Circle U. – en ny universitetsallianse er født!

Fremtidens utdanning og fremtidens universitetet var tema da dekaner og rektorer fra Aarhus Universitet, Humboldt-Universität zu Berlin, King's College London, Université catholique de Louvain, Universitetet i Beograd, Université de Paris og Universitetet i Oslo møttes i energigivende og inspirerende diskusjoner i Oslo torsdag til lørdag.

Gruppebilde av deltakerne på seminaret

Deltakerne på dekanseminaret i Oslo

Målet er å gi våre studenter kunnskap og kraft til å gjøre en forskjell; til å utvikle et stabilt og bærekraftig Europa. For å klare dette samler vi våre sterke universiteter i alliansen Circle U., og vi har som et av våre mål at studenter fra våre syv universiteter skal kunne bevege seg (fysisk og/eller virtuelt) sømløst mellom institusjonene og gjennom studiene få oppleve større mangfold i kultur, perspektiver og folk.

Vi har brukt tid på å utvikle alliansen. Sirkelen har blitt større steg for steg. Akademiske ledere, administrative leder og studenter har blitt involvert på ulike stadier i prosessen. Andreas Wroldsen, leder for studentparlamentet holdt et reflektert og utfordrende innlegg under fredagens seminar. Det er ingen tvil om at denne alliansen skal utvikles i tett kontakt med studentene.

Studentparlamentets leder Andreas Wroldsen imponerte dekanene med sine perspektiver på Circle U. alliansen. 

Under seminaret jobbet dekanene i grupper på tvers av institusjoner. De var delt inn for å dekke alle områdene som forskningsintensive breddeuniversiteter har; humaniora, naturvitenskap og ingeniørfag, helse og livsvitenskap samt samfunnsvitenskap. Mye handler om å dele hva vi har i dag, og utvikle nye tilbud og arbeidsmønstre sammen. Detaljer må vente til søknaden vi utvikler er evaluert og forhåpentligvis innvilget. Likevel, det er viktig å understreke at dette ikke først og fremst handler om penger eller «status». Det handler om verdier, og om å utvikle en sterk og god allianse. «We are in this for the long run» er et uttrykk vi ofte hører når alliansen møtes.

Rektorene på henholsvis UiO, Université de Paris, Université catholique de Louvain og Aarhus universitet. 

Og frem for alt handler dette til syvende og sist om våre studenter. De legger noen av sine beste år i våre hender. Hvordan møter vi dem? Hvordan involverer vi dem? Hvordan samskaper vi med dem? Hvordan sørger vi for at de selv tar hovedansvaret for egen læring - individuelt og kollektivt? Derfor er et av de neste seminarene et studentarrangement. Vi samler studentrepresentanter og vitenskapelig ansatte fra alle universitetene i Brussel for å få deres tanker, for å involvere og for å samskape.

I arbeidet er vi dessuten opptatt av samspillet med byene våre, med samfunnet rundt oss. Derfor er vi svært takknemlige for at både Oslo kommune og Kunnskapsdepartementet ville være med å markere dette helt sentrale seminaret i utviklingen av vårt «europeiske universitetet». Ordfører Marianne Borgen inviterte torsdag til mottakelse i rådhuset og talen tydeliggjorde det sterke samspillet vi sammen har utviklet. Statssekretær Rebekka Borsch tydeliggjorde verdien av et slikt europeisk samarbeid og er en sterk støttespiller for UiO og hele UH-sektoren. DIKU med flere stilte også opp for å bidra til å vise at dette er viktig for flere enn UiO. Hyggelig var det også at flere ambassader kunne være tilstede.

mottakelse i rådhuset
Ordfører Marianne Borgen trakk blant annet frem det gode samarbeidet mellom UiO og Oslo kommune i sin tale i rådhuset. 

Vi er svært glade for mottakelsen dette initiativet får. Dette er slett ikke enkelt, men ideen og visjonen samler og det er en fantastisk velvilje og energi i diskusjonene. Her ser vi alle langt flere og store muligheter enn problemer.

Alliansen har fått både nettside og er aktive på twitter. Følg oss gjerne der for oppdateringer om arbeidet!  

 

 

Av Svein Stølen
Publisert 22. sep. 2019 20:41 - Sist endret 25. sep. 2019 13:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO