Tour de Chine

Da er UiOs Kina-delegasjon vel hjemme. Jeg mener vi har gjennomført en viktig reise. Vi har besøkt ledelsen ved fire topp universiteter samt Chinese Academy of Sciences (CAS) og deltatt i flere av arrangementene under Kunnskap-departementets (KD) og Helse og Omsorg-departementets (HOD) delegasjonsreiser. Interessant også å møte kinesiske sykehusledere med sterk interesse for UiO. Reisen skal følges opp i året og årene som kommer.

Bildet kan inneholde: vår, offentlig område, botanikk, gå, campus.

Rektoratet ved Tsinghua University er lokalisert i et tradisjonelt bygg i en fantastisk keiserlig park. Vice-president Prof. Qi-Kun Xue og undertegnede. Foto: Stein Roar Fredriksen / UiO

UiO har en unik posisjon nasjonalt med særlig sterke forskningsmiljøer på kultur, språk, politikk og samfunn i Øst-Asia. Kina og Japan har allerede i flere år hatt status som prioriterte land for UiO og er begge omfattet av regjeringens Panoramastrategi (2016-2020) med tilhørende finansieringsmekanismer. Oppsummert kan man si at UiO har langt og godt samarbeid med begge disse landene, mens samarbeidet med andre relevante land i regionen synes å ha mindre omfang. F.eks. dreier samarbeid i Sør-Korea seg p.t. i all hovedsak om studentmobilitet og bare i begrenset grad om forskning. 

Samtale med President Prof. Zhaohui Wu ved Zhejiang University

Det er i en slik kontekst økt innsats og fokus på Øst-Asia må sees. Vi mener institusjonelle grep og et økt fokus fra universitetsledelsen kan styrke UiOs omfattende samarbeid i regionen, samt bidra til å underbygge fakultetenes egne prioriteringer. Vi har startet med å se mot kinesiske institusjoner, da det her er et betydelig potensial og behov for å iverksette tiltak relativt raskt. Kina investerer tungt innen forskning, og noen av verdens beste universiteter vokser frem der. Universiteter som UiO må samarbeide med om vi skal henge med i forskningsfronten. Vi finner ikke løsninger på vår tids store utfordringer uten å ha Kina med på laget.

UiOs delegasjon møtte ledelsen ved fire av Kinas seks høyest rangerte universiteter under delegasjonsreisen.
UiO besøkte ledelsen ved fire av Kinas seks høyest rangerte universiteter under delegasjonsreisen. Figuren er fra Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020 (PDF).

UiOs samarbeid med kinesiske institusjoner bygger på langvarig akademisk kontakt som har gitt seg utslag i en bred forsknings- og utdanningsportefølje der samtlige fakulteter er engasjert, og som er størst og bredest blant norske institusjoner. Dette har blant annet resultert i et stadig økende antall sampubliseringer. Allerede i 1995/96 etablerte UiO forskning- og utdanningssamarbeid med ledende universiteter og forskningsinstitusjoner i Kina, som Peking University og Fudan University. 

Mange felles muligheter og utfordringer ble diskutert i møtet med President Prof. Xu Ningsheng, Fudan University. Obligatorisk fotosesjon fulgte.

Samarbeidet spenner vidt, fra enkeltforskeres samarbeid med kinesiske miljøer og professor II-lignende stillinger ved kinesiske institusjoner, til større forskningsprosjekter og forskjellige former for studentutveksling og Ph.D.-samarbeid med disputas ved UiO. Det er viktig at alle disse meget forskjellige former for samarbeid med kinesiske institusjoner anerkjennes som en del av UiOs internasjonale profil og tilstedeværelse i Øst-Asia. Spesielt er det viktig å videreføre dagens praksis med nærhetsmodell i valg av samarbeidspartnere og utvikling av forsker til forsker samarbeid. 

Vi har tatt som utgangspunkt at UiOs satsning i Øst-Asia bør bygge på faglig kvalitet og allerede eksisterende samarbeid og prioriteringer. En bredt sammensatt arbeidsgruppe (se ramme) foreslo i høst fire konkrete tiltak rettet mot kinesiske institusjoner, som en første fase av en økt satsing på Øst-Asia. Det er disse fire tiltakene vi nå har fulgt opp.

