2019

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, grafisk design.
Publisert 21. aug. 2019 18:58

Du er slett ikke alene! En av ti innbyggere i Oslo er faktisk student! Og denne helgen kan du og dine medstudenter fra mange av Oslos utdanningsinstitusjoner virkelig sette preg på studentbyen Oslo.

Bildet kan inneholde: presentasjon, publikum, tekst, lesing, seminar.
Publisert 21. aug. 2019 08:49

Trond Blindheim og Thor Øivind Jensen tar i Aftenposten 13. august til orde for at arbeidslivets behov i mye større grad skal definere universitetenes aktiviteter. Selvsagt skal akademia og samfunnet ha god og tett kontakt, men forslagene fra Blindheim er like illevarslende, som argumentasjonen er dårlig begrunnet.

Henter forslag fra Google
Publisert 18. aug. 2019 07:00

15. august kl 12.00 ble årets Shanghai-rangering lansert. Kl. 12.01 var undersøkelsen kommentert i verdens aviser. Hvordan rangeres nasjonale universiteter i en global kontekst? Interessen der ute er langt større enn den er i Norge, men reaksjonsmønstrene kjenner vi igjen fra de hjemlige tvisynte reaksjonene på «tvangseksponeringen» til «Shanghai» som universitetene gjennomgår hvert år. 

Sykkelfest på campus i fjor
Publisert 16. aug. 2019 17:55

UiO har mange engasjerte studenter​ som tar miljøsaken på alvor. I forbindelse med studiestart er det flere arrangementer der miljø og bærekraft står i sentrum.

Henter forslag fra Google
Publisert 6. aug. 2019 08:13

Velkommen tilbake fra en vel fortjent ferie! Vi gleder oss stort til å fatt på ett nytt akademisk år. Mandag 12. august tar vi på vegne av hele UiO imot våre spente nye studenter på Universitetsplassen. Vi vet dere så følger opp og gir studentene ved hvert enkelt studieprogram en fin velkomstuke. Når studentene har fått sin velkomst, reiser vi og mange kollegaer til Arendalsuka hvor vi også i år har mange og interessante faglige arrangementer. 

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, samfunnet, ungdom, begivenhet.
Publisert 5. aug. 2019 14:59

UiO må ha som mål å være like godt kjent for fremragende utdanning, som for fremragende forskning. Målet skal vi nå gjennom en sterkere kobling mellom forskning og utdanning. Slik ivaretar og forvalter vi vår samfunnsbyggende og utviklende rolle.

Bildet kan inneholde: samfunnet, tekst, avis, tilpasning.
Publisert 3. aug. 2019 10:14

Vi må fremsnakke engasjementet for utdanning og undervisning – og koblingen mellom forskning og utdanning vi kan tilby våre studenter. Slik skal vi utvikle enda bedre pedagogiske modeller for alle studenter. Dette innlegget ble først publisert i Klassekampen, 2 august.

Bildet kan inneholde: fotografi, mennesker, snapshot, svart og hvit, stående.
Publisert 29. juli 2019 11:26

Det nye Honours-programmet på Universitetet i Oslo (UiO) vekker stor glede og noe kritikk. Hensikten med studiet er å møte behov i fremtidens arbeidsmarked for tverrfaglige tilnærminger kombinert med dyp faglig innsikt.

Henter forslag fra Google
Publisert 25. juli 2019 17:30

How do you build a good health system without doctors? Or a competent judicial system without lawyers? How do you combat climate change without biologists? Higher education is crucial to create sustainable societies; however, this is not clearly reflected in the international development agenda.

This Op-ed was first published in Times Higher Education in connection with the High Level Political Forum at the UN in New York in July. The authors were a part of the Norwegian delegation.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, mennesker, rød, ungdom, samfunnet.
Publisert 24. juli 2019 12:27

Universitetet i Oslo må bli like applaudert for kvaliteten og nytenkningen innen utdanning som innen forskning. Mye av kunsten ligger i å kople forskning og utdanning langt tettere. Det er svært gledelig å se spennende nye utdanningsinitiativ blomstre i UiOs indre, og som nå blir premiert med stor interesse fra unge søkere som kommer til UiO fordi de vil gjøre en forskjell i den verden vi lever i.

Bildet kan inneholde: avis, avispapir, tekst, utgivelse, nyheter.
Publisert 23. juli 2019 16:08

FrP vil stille politisk krav til "meningsmangfold" i forskningen på innvandrings-, integrerings og kriminalitetsområdet. Utspillet viser med all tydelighet at vi heller ikke i Norge kan ta den akademiske friheten for gitt. Angrep som dette truer ikke bare universitetet og forskningen, men også det liberale demokratiets kjerne, skriver jeg i dag i Klassekampen.

