Nytt senter ved UiO: Forskning og innovasjon for omstilling

Norsk økonomi står overfor store utfordringer i tiden framover og en omstilling er påkrevet. Det vil være behov for både grønnere og smartere løsninger. Innovasjon, forskning og utdanning vil være helt avgjørende i denne prosessen. UiO åpner derfor et nytt forskningssenter som skal studere bærekraft og økonomisk vekst.  

Foto: Colourbox.no

At norsk økonomi både er i en unik situasjon og står overfor noen unike utfordringer, er ikke nytt. Tilbake i 2015 uttalte Erna Solberg at tiden var kommet for at Norge måtte begynne reisen fra «særstilling til omstilling». Avhengigheten til oljesektoren som motor i økonomisk utvikling bekymret politikerne, og ønsket om å diversifisere økonomien og skape en mer bærekraftig økonomi var hovedhensikten. I de senere årene har behovet for en mer bærekraftig utvikling – og ikke kun i økonomisk betydning – blitt klarere for mange. Er det mulig å få til økonomisk vekst og samtidig bærekraftig utvikling?  Det er det store spørsmålet politikere, forskere, bedriftsledere og media verden over spør seg om. Dette spørsmålet er særlig viktig her på berget hvor industrielle lokomotiver så vel som statskassen er avhengig av inntekter fra oljen.

Forskning og innovasjon viktig for omstilling

Samtidig har vi gode forutsetninger for å få til omstilling i Norge. Det er et høyt utdanningsnivå, vi er gode til å ta i bruk ny teknologi og generelt en relativt høy endringsvilje i befolkningen. Mange norske bedrifter har også lang erfaring med omstilling, for eksempel har nøkkelbedrifter som Aker eller Hydro gått fra å være ledende nasjonale bedrifter innen verftsindustri og gjødselproduksjon, til å bli globale selskaper innen aluminium og oljeteknologi.

Selv om vi har både kunnskap, teknologi og omstillingsvilje er det på ingen måte sikkert at dette vil ta oss velberget gjennom omstillingene som kommer. Norge er relativt god på å håndtere kontinuerlige endringer, mens store strukturelle endringer i økonomien, som det vi trolig har foran oss nå, krever andre tiltak. Vi kan ikke justere kursen og tilby produkter og tjenester som likner litt på det vi allerede har. Vi må tenke nytt. Derfor spiller forskning og innovasjon en viktig rolle for omstilling.

Det er mange eksempler på at forskning har vært avgjørende for omstilling, og ikke minst at offentlig støtte til større og langsiktige FOU-satsninger har vært viktig. For den digitale økonomien, for fornybar energi, og for oljesektoren for den saks skyld–  har offentlig finansiert forskning vært sentralt. Eksempler på norske innovasjonssuksesser som flerfaseteknologi, GSM-teknologi, og kunstgjødsel har forskning blant annet ved universitetene hatt betydning. Innovasjonene har igjen hatt stor økonomisk betydning for sine bransjer.

Men selv om forskning og innovasjon er viktig for omstilling, er det også behov for å tenke gjennom hvordan forskning- og innovasjonspolitikken skal utvikles for å nå målet om omstilling og økt bærekraft. Forsknings- og innovasjonspolitikken er nært knyttet til eksisterende interesser. Blant annet peker OECD in sin landgjennomgang av norsk innovasjonspolitikk at eksisterende forskningstemaer som helse og energi mottar en svært stor andel av samlede FoU ressurser, mens gjennombruddsforskning med store økonomiske implikasjoner ofte kommer fra nye forskningsfelter og på tvers av eksisterende fagområder, og som ofte ikke har de samme rammefaktorene. OECD anbefaler derfor at man ser nøye på det samlede forsknings- og innovasjonssystemet og hvordan det best kan innrettes for best å skape omstilling.

Nytt senter: INTRANSIT

Det er vanskelig å tenke nytt – også om forsknings- og innovasjonspolitikk – og det krever ny innsikt og åpen dialog. Derfor tok Norges Forskningsråd i fjor initiativ til å etablere et nytt forskningssenter for å vinne ny kunnskap om hvordan forsknings- og innovasjonspolitikken kan innrettes for å støtte opp under omstilling av norsk økonomi.  Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) nådde  - sammen med Institutt for Informatikk på Universitetet i Oslo -  fram i konkurransen om å lede det nye forskningssenteret. Med seg på laget har de Sintef Digital og Copenicus Institute for Sustainable Development ved Utrecht Universitetet i Nederland.

Det nye senteret heter INTRANSIT, og skal de neste åtte årene studere omstilling i norsk økonomi, og jobbe sammen med politikere, næringsliv og forsknings- og utdanningsmiljøer om nytekning om forsknings- og innovasjonspolitikk.

INTRANSIT starter opp i dag, 7. mai, og UiO ser frem til å være vertsinstitusjon for dette nye og viktige forskningssenteret.

 

Les også: Grønn innovasjon på tvers

 

 

Av Svein Stølen
Publisert 7. mai 2019 10:00 - Sist endret 8. mai 2019 11:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.