2019

Bildet kan inneholde: maleri, kunst, barnekunst, akvarellmaling, visuell kunst.
Publisert 31. des. 2019 09:59

Hva vil prege det kommende tiåret? Dype utviklingstrekk fra det tiåret vi har lagt bak oss, vil også kjennetegne tiden som ligger foran oss - en enda mer akutt klimakrise - store befolkningsbevegelser - overgangen til en mer kunnskapsbasert økonomi - sosiale ulikhetsprosesser. Men mye er usikkert og langt fra alt lar seg forutsi. Publisert i Khrono.

Bildet kan inneholde: offentlig tale, eyewear, briller.
Publisert 15. des. 2019 11:12

Torsdag 12. desember kreerte UiO årets siste doktorer. Lena Gross talte på vegne av de nye doktorene. Her er hennes tale. 

Bildet kan inneholde: tekst, grønn, linje, font, nummer.
Publisert 14. des. 2019 14:36

UiO har faglig bredde og grunnleggende langsiktig forskning som tydelige profil, og vår styrke innen samfunnsvitenskap og humaniora bidrar sterkt til vår posisjon i det globale institusjonslandskapet. Tallenes tale viser at kun Universitetet i Amsterdam har hentet flere ERC tildelinger (Starting, Consolidator, og Advanced Grants) siste to år. Rett bak oss på statistikken ligger University College London og Oxford University.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, begivenhet, team, samfunnet.
Publisert 13. des. 2019 10:40

For en uke det har vært! Vi har bidratt til å sette fred og menneskers rettigheter på agendaen gjennom Oslo Peace Days. Samtidig har vi høstet fruktene av godt og langsiktig arbeid.

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business, dress, formelt antrekk.
Publisert 28. nov. 2019 13:27

5.–12. desember er det klart for Oslo Peace Days for andre gang. Det blir dager fylt av debatter og foredrag, og ikke minst hedringer av dem som står fremst på barrikadene i kamp for fred, ytringsfrihet, religionsfrihet og menneskerettigheter.

Publisert 23. nov. 2019 12:19

Critical thinking has never been more important than it is today – when the world is facing enormous governance challenges. And to be able to contribute to the solutions of these challenges, universities need to protect academic freedom, both at home and abroad. 

Bildet kan inneholde: nyheter, tekst, avis, font, media.
Publisert 11. nov. 2019 12:19

Thirty years after the fall of the Berlin Wall, the hope of the revolutionaries of 1989 for a better world does not appear to have materialised. But that should not take away the extraordinary courage of those who took to the streets in the autumn of 1989, writes Jan Palmowski, Professor of Modern History in the School of Modern Languages and Cultures at the University of Warwick. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nettside.
Publisert 27. okt. 2019 14:35

The original Magna Charter Universitatum was fuelled by concerns over ‘economisation’ of higher education. The new one now being debated needs to address with clarity the need for university autonomy and academic freedom in times when political extremism, populism and nationalism are on the rise. First published in University World News 26 October.

Bildet kan inneholde: bildetekst, tilpasning.
Publisert 27. okt. 2019 14:26

Bygninger står for en tredjedel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk. Bærekraftige bygninger handler om materialbruk, avfallshåndtering, transport, energibruk og forurensing. Universitetet i Oslo er en stor byggherre. Vår visjon er at UiO skal ha en eiendomsutvikling og -forvaltning som er klimanøytral. Her følger fire utvalgte eksempler. Innlegget ble først publisert i Universitas 25 oktober.

Bildet kan inneholde: penger, valuta, mynt, landemerke, metall.
Publisert 24. okt. 2019 16:36

Banebrytende bidrag til kreftforskning, en helt nyoppdaget celletype i immunforsvaret og genenes betydning for psykiske lidelser. Anders Jahres medisinske priser tildeles noen av verdens viktigste bidrag til medisinsk forskning.

Bildet kan inneholde: begivenhet, konvensjon, publikum, bygning, rom.
Publisert 18. okt. 2019 12:03

Et velfungerende byråkrati er avgjørende for en velfungerende politisk orden og velferdsstat. Men hvilken kompetanse trenger fremtidens byråkrat, hva slags kunnskap er relevant for politikk og forvaltning og hvor får man den fra?

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.
Publisert 16. okt. 2019 07:18

Engasjementet er stort, og det er bra! Mange vil gjerne vite hva som skjer videre med klima- og miljøarbeidet, og hva UiO har gjort så langt. Her kommer en første gjennomgang med noen eksempler. Innlegget ble først publisert i Universitas 16. oktober. Innlegget vil følges opp med flere innlegg som går i mer detalj på utvalgte problemstillinger. Noen som viser hva som gjøres her og nå, og noen som ser fremover.

Bildet kan inneholde: håndtere, religiøst institutt, rite, cardinal, begivenhet.
Publisert 14. okt. 2019 07:27

Core academic values are the bedrock of the new UiO strategy - currently being written - for the coming decade. By 2030 yet another 70 000 students will have graduated from UiO. By 2030 new frontiers of science have been opened up by our researchers through cooperation with our partners. By 2030 our efforts have contributed to the protection of the global climate and the world’s sustainability. This is our academic responsibility. A responsibility that builds on academic freedom.

Bildet kan inneholde: eiendom, arkitektur, eiendom, bygning, urbant design.
Publisert 11. okt. 2019 18:48

Mindre variert studietilbud og svekking av det langsiktige samfunnsoppdraget til universiteter og høyskoler. Det kan bli resultatet av forslagene i en ny offentlig utredning. Innlegget ble først publisert i Dagbladet 10 oktober 2019.

Bildet kan inneholde: team, sosial gruppe, t skjorte, begivenhet.
Publisert 11. okt. 2019 18:41

Åpen forskning er et sentralt tema på den internasjonale forskningspolitiske agendaen. Dypest sett handler åpen forskning om demokratisering av kunnskap. Helt konkret innebærer det å gjøre forskningen tilgjengelig og å dele kunnskap på tvers av sektorer, samfunnslag og landegrenser. Å åpne forskningen er å sikre kritiske fornufts- og kunnskapsgrunnlag for et demokratisk styresett. Begrepet «åpen forskning» brukes imidlertid stadig oftere også på andre måter; og ser nå ut til å romme svært ulike og noen ganger motstridende mål. En noe kortere versjon er publisert i Morgenbladet 11 oktober 2019.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, parallell.
Publisert 10. okt. 2019 17:59

UiO er Norges fremste universitet med langsiktig grunnleggende forskning som styrke. Forskningen og kunnskapen må tas i bruk; gjennom formidling, gjennom bidrag til kunnskapsinformerte beslutninger og gjennom bidrag til nytt og etablert kunnskapsbasert arbeids- og næringsliv.

Bildet kan inneholde: medisinsk utstyr, hånd.
Publisert 8. okt. 2019 21:37

Universitetet i Oslo tar utfordringen og skal sørge for at langt flere leger utdannes i Norge. For å sikre kvalitet vil vi bygge på dagens sterke legeutdanning. For å sikre kvantitet vil vi samarbeide tett med flere sykehus innenfor Helse Sør-Øst. Først publisert i Aftenposten 6 oktober.

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO