Takk for et godt UiO-år!

På denne tiden er de fleste av oss litt lave på batteri og trenger ferie. I rektoratet er vi klare for å la humla suse noen uker (apropos humler...). Vi tenker tilbake på universitetsåret 2017/2018 som et godt år. Vi har virkelig blitt kjent med det store, mangfoldige, argumenterende og vakre Universitetet i Oslo.

Ett av årets sosiale høydepunkter var Holmenkollstafetten. 47 UiO lag, og mer enn halvparten av løperene deltok for første gang. Dette gjentas selvsagt neste år.

I hverdagen blir vi møtt av smilende, velvillige ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere og vi føler at alle vil at vi skal lykkes som Norges ledende universitet og som rektorat. Det setter vi stor pris på.

Vi har kommet et stykke på vei i vårt arbeid med å forme også framtiden for UiO, men ting tar tid. Ting skal ta tid! Et universitet må være endringsvillig, men også behørig konservativt. Europe’s universities need urgent renewal hevdes det i Lamy-rapporten, utarbeidet i forbindelse med utviklingen av EUs nye rammeprogram, Horizon Europe.

Men universitetene er langt mer dynamiske enn kritikerne vil gi inntrykk av. Universitetene fortsetter å spille en svært viktig samfunnsrolle - nå omlag tusen år etter at verdens første universitet ble etablert i Bologna i 1088. I oppfølgingen av Lamy-rapporten har vi derfor utfordret Europakommisjonen og bedt dem presisere hva de legger i betoningen av et presserende behov for fornyelse. Svaret koker ned til svak mumling om åpen vitenskap og arbeidsplasser. Og selvsagt er nye arbeidsplasser og åpen tilgjengelig kunnskap og vitenskap viktig. Men EUs embetsverk og politikere bør evne å se universitetene i et lengre tidsperspektiv, de bør i langt større utstrekning se framtidens samfunnsmessige landskap i lys av fortidens. Vi tror samfunnet har et presserende behov for politikere og byråkrater, som makter å trekke de lange linjer.

Universitetet i Oslo har endret Norge og verden i 207 år. De som trenger sommerlektyre og vil vite mer om UiOs lange historie og viktige bidrag til endringene, kan gå til nettsidene laget i forbindelse med UiOs 200-års jubileum. Vi endrer fortsatt Norge og verden, og det vil vi gjøre også i framtiden. La meg illustrere dette med tre eksempler fra siste uke.

Dersom spørsmålet er: Hvem hjelper 1.5 milliarder mennesker i 67 land i det Globale Sør? Så er svaret: helseinformasjonsystemet District Health Information System som benyttes av stadig flere utviklingsland og globale aktører. Systemet er basert på åpen kildekode. Det krever ikke dyre lisenser. Det har derimot revolusjonert innsamling og bruk av helsedata i utviklingsland og har vist seg svært viktig for effektiv bekjempelse av epidemier. Og det hele er utviklet av UiO-forskere og lærere med søskenparet Kristin og Jørn Braa i spissen.

 

Dersom spørsmålet er: Hvem vant prestisjetung EU-pris for kvinnelige innovatører denne uken? Så er svaret: Karen Dolva, en fantastisk sterk UiO-kandidat. Dolva har skapt oppstartsbedriften No Isolation. Dere har sikkert sett robotene deres i aksjon. De har utviklet roboter som lar langtidssyke barn være aktivt med i skolehverdagen. For dere som ikke allerede dere har sett den, så anbefaler jeg videoen som viser hvordan roboten hjalp den multihandikappede Everton-tilhengeren Jack til å representere laget som klubbmaskot. Videoen som viser hvordan Jack kunne følge sine helter ut på banen før kamp er sterk. Det er mange barn som får et bedre liv ved hjelp av Karen Dolvas teknologi. Hun er et strålende eksempel på hvordan UiO-kandidater endrer samfunnet og menneskers liv.

Karen Dolva. Fotograf: Linn Eirin Paulsen. Lisens: CC BY 4.0

Mandag hadde rektor æren av å ønske 550 studenter fra 90 land velkommen til seks uker med læring og sosialt samvær på tvers av nasjonale, sosiale og religiøse grenser. I UiOs Internasjonale sommerskole, som er blitt arrangert siden 1947, krever vi mer enn passiv toleranse: Come to Norway – Experience the world! Vi utfordrer studentene og oss selv og skaper arenaer for utveksling av ideer og tanker. Her møter studenter den norske virkeligheten, og under den første uken av sommerskolen heiser vi regnbueflagget til topps på UiO! Sommerskolestudentene tar med seg nye perspektiver og forhåpentligvis også ny forståelse og større toleranse videre i livet. UiO har utdannet og dannet 30000 studenter gjennom sommerskolen over 72 år.

Dette er historier bare fra den siste uken! En annen uke ville gitt andre eksempler fra andre deler av mangfoldige UiO.

Disse og en rekke andre historier om kunnskapsrike og kreative UiO tar vi med oss inn i en sommerferie vi skal nyte til fulle. Vi sier takk til dere alle på store, fantastiske UiO! UiO er et ledende europeisk universitet. Dette sier mye om kvaliteten på arbeidet som utføres i Universitetets hjerte, og om oss alle. God sommer til hver enkelt av dere!

En riktig god sommer også til våre mange og viktige samarbeidspartnere!

Av Svein Stølen
Publisert 30. juni 2018 23:00 - Sist endret 24. sep. 2018 12:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.