Universitet i utvikling

Det tas ofte til orde for at universitetene må snus opp ned, at vi må moderniseres, at vi ikke evner å endre oss. Og: Jo, selvsagt må vi utvikle oss, men det gjør vi da vitterlig også kontinuerlig. Men i en slik utvikling er det som Åse og Gro skrev i sin oppsummering etter bærekraftskonferansen i Bergen nylig, et dårlig råd å be oss endre Universitetets DNA. For å få til gode og varige endringer må vi arbeide med dynamikken i akademia - ikke mot den. La meg illustrere hva jeg mener ved å reflektere over den uken vi nettopp har lagt bak oss.

Her tar jeg imot statsråd Iselin Nybø på forrige ukes Life Science konferanse i Aulaen.

På UiO har Oslo Life Science vært ukas klart mest omfattende arrangement. Det hele startet for tre år siden med en fire timers konferanse i Universitetets aula. Målet den gang var å skape en dynamisk arena for livsvitenskap hvor akademia, politikk, næringsliv og forvaltning kunne møtes. Nå er vi et godt sted videre. Årets konferanse startet mandag med Darwin day, og ble avsluttet fire dager senere med Lysvandring i Botanisk hage ved NHM torsdag kveld. Nær 3000 mennesker strømmet til parken og kunne glede seg over et flott avslutningsarrangement. Neste år vurderer vi å lage flere slike arrangementer rettet mot allmenheten. Det er viktig at Oslo og byens borgere blir kjent med UiO og kan møte kunnskapen som blir til og forvaltes hos oss.

Kulturminister Trine Skei Grande var blant de mange som tok turen til Botanisk hage tordag kveld. Foto: Kristin Vinje/UiO

Årets arrangement fokuserte også tydelig på kommende generasjoner og på talenter blant våre studenter, doktorgradsstudenter og postdoktorer. Young talents fokuserte på karriereutvikling, oppstartsseminaret for SPARK Norway på innovasjon og entreprenørskap. Viserektor Per Morten hadde gleden av å åpne dette seminaret og han og visedekan på MatNat, Kristin Vinje, vil blogge om dette senere i uken. Dette er viktig fokusområder også i årene som kommer.

Jeg vil gjerne fremheve samarbeidet vi har hatt med Oslo Universitetssykehus, NMBU, Legemiddelindustrien, Bioteknologirådet og ikke minst med Oslo kommune. Dette samarbeidet har vært helt avgjørende for gjennomføringen av de mange arrangementene og ble nok et eksempel på de store mulighetene som ligger i UiO i samspill - internt og eksternt.

Jeg fikk selv kun tid til hovedarrangementet i aulaen tirsdag, mottakelsen i Rådhuset samt to middager. Det skjer selvsagt for mye til at jeg kan delta på alt. Samtidig med Aulaarrangementet tirsdag, holdt for eksempel Francis Fukuyama foredrag i regi av Senter for utvikling og miljø (SUM). Identity Politics and Global Populism var tittelen på dette foredraget av en av nåtidens fremste tenkere, som viserektor Åse var så heldig å få med seg.

Francis Fukuyama foreleste for engasjerte studenter tirsdag. Fukuyama er professor på Stanford, og er en av bidragsyterne til UiO-MOOCen What Works på Senter for utvikling og miljø (SUM). Foto: Marianne Knarud/UiO

Tirsdag var også dagen for et stort arrangement i samarbeid med OsloMet; Jenter og teknologi 2018. Det ble åpnet av Curt Rice og prorektor Gro. Det er godt å være en del av et rektorteam. Det er viktig for rektoratet å være tilstede på slike sentrale foredrag og arrangementer, og det klarer vi som oftest.

God stemning på konferansen Jenter og teknologi. Foto: Benjamin A. Ward

Torsdag hadde vi gleden av å være med Universitetsbiblioteket da de fikk besøk av sentrale studentpolitikere i NSO. Jeg har dessverre alt for ofte hørt sentrale studentaktører fortelle om hvor langt bak vi er når det gjelder moderne læringsmiljø. Da var det en stor glede å se hva Universitetsbiblioteket tilbyr, og høre flere gode eksempler på alternative undervisningsmetoder og studentinvolvering. Shut up & write som ble arrangert fredag, er bare ett eksempel på tilbudet.

 

Vi kunne komplementert denne reklameforestillingen med eksempler fra ulike fagmiljøer. Læringsmiljøarealer har blitt prioritert av mange grunnenheter de siste årene, og vi kunne både vist flipped class rooms og andre moderne fasiliteter. Jeg håper likevel at vi har knust noen myter denne uken. UiO er rimelig gode på læringsmiljøutvikling. Og vi gleder oss til å se den videre utviklingen av Senter for læring og utdanning, LINK, som også skal få en plass i bibliotekets lokaler.

Det er viktig å understreke at jeg ikke sier at vi skal hvile på våre laurbær. Kvalitetsforbedring og utvikling må være en del vår hverdag. Men vi må være tydelige på de kvaliteter vi allerede har utviklet.

Og uka forøvrig? For min del har den bestått av styremøte i Oslo Universitetssykehus, Sentralbanksjefens tale og middag, og mye annet.

Det jeg ikke rakk denne uken var kulturtilbudet. Jeg rakk dessverre ikke lunsj med kultur hvor Ole Bøhn presenterte musikk av to jødiske komponister. Heller ikke åpningen av  Gauguin og Munch i Munchmuseet fredag. Derimot var det en glede å lese utkastet til årsmelding fra vårt tredje universitetsmuseum, Baroniet Rosendal. Der har Anne Grete Honerød og Reidar Nedrebø gjort en formidabel jobb som har resultert i en fantastisk museumsvirksomhet sentrert rundt slottet datert 1665. Baroniet hadde 65000 besøkende i 2017 i den relativt korte sesongen fra medio mai til september. Jeg gleder meg til årets Kammermusikkfestival i Rosendal med Leif Ove Andsnes som primus motor.

Etter et aktivt første halvår ser jeg frem til fortsettelsen. Ikke minst til noen kommende paneldebatter. Det har jeg ikke alltid rukket det første halvåret. Det starter på NMBU onsdag førstkommende. Tema er #metoo. Det er også det overordnede temaet i en paneldebatt i Realfagsbiblioteket 27. februar og i Professorboligen på kvinnedagen.

Dag Hessens nye bok Sannhet til salgs lanseres i et frokostmøte 28 februar. Da skal Iselin Nybø, Dag og jeg samtale over et viktig tema. Er den frie forskningen truet? - spør vel egentlig Dag.

Og til sist men ikke minst, 1 mars er tverrfaglighet tema på NFRs store konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken. Da ser vi mot EUs kommende rammeprogram og de såkalte missions. Det blir ikke minst spennende å høre Mariana Mazzucato som jo har en stor rolle i utviklingen av disse missions. Det er spennende dager. Gode dager. Det er virkelig et privilegium å være rektor ved UiO.

Av Svein Stølen
Publisert 19. feb. 2018 13:29 - Sist endret 8. mars 2021 16:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.