Hvordan skape en sosialt rettferdig energiomstilling? UiO leder nytt FME-senter

Samfunnet står ovenfor store utfordringer i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det er mye oppmerksomhet rundt hvilke teknologier som skal til for å oppnå utslippskutt og omstilling. Samtidig øker bevisstheten rundt at innføring av nye energitiltak og -teknologier kan bidra til å forsterke sosial ulikhet. 

Tanja Winther

Senterleder Tanja Winther (Foto: UiO)

UiO er stolt av å være vertsinstitusjon for et nytt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn), og sier takk og gratulerer til senterleder Tanja Winther og alle involvert. INCLUDE skal utvikle kunnskap og løsninger for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn.

Miljøtiltak kan forsterke sosial ulikhet

Forskning viser at innføring av nye energitiltak og -teknologier kan bidra til å forsterke sosial ulikhet. I tillegg – som debatten om bomringene i norske byer illustrerer – vil tiltak ikke fungere effektivt dersom de ikke blir akseptert blant ulike samfunnsgrupper som blir berørt. Fordi det haster å få på plass løsninger som fungerer og er bærekraftige, ønsker UiO å styrke vår samfunnsfaglige forskning på energispørsmål. Det er derfor svært gledelig at sterke UiO-forskere, sammen med gode kolleger ved viktige partnerinstitusjoner, vant fram i hard nasjonal konkurranse om både ære og ressurser til å bli ett av to nye samfunnsfaglige forskningssentre for miljøvennlig energi (FME Samfunn). Slike sentre etableres for en periode på inntil åtte år, der en midtveisevaluering vil avgjøre om senteret skal videreføres etter fem år.

Nytt senter: INCLUDE

INCLUDE står for INCLUsive Decarbonisation and Energy transition. Kort fortalt har senteret som mål å utvikle kunnskap og løsninger for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. Dette skal oppnås gjennom inkluderende prosesser med blant annet kommuner, innbyggere og energiselskaper. 

Leder av INCLUDE er Tanja Winther, professor ved Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO. I tillegg til SUM, har hun med seg tre institutter ved UiO: Sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), statsvitenskap (ISV) og pedagogikk (IPED). De øvrige forskningspartnere er UiT – Norges arktiske universitet, Fridtjof Nansens Institutt (FNI), CICERO Senter for klimaforskning, Transportøkonomisk institutt (TØI), By og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, samt Durham University i Storbritannia.

Senteret skal arbeide ut fra hypotesen om at omstillingen til lavutslippssamfunnet blir mest effektiv – og samtidig sosialt inkluderende – hvis vi forstår betydningen av sosiale strukturer og aktører i ulike sektorer. Derfor har INCLUDE med seg 23 såkalte brukerpartnere fra offentlig, privat og frivillig sektor, som vil ha stor påvirkning på valget av konkrete forskningsaktiviteter og i testingen av lovende løsninger.

UiO satser på bærekraftig energiMerke UiO:Energi

UiO:Energi, en av UiOs tre tverrfaglige strategiske initiativ, har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av prosjektet og vil være en viktig støttespiller i den videre utviklingen av senteret. Helt konkret vil UiO:Energi jobbe for å bygge et samarbeid mellom INCLUDE og andre forskningsmiljøer, spesielt innen realfag og teknologi. Dette vil skje både gjennom eksisterende prosjekter/sentre og nye initiativ. Det vil også jobbes aktivt med utviklingen av nye studietilbud knyttet til bærekraftig energi og energiomstillingen ved UiO.

INCLUDE vil ha oppstart 1. januar 2020, og UiO gleder seg til være vertsinstitusjon for dette initiativet.

 

Norwegian Centre for Energy Transition Strategies, NTRANS, ble det andre senteret som fikk FME-midler. Dett er ledet av NTNU med UiO som partner gjennom Senter for teknologi og innovasjon (TIK). 

Av Svein Stølen
Publisert 21. mai 2019 11:42 - Sist endret 23. mai 2019 12:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

Foto: Jarli & Jordan/UiO

Rektorbloggen

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.

Foto: Jarli & Jordan/UiO