Henter forslag fra Google
Publisert 18. juli 2019 09:00

I Aftenposten 13. juli beskriver Birgitte C. Huitfeldt en situasjon der universitetsansatte og studenter i økende grad mener de har krav på beskyttelse mot ytringer, tekster, pensum eller personer. Ytringsfriheten er lett å forsvare når den verner uttalelser et flertall umiddelbart vil støtte. Men den viser seg mer krevende å praktisere, når den skal virke som vern av et mindretall og av kontroversielle eller ytterliggående utsagn. Vi mener akademia må tåle uenighet og meningsbrytninger. Det er viktigere enn på lenge å verne om en liberal ytringskultur. Dette debattinnlegget ble først publisert i Aftenposten 18 juni.

Bildet kan inneholde: begivenhet.
Publisert 5. juli 2019 16:09

Dette vårsemesteret har i betydelig grad handlet om europeisk forsknings- og utdanningspolitikk. Vi er inne i en svært viktig og spennende tid forskningspolitisk. Budsjettet til de tre pilarene i Horisont Europa skal fastlegges av det nye Europaparlamentet.

Henter forslag fra Google
Publisert 26. juni 2019 00:00

The crisis of academic freedom in Europe emerged as the main theme during the conference «Bologna Process beyond 2020; Fundamental Values of the EHEA» in Bologna this week.

Bildet kan inneholde: mennesker, moro, ungdom, ferie, smil.
Publisert 24. juni 2019 19:00

Today, we greet and meet 500 students from 87 different countries at the University of Oslo. We wish you all a warm welcome to the 73rd International Summer School!

Bildet kan inneholde: begivenhet, seremoni.
Publisert 24. juni 2019 11:01

Det var utrolig hyggelig å se UiOs brede deltakelse i Oslo Pride sist uke og i paraden lørdag. Toleranse, inkludering og samspill med samfunnet må aldri bli skrivebordsøvelser, derfor gikk UiO i paraden under parolen «Fryktløs kunnskap».

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, team, begivenhet, samfunnet, eiendom.
Publisert 21. juni 2019 14:14

For å lykkes må vi jobbe med å fjerne interne barrierer og utvikle mer fleksible arbeids- og organisasjonsformer.

Bildet kan inneholde: vann, natur, naturlige omgivelser, tre, himmel.
Publisert 20. juni 2019 06:32

I dag har Tone Lindheim og undertegnede gleden av å kunne ønske Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Ordfører Marianne Borgen, Byrådsleder Raymond Johansen, aktivist Penelope Lea og mange flere velkommen til Oslos grønne storstue, Naturhistorisk museum, og til en merkedag vi har sett fram til lenge.

Bildet kan inneholde: produkt, tekst, linje, font.
Publisert 15. juni 2019 09:03

På våre nye nettsider for bærekraft presenteres et utvalg av UiOs mangfoldige bidrag til å utvikle en bærekraftig verden. Det er inspirerende lesning; et lite utvalg, men likevel et mangfold av ulike aktiviteter som dekker mange av bærekraftsmålene. 

Pride 2018
Publisert 14. juni 2019 12:00

En rettighet er ikke vunnet for alltid – vi må hegne om den og kjempe for den. Derfor heiser vi regnbueflagget, derfor går vi i paraden. På UiO skal alle føle seg fri til å være den man er. 

Henter forslag fra Google
Publisert 13. juni 2019 16:55

Partnerskap for bærekraft var temaet jeg var invitert for å diskutere da DIKU og NFR onsdag presenterte en gjennomgang av INTPART-programmet etter 4 år og 4 utlysninger. 90 prosjekter har fått støtte på til sammen 370 millioner kroner, og UiO fikk skryt for å ha brukt programmet strategisk. Vår enkle strategi, som har gitt oss 28 prosjekter, kan kort oppsummeres med tre ord; kvalitet, langsiktighet og forsker-initiert.

Henter forslag fra Google
Publisert 10. juni 2019 06:32

Forskningsrådet inviterer oss på nytt med på et fellesløft, og foreslår denne gangen at vi går sammen om å finansiere radikalt tverrfaglig forskning. Jeg har vært positiv til tidligere fellesløft. De har tilført betydelige «friske» ressurser til langsiktig grunnleggende forskning med kvalitet som det helt avgjørende tildelingskriteriet. Forskningsrådets forslag er spenstig, men jeg forutsetter at et tverrfaglig fellesløft ikke svekker FRIPRO disiplinært.

Publisert 9. juni 2019 11:15

Den pågående debatten om forslag ved Nord universitet om å legge ned studiesteder stiller tydelig spørsmål om hvorvidt universitet- og høyskolesektorens autonomi respekteres.

Kreering i aulaen
Publisert 7. juni 2019 16:53

Som jeg blogget om tidligere i dag, kreerte vi i går 132 nye doktorander i Aulaen. En høytidelig seremoni, med flotte taler. Den flotteste av dem alle ble holdt av Sofie A.E. Høgestøl, en av kandidatene fra Det juridiske fakultet. Her er hennes tale. 

Henter forslag fra Google
Publisert 6. juni 2019 21:01

Det er lite som gleder meg mer enn våre kreeringsseremonier. Universitetets kjerneoppgaver er forskning, utdanning og å ta kunnskapen vi erverver i bruk. Det er det vi har feiret i dag. For våre doktorer er en viktig kraft i så måte!

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.