INTPART: driver for viktige partnerskap for utdanning og forskning

Partnerskap for bærekraft var temaet jeg var invitert for å diskutere da DIKU og NFR onsdag presenterte en gjennomgang av INTPART-programmet etter 4 år og 4 utlysninger. 90 prosjekter har fått støtte på til sammen 370 millioner kroner, og UiO fikk skryt for å ha brukt programmet strategisk. Vår enkle strategi, som har gitt oss 28 prosjekter, kan kort oppsummeres med tre ord; kvalitet, langsiktighet og forsker-initiert.

Henter forslag fra Google

Stående sofa-samtale! Statssekretær Rebekka Borsch, Områdedirektør NFR Kristin Danielsen; Avdelingsdirektør DIKU Ragnhild Tungesvik og undertegnede. Foto: Berit Johne

Jeg vil starte med å gratulere DIKU og Forskningsrådet med et godt og viktig program. Dette er på kort tid blitt en del av grunnmuren for internasjonaliseringen av norsk forskning. Spørsmålet onsdag i Helga Engs hus var, hva nå? Som påpekt i invitasjonen harmoniserer INTPART-målene om å skape langsiktige bærekraftige partnerskap, godt med FNs bærekraftsmål nr. 17 - partnersskap for de øvrige 16 målene. Om de kommende utlysningene av den grunn bør knyttes mer eksplisitt mot bærekraftsmålene var et tema for diskusjon. 

Jeg svarte et tydelig nei! UiOs prosjekter involverer fagmiljøer av svært høy kvalitet, der de fleste er tilknyttet en SFF, SFU, FME, SFI, Jebsen-senter, ERC-prosjekt eller liknende. Det er en garanti for «relevans». For å sitere avtroppende ERC-president Jean-Pierre Bourguignon; disse fremragende miljøene (ref. ERC-prosjekter) er svært langt unna vrengebildet av forskere i elfenbenstårn. Bourguignon påpekte at andelen av immaterielle rettigheter registrert fra ERC-prosjekter i EU 7. rammepprogram og i Horisont 2020 er langt større en ERC-andelen av totalbudsjettet. Grunnleggende, langsiktig forskning har gjennomslagskraft. Jeg baserer min konklusjon på troen på at våre forskere uten at vi legger unødvendige føringer, svarer ut bærekraftsmålene. Våre forskere er opptatt av å belyse og løse samfunnsutfordringer, og av å ta kunnskapen de genererer i bruk. INTPART-prosjektene som fikk støtte i 2018 kan fungere som eksempel.

Gitt den verden vi lever i, slo jeg i debatten også et slag for å tenke innovasjon bredt; som kunnskap i bruk. INTPART har fokus på næringsliv, og det er bra, men uten et stabilt samfunn, uten at vi bygger tillit og stabile institusjoner, uten at vi tar menneskers fundamentale rettigheter inn over oss i alt vi gjør, vil INTPARTs prosjekter ha mindre gjennomslagskraft og impact. Målet om å skape langsiktige bærekraftige partnerskap må ha en tydelig dobbeltmening.

Av Svein Stølen
Publisert 13. juni 2019 16:55 - Sist endret 13. juni 2019 17:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

 Rektorteamet. Foto: © UiO/Anders Lien

Rektorbloggen

#UiOiSamspill

Vårt ønske er at UiO styrker sin evne til samspill internt og eksternt. Målet er å utnytte den enestående posisjonen vi har som hovedstadsuniversitet i en av de mest kunnskapsintensive regionene i Europa.

I Rektorbloggen skriver vi om saker av stor betydning for UiO.