The Guild og Europeisk forskningspolitikk

The Guild har siden etableringen sommeren 2016 utviklet seg til en viktig aktør i Europeisk forskningspolitikk, og til et svært viktig nettverk for UiO. Fredag var det generalforsamling i Wien og en anledning til både å se tilbake på året som har gått, og frem mot året som kommer.

Åse Gornizka representerte UiO da The Guild og Russell group inviterte sentrale beslutningstakere i Brüssel til debatt om Science for society tidligere ihøst. Foto: Aud Tønnessen / UiO

Basert på våre strategiske mål (se under) har The Guilds imponerende Brussel-kontor ikke minst jobbet i kulissene for å sikre tre viktige perspektiver i EUs forskningspolitikk; kvalitet som hovedprinsipp, nødvendigheten av en tydelig rolle for samfunnsvitenskap og humanoria når samfunnets utfordringer skal løses samt koplingen mellom forskning og utdanning. Vi ser vi har innflytelse.

Under fredagens generalforsamling møtte vi Østerrikets statsråd for forskning og utdanning Heinz Faßmann, en mann med stor innflytelse under Østerikets presidentskap. Tema var det nye rammeprogrammet og ikke minst de kommende missions (fem av disse ble offentliggjort tidligere denne uken), strategisk programmering som nytt virkemiddel, samt det økende gapet EU-13-landene med rette ønsker å utfordre. Horisont 2020 har ikke minsket gapet, snarere tvert om - EU-13 landende har hentet en mindre andel av Horisont2020 enn de gjorde i det syvende rammeprogrammet. Gode diskusjoner, og vi er ikke minst opptatt av å sikre videre innflytelse på politikkutformingen i EU.

19 universiteter med mer enn 700 000 studenter utgjør The Guild of European Research-intensive universities

Vi ser nå med spenning frem til kommende ukes pilot-utlysning for etableringen av Europeiske Universiteter hvor det legges opp til at fem til syv universiteter på tvers av Europa inngår et tett partnerskap med utdanning som hovedfokus. ‘European Universities’ are key to delivering on the vision of a European Education Area by 2025, heter det. Dette er et initiativ som naturlig nok har generert mye aktivitet, og som fikk mye oppmerksomhet i Wien. Vi er fornøyd med vår egen posisjon i forhold til denne viktige utlysningen, og vil komme tilbake til saken rimelig raskt.

Hva om vi ser frem mot The Guilds arbeid det kommende året? Arbeidsplanen har størst tyngde, naturlig nok, på påvirkning av politikk (vårt viktigste strategiske mål). Horisont Europa, Erasmus, de tematiske klusterne i Pillar 2 (global challenges and industrial competitivenes) og den strategisk programmeringen av disse, samt brobyggingen mellom forskning og utdanning. Vi lover å engasjere oss og involvere sterke fagpersoner.

Thought-leadership (strategisk mål 2) vil i 2018-19 dreie seg om Nord-sør dialogen i forskning og utdanning samt bærekraftsmålene, mens vi forøvrig utnytter nettverket til å lære på tvers; vi har arbeidsgrupper som for eksempel deler erfaring knyttet til kvalitetssikring og forskerstøtte. Vi hadde forøvrig livlige debatter om Brexit og Plan S torsdag kveld. En Plan S Guild-blogg er under utarbeidelse. 

UiO har totalt sett tatt en aktiv rolle i The Guild, og torsdag og fredag tok Det juridiske fakultetet med Dag Michaelsen i spissen, i mot jussdekaner fra 13 partneruniversiteter. Tema var hvordan de juridiske fakultetene og fagmiljøene kan jobbe sammen for å maksimere samarbeid og partnerskap. En godt initativ som mine rektorkollegaer i Europa hadde notert seg med glede.

Forankringen intern ved UiO er videre særdeles viktig, og fra 2019 vil vi etablere et forum for alle som er involvert i ulike roller i The Guild. Vi vil møtes to ganger i året for å diskutere og spre kunnskap om The Guild. Forum for forskningsdekaner (FFD) er forøvrig en særdeles viktig arena hvor EU spørsmål tas opp jevnlig. Vi skal sørge for å kople arbeidet i The Guild og FFD bedre.

Takk til alle som har engasjert seg i dette arbeidet. Jeg er overbevist om at vi gjør en forskjell når EUs forskning og utdanningspolitikk utvikles.

Publisert 20. okt. 2018 12:55 - Sist endret 15. nov. 2018 08:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.