2019 – med ønske om et godt og grønt Miljøhovedstadsår!

Oslo er Europas Miljøhovedstad i 2019. Fredag gikk den offisielle åpningen av stabelen i Rådhuset, og Oslo overtok stafettpinnen fra Nijmegen i Nederland.

Oslo vant denne statusen i konkurranse med 13 andre europeisk byer. Kriteriene er knyttet til temaer som klimautslipp, vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, tilgang til grøntarealer, biologisk mangfold og tilrettelegging for syklende og gående. Men statusen er ikke målet i seg selv. Målet for året som miljøhovedstad er å dyrke frem nye konkrete miljø- og klimaresultater. Det handler om det bedrifter og institusjoner gjør, men også om det hver enkelt av oss gjør. Derfor vil miljøhovedstadsåret i stor grad handle om å inspirere, engasjere og mobilisere hele Oslo til å bli med å øke takten i det grønne skiftet og rigge byen for grønn vekst – med blant annet et bredt spekter av arrangementer som verktøy.

Miljøhovedstadsåret er dermed først og fremst en enorm dugnad. Over 180 samarbeidspartnere har hittil meldt inn mer enn 350 arrangement til det offisielle programmet. UiO er selvsagt med som partner, og vi planlegger en rekke arrangement delvis i egen regi, men ikke minst i samarbeid med andre.

Tre helt overordnede stikkord beskriver vår plan for Miljøhovedstadsåret; kunnskap, langsiktighet og bærekraft. La oss starte med kunnskap. Å gjøre Oslo enda mer miljøvennlig krever kunnskap innenfor et bredt spekter av fagfelt. Derfor er vi svært glade for den viktige samarbeidsavtalen vi har med Oslo kommunesom handler om skolesamarbeid, internasjonalisering, innovasjon og campusutvikling. Dette er en bred inngang for Oslo kommune: Bruk oss! Utnytt all den kompetansen som er tilgjengelig i og rundt Oslo – hos oss, på andre universiteter og høyskoler, og på forskningsinstituttene! Og så lover vi på vår side at vi skal fortsette å utvikle ny, relevant kunnskap.

Langsiktighet er viktig, og det aller, aller viktigste vi skal gjøre i 2019 er det samme som vi gjorde i 1919 og i 1819. Vi skal eksportere oppdatert kunnskap til samfunnet rundt oss gjennom å utdanne knakende dyktige, samfunnsengasjerte kandidater – som så finner sine oppgaver i næringsliv og forvaltning, på skoler og sykehus – eller kanskje de starter sin egen virksomhet! Studentene må dessuten engasjeres under Miljøhovedstadsåret 2019 og vi har våre planer. Disse kommer vi tilbake til, men vi kan røpe at vi jobber med Oslo Bystudio: et sted der studenter og forskere sammen skal løse utfordringer i Oslo by. Vi jobber med Rektors utfordring: en konkret problemstilling fra Oslo by - som spesielt byens studenter utfordres til å komme med løsninger på.Begge disse tingene kommer vi tilbake med mer informasjon om og de ligger allerede i det offisielle programmer for Miljøhovedstadsåret.

Bærekraft blir et særdeles viktig stikkord for 2019. Det vil handle om vår egen forskning, vår egen utdanningsportefølje, om kunnskap rett fra kilden, men også om en bærekraftig drift av UiO. Allerede 17. januar er det klart for årets første store arrangement. The EAT-Lancet lecture i Universitetets aula og temaet er diett og bærekraftig mat. Bærekraft blir også tema når vi feirer UiOs 208 års dag 2. september. Da vil Miljøhovedstadsåret helt klart stå i fokus og studentene har tatt initiativ til «studentenes miljøfestival» rett i etterkant av UiOs årsfest

Men vi bidrar med et variert program hele året. Noen eksempler kan nevnes nå. Andre arrangementer kommer vi tilbake til.

I februar går Oslo Life Science i regi av UiO:Livsvitenskap av stabelen, og her er feks samspillet mellom mennesker, dyr, planter, økologi, mat og mikroorganismer tema i Kulturhuset den 13. februar. Avslutningsarrangementet dagen etter vil være en lysvandring i Botanisk hage. Det satser vi på at som i fjor blir en magisk kveld i Botanisk hage for hele familien: Med lys, isskulpturer og med drypp av populærvitenskap rundt temaene livsvitenskap, miljø og klima.

I mai avholdes den største konferansen under Miljøhovedstadsåret Urban Future Global Conference. Et av underarrangementet til denne blir seminaret Urban Green Growth den 23. mai. Her er en annen av UiOs tverrfaglige statsinger, UiO:Energi, arrangør sammen med BI og IFE.

Og helt på tampen av året er vi klare for selve rosinen i pølsa! I 2019 bygges jo Klimahuset på Tøyen - som det aller første i Norden og det tredje i hele verden og som allerede har fått oppmerksomhet av Lonely Planet. Her blir det aktiviteter fra morgen til kveld: Utstillinger, opplevelser og ikke minst debatt om klima og klimaendringer. Det skal skape både undring og innsikt, og huset skal inspirere både de besøkende og samfunnet til endring i en bærekraftig retning. Klimahuset er således et lite Kinder-egg, som alene dekker de tre innledende stikkordene: Kunnskap, langsiktighet og bærekraft! Da får vi leve med at huset står ferdig først i de siste ukene av 2019 mens selve åpningen finner sted i 2020. I Miljøhovedstadsåret blir det en presentasjon av det nye Klimahuset i November. Her skal vi takke en miljøkampens ildsjel for en meget generøs gave. Klimahuset finansieres av investor Jens Ulltveit-Moe.

Oslo er nå i føringen inntil vi om ett år gir stafettpinnen videre til Lisboa. Og slik sett kopler også Miljøhovedstadsåret til to gode universiteter vi samarbeider mye med. Radboud er medlem av universitetsnettverket The Guild, mens Universidade de Lisboa er en mulig samarbeidspartner i den nye universitetsalliansen som sammen skal søke status som European University. Vi gleder oss til å bidra til et vellykket Miljøhovedstadsår, europeiske øyne rettes mot Oslo i 2019.

Av Svein Stølen
Publisert 7. jan. 2019 12:23 - Sist endret 13. jan. 2019 16:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.