UiOs utvidede tilbud om kompetanseutvikling for ledere

Ikke sjelden kritiseres universitetene for at de ikke legger nok vekt på utvikling av ledere og lederkompetanse. Vi har helt klart våre utfordringer, men kritikken er overdrevet. UiO har de siste årene satset mye på å bygge opp ledelseskompetansen i egen organisasjon.

Torsdag 1 februar er det frist for å melde seg på UiOs kurs i forskningsledelse og i utdanningsledelse. Påmelding skjer via enheten du er tilknyttet, og enheten kan ha tidligere interne frister. Men er det for sent denne gangen så vit at det kommer nye muligheter. Dette er viktige kurs som har hatt en betydelig innflytelse på utviklingen av vårt eget universitet i lang tid.

Forskningslederprogrammene tilbyr forskningsledere intensive utviklingsforløp. Tidligere deltakere rapporterer om et stort personlig utbytte og verdifull inspirasjon. Mange utvikler også viktige nettverk på tvers av fag og disipliner gjennom å gå på disse kursene. Målet er å bidra til å bygge gode forskningsmiljøer og gjennom det sørge for gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid. Denne våren tilbys både starting og consolidating level. Programmene tilbys vekselvis på norsk og engelsk. Rundt 500 forskningledere har vært igjennom dette populære og svært gode kurstilbudet.

Kurset i utdanningsledelse har en kortere historie. Det er det femte kullet som nå skal i gang. Tilbudet retter seg til ansatte i ulike lederrollene innen utdanningsfeltet. Deltakerne lærer om egen rolle, om egen organisasjon, om samarbeidsmuligheter og hvordan deltakerne selv kan bidra til det viktige arbeidet med å utvikle utdanningstilbudet ved UiO.

Vi har for øvrig et bredt kurstilbud som kontinuerlig videreutvikles. Ferdighetskurs som øker bevisstheten rundt, tilfører kunnskap om og gir målrettet utvikling av konkrete ferdigheter som er viktige i ulike lederroller for eksempel. Eksempler på dette kan være kommunikasjonstrening eller konflikthåndtering.

Enhet for HMS og beredskap bidrar til grunnopplæringen innen HMS ved UiO, med særlig vekt på lovpålagt opplæring og HMS for ledere. Enheten kan tilby en rekke tilpassede kurs for enhetene - gjerne i samarbeid med Avdeling for personalstøtte eller Bedriftshelsetjenesten. 

Og tilbudet videreutvikles hele tiden. For tiden utvikles et kurs i samarbeid med Likestilling og diskrimineringsombudet (LDO). Temaet er trakassering og målgruppen er i første omgang ledere (vitenskaplige, tekniske og administrative) på universitet (inklusive USIT, EA, UB etc), fakultet og instituttnivå. Studentledernes behov skal også ivaretas. Dette er en del av de tiltakene vi har lovet i oppfølgingen av en høst som har avdekket store arbeidsmiljøutfordringer i det norske arbeidslivet og ved universitetene.

For å verne om ytringsfrihet og akademisk frihet må vi sikre et arbeidsmiljø og læringsmiljø som fremmer ytringsvilje og ytringsmot, som vet å beskytte ansatte og studenter når vanskeligheter oppstår. Dette krever tydelige verdier, en klar vilje til reell oppfølging og en målrettet satsning på kompetanseutvikling for ledere.

Publisert 28. jan. 2018 12:24 - Sist endret 16. apr. 2018 09:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.