Firedobbel effekt av tettere samarbeid med bedrifter

UiO, ved Institutt for informatikk, har inngått en spennende samarbeidsavtale med noen av Norges største bedrifter. Det er bra for UiO, bra for studentene, bra for bedriftene og bra for samfunnet.

Bildet kan inneholde: jobb, design, læring, rom, begivenhet.

IFI-studenter i aksjon hos DNV GL. Fra venstre: Keyur Maheshkumar Sheth (IFI),  Lidvar Kornberg (DNV GL), Wendy Maria Tan (DNV GL), Yousuff Mogawer (IFI) og Heinke Eichorn (DNV GL). Foto: Kaare Helle/DNV GL

Vi utdanner til et arbeidsliv i endring, og noen ganger til jobber som ikke eksisterer ennå. Derfor må utdanningene vi tilbyr kontinuerlig videreutvikles, slik at de både sikrer en kognitiv grunnmur, er tilpasset dagens arbeidsmarked og gjør studentene rustet for utfordringene samfunnet stilles overfor i et lengre perspektiv. Kandidatundersøkelsen viste at en av faktorene – blant flere, selvsagt – hos de studentene som lykkes aller best, er at de har hatt studierelatert kontakt med arbeidslivet.

Nylig kom NHOs Kompetansebarometer for 2019. Her ser de spesielt på samspillet mellom akademia og bedrifter, og NHO-sjef Ole Erik Almlid etterlyser en bedre kobling mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene. «Det vil styrke og utvikle begge parter», sier han.

Verdifull læring for studentene

Jeg er helt enig, og det nye samarbeidet mellom UiO og Telenor, Schibsted, DNV GL og Evry kan tjene som et eksempel på at vi er i gang med å knytte sterkere bånd mellom UiO og bedriftene. I andreåret på masterprogrammet Entrepreneurship tilbringer 14 heldige, kompetente og dedikerte studenter et semester i bedriftene. Studentene er fordelt på fire team, der teamene hos Telenor og Schibsted består av fire, mens de er tre i hvert av teamene som skal til Evry og DNV GL. 

Her skal studentene bidra i innovasjonsprosjekter. De får både kontakt med arbeidslivet, førstehånds erfaring med endring og innovasjon og kanskje et innblikk i oppgaver eller jobber som ikke eksisterer ennå. De får erfaring med praktisk innovasjonskultur fra innsiden av store bedrifter, og kjennskap til de utfordringene og mulighetene som følger med. Det er en meget verdifull læring og erfaring for dem.

Flott for bedriftene

Jeg synes det er hyggelig at Tommy Bjørnsen, DNV GLs landssjef for Norge, ser på IFI som en attraktiv kilde til både kunnskap og høyt etterspurte kandidater, mens Telenor Norges administrerende direktør, Petter-Børre Furberg, sier at «det er ingen tvil om at informatikkstudentene fra UiO besitter kompetanse som er viktig for Telenor». Sven Størmer Thaulow, konserndirektør for data og teknologi i Schibsted, fremhever at et slikt samarbeid sikrer at forskningen rettes inn mot områder som er helt samfunns- og forretningskritiske i framtiden. Trond Vinje, konserndirektør HR i EVRY, peker på at studentene har en innsikt som kan bidra til nye perspektiver. 

UiOs studenter vil i høyeste grad bidra til å gjøre bedrifter enda bedre. Avtalene mellom IFI og bedriftene er i første omgang gjeldende for to år, men det er en felles intensjon at dette er begynnelsen på et langvarig samarbeid.

Bra for UiO

For UiO, og mer spesifikt IFIs del, er dette også en fin ordning. Den bidrar til å synliggjøre hvilke menneskelige ressurser vi besitter, blant annet i form av engasjerte ansatte som har god kontakt med næringslivet. Førsteamanuensis og programrådsleder Jens Petter Falck har selv årelang erfaring fra oppbygging av oppstartsbedrifter og som konsulent innen innovasjon, og det er flott at denne kunnskapen nå kommer til uttrykk gjennom dette nye studietilbudet. 

UiO kan bidra til næringslivet, og næringslivet kan bidra til å gjøre UiO bedre, og så ved at vi tilpasser undervisningen til arbeidsmarkedets behov. Det gjør også UiO mer attraktivt. For UiO/IFI handler dette primært om å få tilgang til prosjekter av høy kvalitet og relevans som gjenspeiler den hverdagen studentene møter når de kommer ut i arbeidslivet. På lang sikt er det et mål at tilbudet vil bidra til å styrke attraktiviteten til UiO/IFI når det gjelder masterprogram som ligger i grenselandet mellom teknologi og kommersialisering.

Bra for samfunnet

Dessuten er slike samarbeid bra for samfunnet. Det bidrar til å holde utdannelsestilbudet vårt relevant og oppdatert, til at UiO kan trekke veksler på erfaring og kunnskap fra arbeidslivet, at bedrifter kan benytte studentenes kompetanse – og ikke minst at samfunnet drar nytte av dette gjennom bedre tjenester og produkter. Det er kort og godt et eksempel på at kunnskap tas i bruk.

Av Svein Stølen
Publisert 2. okt. 2019 11:08 - Sist endret 31. okt. 2019 12:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.