Styrke profilering og bruk av Nordic Centre Fudan (NCF)

Arbeidsgruppen mente UiO bør gjøre mer nytte av Nordisk Senter på Fudan Universitet. Besøket ved Fudan Universitetet viste tydelig potensialet. Vi har blogget om denne delen av delegasjonsreisen tidligere.

Etablere 2-3 strategiske partnerskap i Kina

Tekst
Gruppefoto fra vårt besøk ved Zhejiang universitetet.

Vi har også blogget om vårt besøk ved Zhejiang Universitetet, hvor vi ønsker å utvikle en to-node senterkonstruksjon med arbeidstittel Sino-Norwegian Centre for the Study of Society and Environment. Dette vil bli ett av de strategiske partnerskapene vi etablerer i Kina. Møtet ble fulgt opp med en svært interessant ekskursjon på Beijing - Hangzhou kanalen forrige helg. Her skal norske studenter være med å studere båtfolkets liv og kultur i et Kina i rask endring. Zhejiang universitetet dekker besøket (på kinesisk).

Knytte UiOs Øst-Asia satsing til UiOs tverrfakultære satsinger

Møte på Peking University med blant annet visepresident, Prof. Wang Bo. 
 

Haldor Byrkjeflot, Vebjørn Bakken og Finn-Eirik Johansen representerte våre tre tverrfaglige strategiske satsinger på reisen. Mye av UiOs eksisterende samarbeid med kinesiske institusjoner faller godt inn under UiO: Energi, UiO: Livsvitenskap og UiO: Norden, og det er et godt utgangspunkt for videreutvikling av samarbeidet. Spesielt de to siste ble fokus under diskusjoner med vise-rektor ved Peking University. En viktig institusjon for UiO, ikke minst fordi vi hvert år sender ca 40 språkstudenter dit. Potensialet for økt smarbeid er betydelig.

President Qiu Yong
President Prof. Qiu Yong, Tsinghua University, overrekker det synlige beviset på et æresprofessorat til Nils-Christian Stenseth

UiO: energi var et meget godt utgangspunkt i diskusjonene med Tsinghua University, hvor Nils Christian Stenseth og UiO ble beæret med en æresprofessortittel. Videre arrangerte vi tre faglige seminarer i samarbeid med Tsinghua universitetet. Tema var økologisk sivilisasjon, pest og avanserte materialer. Her er Tsinghuas egen pressedekning av besøket.

UiO delegasjonsreise til Kina våren 2018  

Vi startet med fire dager som en ren UiO-delegasjon, før vi tilbrakte to dager i lag med den store norske KD-delegasjonen ledet av Statsråd Iselin Nybø. Interessant også å få en gjesteopptreden på HODs delegasjonsreise. Norske universitetssykehus er tett koplet på norske universiteter. Denne koplingen

Tekst her
Shanghai by night. Statsråd Bent Høie, generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel og et lite knippe kinesiske sykehusledere.

er, dersom jeg forsto mine middagssamtaler korrekt, enda sterkere i Kina. Fudan hadde for eksempel 16 universitetssykehus knyttet til seg. Seks av disse i en spesielt nær relasjon, hvor universitetssykehusene faktisk ble drevet av universitetet. To av direktørene jeg møtte kunne fortelle om 4 millioner pasienter årlig. Interessen for UiO var betydelig for eksempel ved Renji og Huadong Hospitals, og disse og flere annonserte interesse for besøk til UiO og OUS tidlig på høste

Dette fjerde tiltaket er med andre ord gjennomført. Vi har blitt tatt vel hånd om både faglig og sosialt, og er takknemlig for det. Det er fint å være rektor for et sterkt universitet som UiO på en slik reise. Vi blir tatt svært godt i mot, og jeg vet at vi alltid fremstår som den kvalitetsinstitusjonen som vi er. 

Takk til alle som har bidratt både før og under delegasjonsreisen. En intens delegasjonsreise, men også hyggelig som vist ved disse bildene fra alumitreffet i Beijing. «Reisen» er dog ikke over. Det er det pågående faglige samarbeidet som er det viktige. 

 

Publisert 21. apr. 2018 09:37 - Sist endret 8. mars 2021 16:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.