Nye UiO-nettsider for bærekraft og svigermors quilter

På våre nye nettsider for bærekraft presenteres et utvalg av UiOs mangfoldige bidrag til å utvikle en bærekraftig verden. Det er inspirerende lesning; et lite utvalg, men likevel et mangfold av ulike aktiviteter som dekker mange av bærekraftsmålene. 

Bildet kan inneholde: produkt, tekst, linje, font.

Bærekraftsmålene kan med fordel systematiseres i fire tematiske områder som foreslått i Transitions on the Horizon (2018).

Bærekraftsagendaen og bærekraftsmålene har vært en grønn tråd under flere store arrangementer og lanseringer i norsk offentlighet de siste årene. Dette var tema også da Kunnskapsdepartementet og DIKU lanserte årets Tilstandsrapport for forskning og høyere utdanning forrige måned. Jeg lot svigermors flotte quilte-arbeider bli inspirasjonen for min svært korte presentasjon av UiOs arbeid med bærekraftsagendaen. En quilt består som kjent av mange ulike elementer, rammet inn på en måte som reflekterer de ulike elementene, og som tilsammen gir en helhet.

Bildet kan inneholde: rom, interiørdesign, møbler, bygning, lighting.
Svigermors quilte-arbeider på hytta på Heimre Kjølastølen i Valdres

Arbeidet med bærekraft har på samme måte mange dimensjoner, og på UiO jobbes det med bærekraft innenfor hele vår «virksomhet»; innen forskning, utdanning, formidling, innovasjon og for å sikre en bærekraftig drift av universitetet. Noen tiltak er initiert fra rektoratet eller dekanatene, men de aller fleste fra enkeltforskere og forskergrupper. Noen tiltak er nye, mange har pågått lenge. Noen er store, andre er mindre. Noen ser på helt konkrete utfordringer, andre handler om å forstå de større sammenhenger og strukturer. 

På UiO jobber studenter og ansatte med alt dette, og det er ikke lett å peke på noen få enkeltbidrag for å beskrive UiOs omfattende bidrag til bærekraftsagendaen. Da jeg skulle innlede om hva UiO gjør for å bidra til bærekraftsmålene valgte jeg derfor å presentere noen vakre ruter i UiOs store bærekrafts-quilt: CityStudio i Oslo, arbeidet med en ny europeiske universitetetssallianse, HISP-prosjektet på informatikk, våre tverrfaglige satsinger: Energi, Norden og Livsvitenskap, og Oslo SDG initiative. Jeg kunne nevnt 100 andre eksempler. Våre SFFer, studieprogram, arrangementer og grønne byggeprosjekter.  

Dette er en luksus-utfordring. Det er bra at vi gjør mye, og det er bra at vi har fått et bredt og ambisiøst rammeverk for å fremme en bærekraftig utvikling, redusere fattigdom, samt beskytte miljøet. Bærekraftsmålene favner planetens tilstand, og den favner menneskers liv; deres helse, verdighet, velstand, rettferdighet og de favner partnerskap for en bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene er dessuten gjensidig avhengig av hverandre og må ses i sammenheng. 

Vi har derfor i utviklingen av våre nye nettsider for vårt arbeid med bærekraft latt oss inspirere av Bohemia-studien, en fremtidsstudie gjennomført for EUs kommende forskningsprogram Horisont Europa. Den grupperer bærekraftsmålene i fire bolker: Biosfære omfatter naturressurser og energi, klimaendring og miljø. Godt styresett omfatter globalisering og rollen stater spiller. Velferd omfatter økonomi, demografi, samfunn og helse.  Innovasjon omfatter utdanning, teknologi og urbanisering,

Jeg tenker på disse områdene som ulike quilter, som hver for seg består av mange ulike prosjekter og tiltak, men som i tillegg til sammen viser det store bildet. Det er enkeltelementene som utgjør quilten, men det er i helhetet man virkelig ser quiltens «verdi». Det er slik UiO må jobbe. Vi må se helheten og tenke langsiktig. Samtidig må vi jobbe med ulike deler av det store bildet; i detalj og her og nå. Vi vet det haster!

Av Svein Stølen
Publisert 15. juni 2019 09:03 - Sist endret 6. feb. 2020 16:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.