Dette gjør UiO for klima og miljø som byggherre

Bygninger står for en tredjedel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk. Bærekraftige bygninger handler om materialbruk, avfallshåndtering, transport, energibruk og forurensing. Universitetet i Oslo er en stor byggherre. Vår visjon er at UiO skal ha en eiendomsutvikling og -forvaltning som er klimanøytral. Her følger fire utvalgte eksempler. Innlegget ble først publisert i Universitas 25 oktober.

Bildet kan inneholde: bildetekst, tilpasning.

Som fortalt i et tidligere innlegg i Universitas, er rehabiliteringen av Sophus Bugges hus et godt eksempel på noe av det UiO gjør som byggherre for å redusere sitt klimafotavtrykk. Masterplan for UiOs eiendommer setter ambisjonsnivået høyt med mål om miljøstandard BREEAM-NOR Excellent ved nybygg, samt et mål om det samme ved rehabiliteringer.

I rehabiliteringen av Sophus Bugges hus, gjenbrukte prosjektet materialer fra fasader, og stein fra grave- og sprengningsarbeidet ble gjenbrukt for å redusere miljøbelastningen. På energisiden ble fjernvarme i all hovedsak erstattet med en brønnpark bestående av 12 brønner for å hente opp varme. For studentene resulterer alle miljøtiltakene i et betraktelig bedre inneklima, og dermed også en bedring av studiekvaliteten.

Neste vår skal Klimahuset stå ferdig. Bygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, i henhold til kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB). Blant de klimavennlige prinsippene er 50 prosent reduksjon i klimautslipp, naturlig ventilasjon, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme i samvirke med Brøggers hus, kortreiste materialer, fossilfri byggeplass og 75 prosent sorteringsgrad for avfall på byggeplassen.

UiOs eiendomsavdeling har i mange år bidratt til det grønne skiftet på UiO med andre ulike miljøtiltak. Dette arbeidet ble konkretisert og videreført i 2017, da Universitetsstyret godkjente Eiendomsavdelingens nye miljø- og klimastrategi. Strategien består av ni områder som skal gi gevinster for miljø og klima samt bygge opp under visjonen til UiOs eiendomsvirksomhet: fremragende grønn. De ni områdene består blant annet av klimagassreduksjon, redusert og fornybar energibruk og miljøvennlig transport. Alle områdene inneholder mål med konkrete tiltak frem mot 2020. 

Nye mulige tiltak vil presenteres i en tiltaksplan for å redusere UiOs klimagassavtrykk i Universitetsstyrets møte 3. desember.

Av Svein Stølen
Publisert 27. okt. 2019 14:26 - Sist endret 29. okt. 2019 07:03
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.