervisning blir mer meritterende ved både ansettelser og opprykk, åpne dørene på Klimahuset på Tøyen, starte innflyttingen i det nye Domus Juridica og utforme en ny strategi for UiO de neste 10 årene. For å nevne bare noe av hva 2019 har å by på.

Samarbeidet med Oslo kommune er bedre enn kanskje noen sinne? Campusutvikling, Oslo Science City, Oslo Peace Days, Oslo bystudio, Europas miljøhovedstad 2019, universitetsskolene og mere til.

Den nye alliansen med Humboldt Universität i Berlin, King’s College i London, Université Paris Diderot i Paris, Université catholique i Leuven og Universitet i Aarhus kan bety en helt ny studiehverdag for våre studenter, og selv om arbeidet ikke er uten utfordringer - er dette en mulighet vi er innstilt på å utnytte. Sammen ønsker vi å utvikle utdanninger og sikre at vi bidrar på best mulig måte til kunnskapsutviklingen i Europa og for verden i det 21-århundre. Søknaden om status som Europeisk universitet skal utvikles i 2019 og vil kreve at vi makter å involvere - og både faglig og administrativt ansatte. Dette er et kroneksempel på en utfordring vi ikke kan løse uten dedikerte fagfolk og godt samarbeid på tvers av faglig og administrativ linje. Det skal vi få til! Min erfaring at vi på mange områder samarbeider meget godt på tvers ved UiO.

Det er på sin plass å si tusen takk for stor innsats og stort hjerte for UiO i året som har gått. Som rektor er det lett å fokusere på de store sakene; politikken, talene og de glade studentene. Likevel, bak all fremgangen, bak alle overskriftene, bak alle de stolte kandidatene som mottar sin grad, finnes det mange mennesker som sørger for å legge til rette for at vi sammen lykkes. Bygninger som er varme og rene, parkeringsplasser som er ryddet, gangveier som er strødd, seremonier som bare fungerer, eksamener, regnskap osv. Det jobbes mye og dedikert i mange roller ved UiO. Det gjør oss til det universitetet vi er! Et av Europas beste og for tiden også mest fremgangsrike, med fremragende forskning og forskningsbasert utdanning som styrke.

Når vi på samme tid neste år ser tilbake på 2019, vil vi ha utviklet en ny strategi for UiO. Vi vil være enda tydeligere på hvordan vi skal arbeide konstruktivt med bærekraftsmålene. Samarbeidet med Oslo kommune - som jo er Europas miljøhovedstad 2019 - vil også være videreutviklet og styrket. UiO-studenter i praksis vil arbeide i tverrfaglige team for å gjøre Oslo til en enda mer bærekraftig by. Vi ønsker dessuten ikke minst å utvikle området fra Gaustad, Blindern, Marienlyst til Majorstua som innovasjonsdistriktet Oslo Science City; et ambisiøst samarbeidsprosjekt som skal utvikle Oslo som kunnskapshovedstad og bidra til å skape fremtidens næringsliv, nye arbeidsplasser og økt samspill mellom kunnskapsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor. Utvikling av området starter for alvor i 2019. Samarbeidsavtalen for Oslo Science City er nettopp signert. 

Arbeidet for redusert midlertidighet, tydeligere og bedre karriereutvikling, mot alle former for trakassering står høyt på agendaen. Vi har som mål å utvikle en helhetlig personalpolitikk og tar ett skritt av gangen. Det kan være tungt for utålmodige sjeler. Tålmodighet er ingen dyd i denne sammenhengen, og vi håper vår nye årsplan og annet arbeid hjelper oss videre raskere enn vi har maktet til nå. Likestillingsarbeidet som nå også inkluderer mangfoldsperspektiver er også særdeles viktig. Kompetansen, perspektivene og spørsmålene som finnes eller målbæres i samfunnet må påvirke også vår egen tenkning og videre utvikling.

Universitetet i Oslo er godt synlig i samfunnet; vi er både en folkeopplyser og en kritisk røst. Kunnskap rett fra kilden er en slogan jeg liker, og formidling er et viktig samfunnsoppdrag hvor UiO virkelig viser vei. Vi la inn stor innsats under Arendalsuka og Oslo Peace Days i år, og vi skal selvsagt utvikle disse to nye viktige arenaene videre. Det er også her viktigere med kvalitet enn kvantitet, men det er jammen mange som både evner og har vilje til å formidle ved UiO. Vi skal jobbe videre med vår formidlingsglede og med vår ytringskultur. Det er ikke minst vår plikt som universitet å eksponere studentene for meningsbrytning og fri debatt på faglig grunnlag. Ytringer man er uenig i må møtes med ytringer. Dette må være en tydelig del av vårt universitets kultur. Debatten rundt Marte Michelets bok, som jo har preget de siste ukene, er et godt eksempel på hva ytringskultur betyr, på den rollen vi skal spille som arena for debatt i samfunnet og på det gode samarbeidet vi har med eksterne partnere; Holocaust-senteret i dette tilfelle. Tusen takk til alle gode samarbeidspartnere i Oslo, andre steder i landet og internasjonalt.

Jeg ønsker dere alle en riktig God og Fredelig Jul og et riktig Godt 2019.

 

 

Av Svein Stølen
Publisert 21. des. 2018 10:41 - Sist endret 21. des. 2018 10:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO