Ingen talenter å miste

Det nye Honours-programmet på Universitetet i Oslo (UiO) vekker stor glede og noe kritikk. Hensikten med studiet er å møte behov i fremtidens arbeidsmarked for tverrfaglige tilnærminger kombinert med dyp faglig innsikt.

Bildet kan inneholde: fotografi, mennesker, snapshot, svart og hvit, stående.

Honours-programmet innen realfag og humaniora kombinerer tverrfaglighet med dyp displinær kunnskap.

Vanligvis er det profesjonsfagene (medisin, psykologi, odontologi og juss) som får søkere med de beste karakterene. Honours-tilbudet på UiO viser at vi også i Norge finner en annen gruppe høyt motiverte studenter. De ønsker store utfordringer og de tenker utradisjonelt faglig. De er interessert i både realfag og humaniora. De vil gjerne koble dyp fagkunnskap med tverrgående temaer.

Den rekordhøye søkningen forteller at interessen for det nye programmet er stor. Norges studentunion (NSO) er bekymret for ressursbruken i det nye programmet og frykter at andre studietilbud vil utarmes, når de 20 honours-studentene loves ekstra tett oppfølging.

Vi vil gjerne berolige NSO og andre som er bekymret. UiO har 28 000 studenter og henvender seg til mange ulike grupper av søkere. De får plass på programmer som er ulikt finansiert fra Kunnskapsdepartementets (KDs) side. Medisin og odontologi er blant fagene som er høyt priset. UiO har også mange fag i laveste priskategori. Mange studenter beveger seg på tvers av fag og vil i løpet av studietiden møte emner som er ulikt finansiert. Ulikhetene og forflytningene bringer med seg ulike former for intern kryssubsidiering. Regnestykket er komplisert.

Vårt ønske er å utvide honours-tilbudet til flere studenter i årene som kommer. UiO har allerede flere forslag på tegnebrettet. En slik utvidelse vil imidlertid avhenge av at vi får til et godt samarbeid med KD. Vi har allerede søkt departementet om nye studieplasser i en priskategori som sikrer forsvarlig drift av en større satsning på et slikt forsterket program.

Honours-programmet er årets nyhet på UiO, men vi fornyer studietilbudet hele tiden. Det svært populære studiet i digital økonomi og ledelse ble lansert for 2 år siden. I mars presenterte vi en erfaringsbasert master for religiøse ledere. Den har allerede vakt internasjonal oppmerksomhet. Neste år lanserer vi Norges første program i filosofi, statsvitenskap og økonomi, basert på den anerkjente PPE-modellen (Politics, Philosophy and Economics).

Hvorfor er slik fornyelse viktig? Samfunnet og arbeidslivet er i endring. UiO svarer med nytenkning og en sterkere kobling mellom forskning og utdanning, som sikrer at våre studenter møter den nyeste kunnskapen i undervisningen.

Det såkalte Holden-utvalget ledet av UiO- professor Steinar Holden peker på at framtidens arbeidsliv vil trenge mer tverrfaglige tilnærminger, kombinert med dyp faglig innsikt. Et slikt tilbud utvikler vi gjennom Honours.

Programmet blir et slags laboratorium; vi skal prøve ut pedagogiske modeller og utfordringsdrevne arbeidsformer på en liten gruppe særlig motiverte studenter. Vi arbeider for at forsøkene skal få overføringsverdi for alle som studerer ved UiO. Vi ønsker å gi alle våre studenter den kunnskapen, den kraften og det motet de trenger for å være med å forme vår verden. Vi har som samfunn ingen talenter å miste. Det er utgangspunktet når UiO tenker nytt og utradisjonelt.

Av Svein Stølen, Gro Bjørnerud Mo
Publisert 29. juli 2019 11:26 - Sist endret 29. juli 2019 11:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.