Arendalsuka: Vekst i helsenæringen på agendaen

Denne uka er Norge i Arendal, og UiO er selvsagt på plass. To av arrangementene våre onsdag 15. august handler om livsvitenskap og vekst i helsenæringen. Der er UiO en sentral aktør i verdikjeden fra grunnforskning til produkt.

Bildekollasj av deltakerne på et livsvitenskap-arrangement.

Vi samler en rekke representanter fra akademia, næringsliv, virkemiddelapparat og politikk til to livsvitenskaparrangementer på MS Sunnhordland 15. august.

Mange har fått med seg at Universitetet i Oslo (UiO) skal bygge et gigantisk livsvitenskapsbygg – Norges største enkeltstående forsknings- og undervisningsbygg.

Regjeringen og Stortinget har klare forventninger til at bygget skal bidra til verdiskaping og økt konkurransekraft innen livsvitenskap, og at bygget skal skape verdier fra dag én. Vi har klare ambisjoner om å innfri forventningene og gjøre Oslo til en livsvitenskapsby å regne med. Det krever at vi setter i gang tiltak allerede nå seks år før bygget skal tas i bruk i 2024.

Les mer om livsvitenskapsbygget.

Nytt innovasjonsprogram tar gode ideer videre

Ett av tiltakene UiOs store tverrfaglige satsing på livsvitenskap, UiO:Livsvitenskap, har satt i gang, er innovasjonsprogrammet SPARK Norway. Programmet skal bygge bro mellom akademia og industri og bidra til at flere ideer fra grunnforskning blir satt ut i livet og kommer pasienter og samfunn til gode.

Forskere som blir tatt opp i programmet, får blant annet veiledning fra erfarne mentorer fra akademia, sykehus, industri og ventureselskaper samt milepælsbasert finansiering.

En av dem som er tatt opp, er Simone Mester. Hun prøver å få kreftmedisiner til å bli mer effektive ved å bli lengre i kroppen. Hun er ansatt som forsker ved UiO, og nå august ble hun doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus. Hun kommer fra miljøet til UiOs egen innovasjonsdronning Inger Sandlie der Jan Terje Andersen som har et like godt blikk for innovasjon, har tatt over roret.

Les hvordan Simone Mester har gjort kometkarriere som forsker

Etter modell fra SPARK Stanford

SPARK Norway er basert på velrenommerte SPARK Stanford som er godt utprøvd, og som vi vet virker. Norge er det tredje landet i Europa etter Tyskland og Finland som får på plass et SPARK-program. Denne uka presenterer UiO, Legemiddelindustrien (LMI) og Inven2 programmet for andre universiteter, virkemiddelapparat og politikere. Kanskje kan flere ha glede av tilsvarende program?

Les mer om arrangementet «SPARK Norway som modell for økt verdiskaping innen livsvitenskap» 15 august kl. 19.

Persontilpasset medisin har stor verdi

Et annet tiltak UiO:Livsvitenskap har satt i gang, er å finansiere tverrfaglige forskningsgrupper som skal løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø/bærekraft. En av de tverrfaglige gruppene jobber med persontilpasset medisin.

Dette er også tema for ett av møtene vårt under Arendalsuka der bakteppet er muligheten for å bygge ny helsenæring. Både vi og medarrangør LMI som befinner oss i hver vår ende av verdikjeden, mener Norge har gode forutsetninger som ikke blir utnyttet godt nok verken med tanke på behandlingstilbud for norske pasienter eller næringsutvikling.

Med en melding til Stortinget om helsenæring på trappene er det viktig at vi tar debatten nå om hvilke grep vi må ta. Vi ser at svenske myndigheter har utpekt persontilpasset medisin – også kalt presisjonsmedisin – til ett av sine satsingsområder i sin nye «Färdplan for life science».

Les mer om arrangementet «Verdien av persontilpasset medisin» 15. august kl. 10.30.

Vi ser fram til gode diskusjoner og håper flere av dere som er Arendal finner veien til UiOs base, MS Sunnhordland, for å besøke både disse to og andre arrangementer i regi av UiO.

Se alle UiOs arrangementer på Arendalsuka.

Av Per Morten Sandset
Publisert 15. aug. 2018 07:39 - Sist endret 16. mai 2019 09:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.