2019

Publisert 23. mars 2019 07:57

Det norske universitetssenteret i St. Petersburg er avviklet. Styret møttes for siste gang i går og markerte med det at epoken i Kaluskij pereulok 3 er over. Det var med blandede følelser jeg takket styret og ikke minst Senterleder Tamara Lönngren og styreleder Arne Bugge Amundsen for en strålende innsats for senteret og for det norsk-russiske samarbeidet gjennom mange år.

Publisert 20. mars 2019 09:06

Forskningsrådets ordning med Sentre for fremragende forskning (SFF) er svært viktig for Universitetet i Oslo, og vi tør påstå, for samfunnet.

Publisert 17. mars 2019 23:49

Breddeuniversitetetene utfordres i et stadig ekspanderende forskningssystem. Vi må analysere nøye om, og i så fall hvordan, ekstern finansiering påvirker slike institusjoners mulighet til å ivareta den nødvendige faglige bredden, og til å sikre og videreutvikle gode vilkår forgrunnleggende langsiktig forskning. (Innlegg først publisert i Khrono)

Publisert 14. mars 2019 17:00

I løpet av et år avlegges nærmere 500 doktorgrader på UiO. Det er en tredjedel av alle doktorgradene i Norge. Det er et enormt bidrag til den nasjonale og et viktig bidrag til den globale kunnskapsallmenningen og er en av årsakene til at UiO rangeres blant Europas beste og mest innovative universitet. Her er min tale under dagens kreering.

Publisert 11. mars 2019 21:37

Jeg håper den nye masteren i lederskap, etikk og samtalepraksis på Det teologiske fakultet vil bidra til å bygge medborgerskap og tillit.

Publisert 10. mars 2019 13:15

For UiO er båndet mellom utdanning og forskning uløselig og bidrar til å ivareta forskningens integritet. Det blir stadig viktigere å understreke dette.

Publisert 8. mars 2019 07:53

Flere jenter enn gutter velger høyere utdanning og de siste fem årene har flere kvinner enn menn avlagt doktorgrad ved UiO. Allikevel ser vi at mange kvinnelige forskere faller fra tidlig i forskerkarrieren. Vi må fortsatt jobbe systematisk for å motvirke dette. På veien gleder vi oss over gode forbilder som for eksempel professor Hege Christensen som fikk Olav Thons nasjonale pris for fremragende undervisning.

Foto: Morten Kanne-Hansen /UiO
Publisert 28. feb. 2019 07:47

Jeg er glad for oppropet for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO. Forskersamfunnet kollektive vilje og kraft skal man ikke kimse av.

Publisert 18. feb. 2019 15:09

Åpen vitenskap var årets tema under Darwin day-middagen under Oslo Life Science. En betydelig problemstilling i diskusjonen var faglig evaluering ved ansettelser; en viktig del av enhver ansettelse.

Publisert 12. feb. 2019 13:09

I dag ble Studiebarometeret 2018 lagt frem. Resultatene er viktige for arbeid både med utdanning og læringsmiljø ved UiO.

Publisert 11. feb. 2019 16:16

At all times, mankind has wondered what life is, how it occurs, and how it develops. What gives a human consciousness - the ability to think, remember, and plan.

Publisert 8. feb. 2019 15:20

Til alle tider har menneskeheten undret seg over hva liv er, hvordan det oppstår og hvordan det utvikler seg. Hva er det som gir mennesket bevissthet - evne til å tenke, huske og planlegge. Hva er det som fører til verdens store epidemier? Hvorfor reduseres biomangfoldet stadig raskere? Hvordan kan vi mette verdens stadig økende befolkning?

Publisert 7. feb. 2019 15:04

The young generation, who is inheriting our environmental sins, is transforming the public discourse and political debate.

Publisert 7. feb. 2019 08:44

Universitetet ønsker å ha balanse mellom kjønn på alle utdanninger: Flere jenter inn i teknologifag og flere gutter inn i pedagogiske fag. Derfor arrangerer vi i idag, 7. februar,  egen jentedag og guttedag hvor teknologi og pedagogikk står i sentrum.

Publisert 3. feb. 2019 09:32

Vi trenger endringer i stillingsstrukturen og en helhetlig personalpolitikk for å møte behovene fra samfunnet, og for å gjøre det bedre for den enkelte ansatte. 

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, klippet snoren for å åpne Oscar.
Publisert 1. feb. 2019 09:26

Infrastruktur er en sterk driver for god vitenskap. Metoder som i dag er en selvfølge, var en gang eksoterisk og grensesprengende. Historien viser at nye metoder gir ny kunnskap og nye muligheter og kan endre utviklingen i store fagfelt.

Publisert 30. jan. 2019 12:24

Om to uker ønsker Universitetet i Oslo velkommen til konferansen Oslo Life Science for fjerde gang. Da med flere arrangement enn noen gang om helserelatert og miljørelatert livsvitenskap for akademia, sykehus, næringsliv og befolkningen generelt. Bli med du også!

Publisert 28. jan. 2019 15:46

UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Vi har flere fremragende forskningsmiljøer enn noe annet norsk universitet.

Publisert 23. jan. 2019 08:14

Bærekraftsarbeid kan ikke bare være et tema i festtaler, men må integreres i hverdagen. Jo, vi skal utvikle kunnskap. Jo, vi skal utdanne kunnskapsrike, samfunnsbevisste kandidater, men vi må også gå foran som et godt eksempel her og nå. Hvert land, hver bedrift, hver by, hver organisasjon og hver enkelt av oss må mobilisere for å dramatisk kutte klimagassutslippene. Derfor kartlegger vi nå hvordan den daglige driften av UiO påvirker miljøet. Mest oppmerksomhet får klimafotavtrykket. Egne praksiser og rutiner skal analyseres og vurderes for å sikre en mest mulig bærekraftig drift av UiO.

Publisert 16. jan. 2019 15:37

Oppmerksomhetsunderskudd er et begrep jeg ofte reflekterer rundt. Hvor mange saker kan vi løfte samtidig og i hvilket tempo?

Publisert 7. jan. 2019 12:23

Oslo er Europas Miljøhovedstad i 2019. Fredag gikk den offisielle åpningen av stabelen i Rådhuset, og Oslo overtok stafettpinnen fra Nijmegen i Nederland.

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.