Tour de Guild - 3dje etappe

Internasjonalisering og ‘natur’ var hovedtema da vi på vår Tour de Guild besøkte Nederland torsdag og fredag. Torsdagens besøk ved Radboud University blåste rett og slett bort. 8 timer forsinkelse på Gardermoen, etterfulgt av togstopp i Holland og minst 200 m drosjekø på Schiphol var dagens fasit. På den annen side, vi fikk tenkt og jobbet mye på turen!

UiO besøker Groningen University: i møte med Paul Bolt, Head of strategy and international relations og Jodien Houwers, Senior policy advisor

Fredag var Groningen University vertsskap. Et tydelig internasjonalt orientert toppuniversitet med klare strategiske mål for rekruttering av både studenter og ansatte. Opptatt av den «rette miksen» av Nederlandske og internasjonale studenter, strategiske avtaler med de beste universitetene globalt og med klare mål for bruken av utenlandssenterene - som de feks har i Roma, Athen og St. Petersburg .. På mange måter er universitetene i Groningen og Oslo like; antall studenter, budsjett, internasjonale rangeringer og altså utenlandssentere. Vel, vi har ikke et mål om å bygge en campus for flere tusen studenter i Kina. Det har universitetet i Groningen.

The Guilds videre utvikling var naturlig nok også tema. Vi ønsker å bidra til å sette den forskningspolitiske agenden i Europa. Både tettere kopling av forskning og utdanning og viktigheten av reell tverrfaglighet var tema. De stadig mer frekvente jordskjelvene i regionen som følge av naturgassutvinning over mange år ble trukket frem som et skremmende og aktuelt eksempel på en problemstilling hvor teknologi alene ikke er løsningen. Problemet er så åpenbart. Hva er det da i samfunnet som gjør at vi ikke klarer å se og løse problemet? Vel, se problemet - det gjør de nå. Fredag kveld skulle President Poppema gå i fakkeltog med byens studenter og innbyggere.

Veien videre? Tirsdag møtes vise-rektorer fra ni Guild universiteter i Kollegierommet i sentrum. UiO og Åse er vertsskap for et møte med Knowledge for Sustainability som tema. Nord-sør problematikk står sentralt. Her har Universitetet i Oslo nå tatt en førende rolle i the Guild.

Og så jobber vi videre med våre forslag til missions for EUs niende rammeprogram. Akkurat hva en mission er er fortsatt uklart, men de fem Guild forslagene er vel mottatt i Brussel. Temaene er gode, og forslagene må utvikles videre når ‘tåken letter’ og det blir klart hvordan disse skal konstrueres. Vi tror det kommer tydeligere signaler i mars. I mellomtiden vurderer vi hvordan vi kan bidra til at det utvikles forsker til forsker kontakter innen disse temaene og innen the Guild.

Tour de Guild fortsetter, men kommende etapper blir mer målrettede. Og noen etapper vil finne sted i Oslo. University of Warwick vil feks gjerne få mer informasjon om vårt arbeid for å koble universitet og byen tettere. Samarbeidet med Oslo kommune. 

Potensialet i the Guild er stort. Vi har kommet langt på 18 måneder.

Publisert 20. jan. 2018 10:38 - Sist endret 16. apr. 2018 09:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.